TC.
TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  30/11/2021 tarihinde saat  10.00'da BİRİNCİ, satılmadığı taktirde 07/12/2021 tarihinde İKİNCİ   defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 10.00'da satışa sunulacaktır.
          b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak ardiye ücreti ve tellaliye ücreti ile Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
           ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
           3- Mahcuz mala ait bilgiler.
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ   DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ                                                                        (Şase No-Motor No) HASAR  % MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER
1- ÇEKİCİ- BC YARI RÖM. İÇİN ÇEKİCİ (TIR)  2004 MODEL RENAULT MARKA MAGNUM  WF611GTA000131229-83M0612963 10 1 135,000.00 TL Büte Otomotiv Yakuplu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No:4 Beylikdüzü / İSTANBUL - TEL: 0 533 399 77 11
2- ÇEKİCİ- (TIR)- (ANAHTARI YOK) 2007 MODEL MERCEDES-BENZ MARKA 1840 LS ACTROS WDB9440321L166247 15 1 315,000.00 TL Ayyıldız Otopark İşletmeciliği- Ferhatpaşa Mh. Ülfet Sk. No:8/1 Çatalca / İSTANBUL TEL: 0.541 301 65 20
3- YARI RÖMORK-TENTELİ KASA - ANAHTARI YOK 2014 MODEL SERİN MARKA 3A FCST NLSS01HH814019120 10 1 130,000.00 TL Ayyıldız Otopark İşletmeciliği- Ferhatpaşa Mh. Ülfet Sk. No:8/1 Çatalca / İSTANBUL TEL: 0.541 301 65 20
4- YARI RÖMORK-TENTELİ KASA) 2004 MODEL TIRSAN MARKA TSN MG 3S 137/101 NNTRB25T03AT11109 10 1 75,000.00 TL Büte Otomotiv Yakuplu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No:4 Beylikdüzü / İSTANBUL - TEL: 0 533 399 77 11
               
İlan olunur Lütfi AKMAN
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürü