TC.
TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
          1- a) Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 4. maddede cinsi, miktarı, niteliği  ve  özellikleri,  bulunduğu yeri,  satışa  esas  bedeli  yer  alan  menkul  mallarının  satışı   25/04/2023  tarihinde   BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 02/05/2023 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Kapıkule Gümrük Sahası J1 binası adresinde anılan günde saat 10:30'da satışa sunulacaktır.
          b) Satışta  bulduğu  bedel  üzerinden ayrıca  alınacak eksper ücreti (450,00TL), anahtarcı ücreti (150,00TL) ardiye  ücreti  ve  tellaliye ücreti  ile Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi,Gümrük Vergisi, ÖTV, Bandrol gibi vergiler alıcıya aittir
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
           ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
           3- İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya değerinin %5 'i (4150TL) oranında teminatı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerin veznesine yatırması gerekmektedir. 
           4- Mahcuz mala ait bilgiler.
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ   DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ                                                                        (Şase No-Motor No) MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ TEMİNAT %5 BULUNDUĞU YER
1- BİNEK OTO 2004 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDİ (ARACIN ANAHTARI MEVCUT DEĞİL) WVGZZZ1TZ4W132790-AZV051264 1 83,076.26 TL 4150,00TL EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SUNDURMASI
İlan olunur Suzan SAÇLI
Tasfiye İşletme Müdürü