TC.
TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
          1-  İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  07.03.2023 tarihinde saat  10.00'da BİRİNCİ, satılmadığı taktirde 14.03.2023 tarihinde İKİNCİ   defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havalanı Yolu No:1 Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 10.00'da satışa sunulacaktır.
          2- İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya/araç değerinin %5 'i (yüzde beşi) oranında teminatı  07.03.2023 tarih ve saat: 10.00' a kadar Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi  No:1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan ve Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetlikleri veznesine yatırılması gerekmektedir.
          3- Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak ardiye ücreti ve tellaliye ücreti ile Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          4- Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          5- Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          6- Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          7- Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          8- Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          9- Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
        10- Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile fark üzerinde hesaplanacak tecil tecil faiz oranından faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
         11- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
         12- Mahcuz mala ait bilgiler.
         13-Listenin birinci sırasındaki araç pazarlık usulü ile satılacaktır.
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ   DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ                                                                        (Şase No-Motor No) HASAR  % MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ TEMİNAT TUTARI %5 BULUNDUĞU YER
1- KAMYONET - KAPALI KASA -  (Zırhlı Araç) 2011 MODEL FORD MARKA YENİ TRANSİT E4 330 TİP 2402 cc DİZEL  NM0XXXTTFXAR42528 - AR42528 3 1 300,000.00 TL 15,000.00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
                 
                 
İlan olunur Suzan SAÇLI
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdür V.