2022/1
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE  DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
1-    a) Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda  maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 15.01.2024 tarihinde BİRİNCİ defa, satılamadığı takdirde 30.01.2024   tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Liman Mahallesi Liman 2 Caddesi TMO Yanı No:28 Antalya Tasiş Binası Büyükliman Konyaaltı/ANTALYA adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 10:00'da satışa sunulacaktır.
       b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Katma değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
       c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
       d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan  belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
       e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
       f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
       g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
      h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
       ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde,  yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile  fark üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranından faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
2- Eşyalara ait ardiye ücreti, tellaliye ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
3-  Satışa sunulan Mahcuz Mallar  Tasfiye Yönetmeliğinin 56. Mad. Kapsamında  Yeniden İhraç Amaçlı satışa sunulmuş olup eşyanın teslimi vs.diğer  işlemleri  yine Tasfiye Yönetmeliğinin anılan mad. hükümleri kapsamında yerine getirilecektir.
4- Yeniden İhraç Amaçlı satışa sunulan eşyaların satın alınması halinde Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca ihale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde Gümrük Müdürlüğünün denetiminde yurtdışına çıkarılması gerekmektedir.
5-Yeniden ihraç amacıyla satılan eşyanın gönderileceği ülkenin talebine ve/veya mevzuatına uygun olarak ihraç edilmesinden alıcı sorumludur.
6-İhaleye katılacakların satışa sunulan eşyanın satışa esas bedelinin  %5' i oranında teminatın belirtilen ihale saatinden önce Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğüne veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerinin veznelerine yatırılması gerekmektedir.
7-Eşyanın Bulunduğu Yerin Adresleri ve Görüleceği Saatler:
       a) Görülebileceği Saatler   : İlan tarihinden sonra 09:00 - 12:00 ile 13:00 - 16:30 arasında İdareden (Antalya Gümrük Müdürlüğü) izin alınarak görülebilir.
       b) Bulunduğu Yerin Adresi : Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.ş. Antrepo. Yeşilbayır Beldesi, Altınkale Mah. Seyit Onbaşı Cad. No:29 07190 Döşemealtı/ANTALYA
8- Mahcuz mala ait bilgiler.
SIRA NO BEYANNAME TESCİL NO BEYANNAME TESCİL TARİHİ MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ MİKTARI
(ŞİŞE)
SATIŞA ESAS BEDELİ (TL) TEMİNAT BEDELİ (%5)     BULUNDUĞU YER 
1 13070100AN000179 17.07.2013 Doğal Köpüren Pembe/Beyaz Tatlı Şarap  - Muscador Rose
(Capage Muscat)
 - Muscador Blanc (75 cc)
9654 401,820.00 TL 20,091.00 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
2 15070100AN000208 10.09.2015 Beyaz Sek Şarap
Kırmızı Sek Şarap
 - Venezia Gıulıa Igt Pinot Grıgıo II Palu (613)

  - T.Sıcılıane Igt Nero
Davola La Casada (75 cc)
2106 92,030.00 TL 4,601.50 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
3 15070100AN000222 31.08.2015 Armut Aromalı Suni Köpüren Ekstra Sek Şarap  - Baron De Bellac Boisson Blanc (75 cc) 62967 2,224,380.00 TL 111,219.00 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
4 15070100AN000232 13.08.2015 Tatlı Beyaz Aromatize Şarap   - Cin Cin Binaco 1 L % 14 3589 117,690.00 TL 5,884.50 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
5 15070100AN000256 27.08.2015 Kırmızı Sek Şarap  - Malbec La Consulta (75 cc) 867 57,370.00 TL 2,868.50 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
6 15070100AN000322 13.08.2015 Beyaz Sek Şarap

Kırmızı Sek Şarap
  - Vina San Juan 3/4 Blanco
(La Mancha) (75 cc)

 - Vina San Juan 3/4 Tinto
La Mancha (75 cc)

 - Condado Oriza 3/4 Roble(75 cc)
15727 453,590.00 TL 22,679.50 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
7 15070100AN000207 13.08.2015 Beyaz Sek
Şarap

Kırmızı Sek
Şarap

Kırmızı Sek
Şarap

Kırmızı Sek
Şarap
 - Delle Venezıe Igt Pınot Grıgo Ca Lunghetta (75 cc)

 - T. Sıcılıane Igt Nero D' avola La Casada (75 cc)

- Salento Igt Primitıvo Rosso La Casada (75 cc)

- Rubıcone Igt Sangıovese La Casada (75 cc)
10216 492,340.00 TL 24,617.00 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
8 15070100AN00146 16.06.2015 Beyaz Sek Şarap

Kırmızı Sek Şarap
 - Delle Venezıe Igt Pınot Grıgo Ca Lunghetta (75 cc)

- Salento Igt Primitıvo Rosso La Casada (75 cc)
2093 215,270.00 TL 10,763.50 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
9 15070100AN000258 11.09.2015 Kırmızı Sek Şarap

Kırmızı Sek Şarap

Kırmızı Sek Şarap

Beyaz Sek Şarap

Beyaz Sek Şarap

Pembe Sek
Şarap
 -  Tarapaca Merlot
(75 cc)

- Tarapaca Reserva Cabernet Sauvıgıon Merlot (75 cc)

 - Gran Reserva
Carmenere (75 cc)

 - Tarapca Chardonnay
 (75 cc)

- Tarapaca Reserva Chardonnay (75 cc)

- Tarapaca Rose
 (75 cc)
6492 453,020.00 TL 22,651.00 TL     MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
İlan olunur.
Gülistan ORHAN
Tasfiye İşletme Müdürü