T.C.                                                                                        
                                                                   GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                          EK-5
  ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
  5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN             SATIŞ İLANI
   
              1-  Satışa esas bedeli en az 21,24 TL   ile en çok  595.711,20 TL  arasında değişen ; 01.11.2012 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,12 TL, en çok 59.571,12 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 10 adet  muhtelif   vasıta ( Binek Oto, Arazi Taşıtı ) ve 15 Kalem muhtelif eşya (  Telsiz telefon, Çay, Porselen Mutfak Eşyası, Çakmak, Fotoğraf Makinası ve Aksesuarları, Telefon, Oyun Kağıdı, Batarya, Usb vs ) ;  açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresindeki ihale salonunda  02/11/2012 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  162 - 131 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
              2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
               3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR          
             

 

T.C  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI    
                           TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            
      ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ        
                     ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ          
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ    
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ    
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ     
    SATIŞ LİSTESİ      
           
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ            
2-SATIŞ YERİ : TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA           
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 02/11/2012 tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 arasında yapılacaktır.          
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  :  Güvencenin Son Ödeme Zamanı 01/11/2012  tarih ve saat 16:00 '  ya kadar       
  a)  Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,    
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner  Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.    
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI  :     1000,00 TL ve üzeri eşya bedelleri için en az pey miktarı  100,00 TL'dir.       
    1000,00 TL ve altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL'dir.      
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : 10 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)          
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : " YAPILMAYACAK "    
9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,    
   
b) Bulunduğu Yer:    a) Ergazi Kaçak Araç Ambarı  b ) Esenboğa Kaçak Eşya Ambarı  c ) Aksaray Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı  d )ŞAHİNLER  Genel  Antreposu  1. (OSB)   SİNCAN-ANKARA e) Konya Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı f) Kayseri Gümrük Müdürlüğü TCDD Geçici Depolama Yeri, g) Karaman Gümrük Müdürlüğü Karaman Organize Sanayi Bölgesi Geçici Depolama Yeri, h) Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarı    
10-ÖZEL HÜKÜMLER :          
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez.      
4-Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinin (2)  bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.    
5-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.    
6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir.    
7-Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği aranır.    
8-Satış listesinin 22. sırasındaki porselen cinsi  eşyanın kolileri  beklemiş, dağınık, yıpranmış ve içindeki  malzemeler yer yer kırıktır.    
9-Listenin 24 sırasında kayıtlı  Çay cinsi Eşya Yeniden İhraçlı Amaçlı satış olup satış bedeli yatırıldıktan sonra 30 gün içinde ilgili Gümrük Müdürlüğü nezaretinde Yurt Dışı ettirilmesi zorunludur.     

 

SIRA NO :  Tes. Tah. Tarih ve No CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ MOTOR NO- ŞASİ NO MOTOR HACMİ MİKTARI GTİP NO  HASAR ORANI Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER AMBAR / SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO
1 27.05.2010 615001000040 B.Oto 1985 Mercedes 190 E 10296210037269 WDB2010241F098938 1900 1 ADET 8703 %5 12.450,09 1.245,01 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
2 27,10,2010 615001000252 B.Oto 1986 Mercedes 300 D 60391212012559 WDB1241301A353787 2975 1 ADET 8703 %5 21.951,78 2.195,18 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
3 08.03.2011 615001100125 B.Oto 1986 Mercedes 300 D 60391210011434 WDB1241301A191131 2975 1 ADET 8703 %15 22.376,65 2.237,67 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
4 19,07,2010 615001000082 B.Oto 1988 Mercedes 300 D 60391210037698 WDB1241301A682571 2975 1 ADET 8703 %0 29.163,63 2.916,36 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
5 04,12,2008 846 B.Oto                ( Arazi Taşıtı) 2000 Ford EXPLORER  LİMİTED UA77210 1FMDU73E1YUA77210 4000 1 ADET 8703 %5 45.939,03 4.593,90 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
6 24,08,2007 4 B.Oto 1982 Mercedes 500 SE 11796312011192 WDB12603612022073 5000 1 ADET 8703 %15 24.493,91 2.449,39 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
7 31,10,2002 127 B.Oto 1980 Renault 20 829S53136123 VF1127722B0107771 2000 1 ADET 8703 %30 3.186,00 318,60 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
8 15.10.2010 615001000218 B.Oto 1992 Mercedes 190 E 1.8 10291010086936 WDB2010181A667044 1797 1 ADET 8703 %20 18.831,65 1.883,17 ERGAZİ KAÇAK ARAÇ AMBARI  
9 14.06.2011 606001100103 B.Oto 1992 Renault Safrane 2.2 İ J7T762F363904 VF1B5410509646256 2200 1 ADET 8703 %5 19.405,10 1.940,51 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ  
10 29.04.2010 1001241000001 B.OTO 1988 MERCEDES 300 D TURBO 60396012015258 WDB1241331A705803 2975 1 ADET 8703 %- 23.978,73 2.397,87 KARAMAN  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 2005/4
SIRA NO :  Tes. Tah. Tarih ve No EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN MOTOR NO-ŞASİ NO   MİKTARI GTİP NO  HASAR ORANI Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER AMBAR / SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ VE NO
11 24,03,2006 70 1.200 adet Nokia Cep Telefonu Bataryası     8507   13.946,46 1.394,65 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı  
12 20,12,2010 602001000655 6986 Adet Muhtelif Yaka Aksesuarı ( 1480 adet parça şeklinde ),   200 adet küçük  Motif,  45 adet Pullu Şerit ( 1234 metre ), 14 adet organize Şerit Aksesuar ( 680 metre ), 72 adet organize Şerit Aksesuar ( 1020 metre ), 198 adet kadife Boncuk Şerit Aksesuar ( 1980 metre ),490 adet Bocuklu Aksesuar,165 adet Şerit Aksesuar ( 1508 metre ), 9 adet kullanılmış Valiz (yırtık  halde )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    621710000011 , 420212919000    8.559,73 855,97 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı 25.10.2005/105941
13 17,09,2008 364 211 A det Sony MP3, MP4 çalar,    15 adet ipod MP3-MP4 çalar (ince tipli),   40 adet ipod MP3-MP4 çalar (kalın tipi),  1 adet boş  Bilgisayar  Kasası ( kullanılmış eski )     852550000019   57.815,39 5.781,54 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı 22.05.2006-85007
14 16,06,2010 602001000050 50  Adet Bilgisayar için inverter aksamı      847330200000   1.390,09 139,01 Esenboğa Ambar İşletme Şefliği Kaçak Ambarı 26.03.2010/11
26 Adet Bilgisayar için çip (intel)     847330200000  
9 Adet Bilgisayar için çip (ati) IXP 460 İbareli     847330200000  
6 Adet Lehim topu     831130000000  
60 Adet LCD için dönüştürücü aksam     847330200000  
5 Adet HARD DISC Toshiba  MK 3008 GAL     847170509000  
10 Adet AMD markalı işlemci ATHLION 64      847330200000  
10 Adet Lap Top bilgisayar için fan     841459809014  
3 Adet Entegre Kartı     903090859000  
1 Adet Markasız Lap top bilgisayar için adaptör     850440909019  
100 Adet LAP TOP Bilgisayar için menteşe aksamı (2'şerli)     853190850000  
15 16,06,2010 602001000048 345 Adet Ram, Kingston markalı     847330200000   2.973,60 297,36 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı 26.03.2010/12
Ram,SEC 1 adet     847330200000  
1 Adet Ram,SEC markalı     847330200000  
1 Adet Ram,Markası yok     847330200000  
43 Adet Ram, Hy NIX markalı      847330200000  
30 Adet Ram,Muhtelif     847330200000  
16 20,12,2010 602001000656 720 ADET CEP TELEFON-,BİLGİSAYAR BAĞLANTI KABLOSU,  15 ADET  U ŞEKLİNDE PLASTİK AKSAM (İNCE TELEFON KAPAĞI )     854420001019 , 851770900019 ,   2.841,74 284,17 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı 27.07.2005/64289
17 03.04.2012 602001200265 30 adet canon EOS 550 D marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız  25 adet canon EF-S 18-55 MM marka Zoom-Lens-(objektif) ambalajsız  1 adet Rota marka Valiz kullanılmış eski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               852580300000                                                                                           900211001000                                                                                                                                                                                                                             420212999000                                                                                                                                                   43.259,02 4.325,90 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı 2012/07
18 03.04.2012 602001200264 2 adet canon EOS600 D marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız  1 adet canon EOS1100 D marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız 2 adet canon POWER SHOT G12 marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsı  1 adet canon POWER SHOT SX230 HS marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız 2 adet canon EOS KISS X4 marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız 1 adet panasonic LUMIX DMC-FZ 150 marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız  6 adet FUJI FILM FİNEPİX HS 20EXR marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız  1 adet FUJI FILM FİNEPİX F550 EXR marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız   zoom-lens-(objektif) ambalajsız  29 adet muhtelif marka batarya (ambalajsız)  6 adet muhtelif marka lens kapağı (paroleys) 33 adet canon marka kamera askı kayışı 37 adet muhtelif marka pil şarj aleti 1 adet markasız boş valiz kullanılmış yırtıklı 6 adet markasız muhtelif usb ve vga kablosu     852580300000                                                                                           900211001000                                                                                  850760000000                                                        392690979019                                        630790989000                                                                850440559000                                              420212999000                                854442900000   30.514,33 3.051,43 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı 2012/8
19 03.04.2012 602001200266 30 adet canon EOS 550 D marka fotoğraf makinesi objektifsiz ambalajsız ve aksesuarsız   18 adet canon EF-S 18-55 MM marka zoom-lens-(objektif) ambalajsız   33 adet canon LCE8E şarj aleti ambalajsız kablosuz  40 adet canon LP-E8 batarya ambalajsız   4 adet markasız usb ve vga kablosu  1 adet rota marka valiz kullanılmış 1 adet canon marka kamera askı kayışı     852580300000                                                                                           900211001000                                  850440559000                                      854442900000                                                                                  850760000000                                                                                                                                                                   420212999000                                                     630790989000                                                                   46.620,36 4.662,04 Esenboğa İşletme Şefliği Kaçak Eşya Ambarı  
20 22,10,2007 58  24 adet Oyun Kağıdı ( 2 si Açık)     950440000000   52,36 5,24 KONYA  GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      KAÇAK  EŞYA AMBARI 1995/46
21 22,10,2007 52  2 adet Kelebek Telefon       85171100011   21,24 2,12 KONYA  GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      KAÇAK  EŞYA AMBARI 1993/82
22 08.03.2012 616001200026 4.180 Koli  Porselen Mutfak  Eşyası ( 2.463  koli   Yemek Tabağı, Çay Tabağı, Çorba Kasesi ( vb.)  1.717 Koli  Muhtelif  Çay ve Kahve Fincanı )     691100000019   ######## 59.571,12 ŞAHİNLER   GENEL ANTREPOSU                                 1. Organize Sanayi Bölgesi SİNCAN ANKARA
23 24.10.2011 610001100026 10950 adet Hanki Wank markalı Çakmak     961380000019   6.966,68 696,67 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      KAÇAK  EŞYA AMBARI AKSARAY
24 31.01.2012 4712001200198 RIDWAN  Markalı  ÇAY  (835  Koli İçerisinde 17.620 Kg.) SATIŞTAN KALDIRILMIŞTI   90240000000   79.020,00 7.902,00 Diyarbakır Tasfiye             İşletme Müdürlüğü                                    Kaçak Eşya Ambarı DİYARBAKIR
25 22.10.2007 83 349 adet Panosonic KXTCD 430 BXC Telsiz Telefon      851711000011   19.767,36 1.976,74 KONYA  GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ                      KAÇAK  EŞYA AMBARI KONYA