T.C.                                                                                        
                                                                            GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                        
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI
 
            1- Satışa esas bedeli en az 33,00 TL   ile en çok  1.688,034,56 TL  arasında değişen ; 08.09.2014 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı da en az  3,30 TL, en çok 168.803,46 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 75 Kalem muhtelif eşya   (Hoparlör, Çakmak, Oto teybi, Rulman, Kulaklık, Cep telefonu, Kol Saati, Fotokopi Makinası vs. ) ;  açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:7 Şaşmaz / Ankara   adresindeki ihale salonunda  09.09.2014  tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  116-131-153-162  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
    SATIŞ LİSTESİ  
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ    
2-SATIŞ YERİ : Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara           
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 09/09/2014 tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 arasında yapılacaktır.      
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  :  Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 08/09/2014  tarih ve saat 16:00' a kadar   
  a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme  Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
  b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara " adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 1000,00 TL ve üzeri eşya bedelleri için en az pey miktarı  100,00 TL'dir.     
  1000,00 TL ve altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL'dir.  
6-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)      
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : 10 Gün (İhale bedelinin ödenmesinden  sonra)      
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : " YAPILMAYACAK "
9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,
b) Bulunduğu Yer:  a)  KAYSERİ TCDD LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI b ) KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK EŞYA AMBARI  c )  ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARI
10-ÖZEL HÜKÜMLER :      
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından Garanti Belgesi düzenlenemez.  
4-Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinin (2)  bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.
5-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir.
7-İhaleye başkası adına katılanlardan, ayrıca noterden onaylı vekaletname  aslı  istenir.
8-Satış listesinde bulunan GSM cihazlarına ait hologramlı onay etiketi alınması için Kurumun Halk Bankası Anıt Şubesi Iban No:TR28 0001 2009 4110 0005 0000 32 (Hesap No:0411-05000032) hesabına gerekli bedelin yatırılarak, banka dekontunun (aslı) satışı yapan Müdürlüğe GSM cihazlarının tesliminden önce verilmesi gerekmektedir.
9-Satış listemizde yer alan cep telefonları için ÖTV ve ÖTV'  nin  KDV' si satış sonrasında ayrıca tahsil edilecektir.ÖTV Kanununun Geçici 6.maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, 120 TL' nin altında  olması durumunda, bu miktar  120 TL' ye tamamlanacak olup, bu bedel Cep Telefonlarının KDV'si  ile  birlikte alıcısı tarafından  satış bedeli ile  birlikte ayrıca ödenecektir.
10-Satış listesinin 2.sırasında kayıtlı " Çakmak " cinsi eşya için adet başına ( 0,05) $  damping vergisi satış sonrası tahsil edilecektir.
11-Satış Listesinin 5.sırasında kayıtlı " Oto Teybi " cinsi eşyalar için 120,00 TL Kültür Kesintisi ayrıca tahsil edilecektir.
12-Satış listesinde kayıtlı  " Yeniden İhraç Amaçlı Eşya " ibareli eşyaların satış bedeli yatırıldıktan sonra 30 gün içinde ilgili Gümrük Müdürlüğü nezaretinde Yurt Dışı ettirilmesi zorunludur. 
Sıra No Tes. Tah. Tarih ve No CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ GTİP NO  Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER
1 10,07,2013 615001301157 70 Adet Pioner markalı Hoparlör 8518 7.597,54 759,75 ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARI
2 04,04,2013 615001300658 26525 Adet Muhtelif markalı Çakmak, 1510 Adet Muhtelif Saat 9613-9102 47.922,36 4.792,24
3 04,04,2013 615001300660 36 Adet MuhtelifMotor Beyni, 34 Adet Airbag, 3 Adet Mercedes markalı Oto Motoru, 7 Adet BMWOto Motoru   108.612,16 10.861,22
4 05,07,2013 6150013001143 73000 Adet Çakmak  9613 105.435,36 10.543,54
5 03,06,2013 615001301101 30 Adet Pioneer markalı Oto Teybi 8527 8.311,32 831,13
6 18,09,2013 615001301650 116 Adet Tcident markalı VCD Player 8521 3.742,92 374,29
7 13.06.2014 615001401650 40 Adet kol saati  9101 986,48 98,65
8 27,08,2013 615001301588 541 Adet Kol Saati  9102 20.013,21 2.001,32
9 23,06,2010 615001000060 230 Adet Nokia markalı Cep Telefonu Bataryası 8507 6.271,37 627,14
10 26,08,2013 615001301581 50 Adet Muhtelif markalı Oto Teybi      8.278,50 827,85
11 17.06.2011 615001100305 8300 Adet Çakmak ( Muhtelif markalı ) 961320000011 6.223,65 622,37
12 30.05.2011 615001100232 40 Adet PIONER Marka TS-G 1342 Model Hoparlör 8518 4.375,44 437,54
13 28.02.2013 615001300450 1000 Adet Muhtelif Cep telefonu bataryası, 9200 Adet Muhtelif markalı Cep telefonu şarj cihazı, 400 Adet Muhtelif markalıkulaklık  8507-8504-8518 86.629,11 8.662,91
14 24.01.2013 615001300240 2000 Adet Nokia markalı Cep Tel.Şarj Cihazı, 2730 Adet Nokia markalı Cep Tel.Bataryası 850440909019-850780000000 10.768,19 1.076,82
15 17,09,2008 494 3 ad.Mp3 Player Sony S-10, 2 ad.Mp3 Player Sony S-21, 2 ad.Mp3 Player Sony S-21, 1 ad.Mp3 Player Sony S-10, 1 ad.Mp3 Player Yepo İnfotek 512 MB, 1 ad.Mp3 Player Yepo İnfotek 256 MB, 1 ad.Mp3 Player Yepo 512 MB, 1 ad.Mp3 Player Mega MS-5533, 15 ad.Hafıza kartı Sony 128 MB, 2 ad.Hafıza kartı Sony 512MB, 9 ad.Hafıza kartı PGI 256 MB, 1 ad.Hafıza kartı MMC 256 MB, 1 ad.Hafıza kartı RS-mmc 256mb, 2 ad.hafıza kartı PGI 512 MB, 1 ad.Hafıza kartı Kıngston 512 mb, 1 ad.hafıza kartı DV RS MMC 512 MB, 1 ad.Hafıza kartı PGI 128 MB, 1 ad.Flaş bellek FLY 256 MB, 1 ad.Kart okuyucu PGI 256 MB, 1 ad.Flaş Bellek Transcend 512 MB  8519,8471,8523 1.536,34 153,63
16 11.07.2011 615001100382 995 adetKolSaati Casio Marka 910219000000 27.606,03 2.760,60
17 16.04.2007 218 39 adet muhtelif markadaVolkmen (8adet Elite markada 6871/6871/6871-6961-6961-6961-6961-6962, 5 adet Panashiwa WM 300, 7 adet Sunny , 4 adet kaiwa 381, 5 adet Suzika 6961-6862-128, 2 adet mekosonik 50, 4 adet sonashi 19-8-40-89, 2 adet artec 80 SS Ve 80, 2 adet Sonaki 600 ve 300 modelde )  852791990000 1.476,14 147,61
18 17,03,2010 208 24 adet Flaş Bellek Mp 3 Player Markasız, 27 adet Flaş Bellek Mp 3 Player Markasız, 14 adet Flaş Bellek Mp4 Player Markasız, 7 adet Flaş Bellek Mp 4 Player Sony, 32 adet Flaş Bellek Mp 4 Player Amcon, 8 adet Flaş Bellek My Flaş, 17 adet Flaş Bellek KINGSTON USB 2.0 DATATRAVER, 19 adet kart okuyucu usb card reader writer, 4 adet kart okuyucu Sertec Sd card reader 2.0 ,15 adet hafıza kartı Multi Media Card Plus, 190 adet kulaklık markasız  8527.13.99.00.00 8521.90.00.00.00 8523.51.99.00.00 8471.90.00.00.00 8523.51.99.00.00 8518.30.95.90.19 29.323,18 2.932,32
19 05,02,2010 27 3800 adet Nokia markaCep TelefonuBataryası 85078080000 25.903,95 2.590,40
20 06.01.2014 615001400029 12986 Adet Sony markalı kulaklık  8518 1.688.034,56 100.000,00
21 10,08,2007 583  Fotokopi Makinası 1ad. Nashua8115, 5 ad. Toshiba(BD5511-BD4910-2310-BD7610-BD3301),2 ad. Canon (NP-125, NP1215), 1 ad. Selek GR 1400 84433190 5.038,31 503,83
22 16,12,2008 954 6 adet Flaş Bellek MP4 Player (Sony), 2 ad.Flaş Bellek MP4 Player (Ipot), 6 ad.Flaş Bellek MP3 Player (Sony), 85 ad.mini cepRadyosu Aksony AK2178, 9 ad.mini Cep RadyosuSiena RD-051C 852713990000 852190000012 852729000000 3.235,90 323,59 ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARI
23 30.03.2007 173 Nokia 6600 Cep Telefonu ( 24 Adet ), Nokia 6670 Cep Telefonu ( 146 Adet ), Nokia 7610 Cep Telefonu( 37 Adet ), Nokia 6230 Cep Telefonu ( 304 Adet ) 8517 62.375,30 6.237,53
24 27.11.2008 714 Nokia 6610 i Cep Telefonu ( 3 Adet ), Nokia 7250 i Cep Telefonu ( 8 Adet ) 851712000011 1.608,05 160,81
25 17.06.2011 615001100309 3 adet MP3 player Sount marka, 3 adet MP3 player markasız, 1 adet MP3 player sony marka , 11 adet Kulaklık Platoon marka, 4 adet MEGAPA338 markalı Radyo , 6 adet MEGAPA 2128 markalı Radyo, 1 adet MEGAMG 95 markalı Radyo, 1 adet MEGAMG 94 markalı Radyo, 1 adet MEGAMG 2089 markalı Radyo , 1 adet MEGAPA88 mini radyo, 1 adet MEGAMG 556 marka radyolu volkmen, 1 adet Kanal KM15000 marka mini radyo, 15 adet kol saati, 3 adet kulaklık 852713990000  851762009000 852719000000  910229000000  85176200900 1.296,70 129,67
26 04.05.2011 615001100197 6.498 adet Batarya (Nokia markalı) 85078030000 118.119,99 11.812,00
27 12.07.2011 615001100398 3.500 adet muhtelifHesap Makinası 950490900000 55.755,00 5.575,50
28 11.07.2011 615001100386 3.800 adetCep TelefonuŞarjAleti 850440309000 26.904,00 2.690,40
29 12,08,2008 383 281 adet muhtelif markalı kullanılmış eski Oto Lastiği ( BRAUN 205 60 R,GOOD YEAR 195 65 R 15, UNIROYAL 205 65 15 , DUNLOP 195 65 15 , DUNLOP 195 65 15, DUNLOP CANTLI 245 70 16, HONKOO 205 70 15, PIRELLI 195 65 15, PIRELLI CANTLI 225 60 15,PIRELLI 285 65 15, MICHELIN 195 65 14, MICHELIN 175 70, FULDA 285 60 14, CONTINENTAL 195 65 15, CONTINENTAL 205 65 15,SENPERİT 185 70 14, EUROSPEED 195 60 14, SENPERİT 155 R 13, SENPERİT 195 65 14, BRIDGESTONE 205 55 15, BRIDGESTONE 195 65 15, FIRESTONE 175 70 14, FIRESTONE 195 65 15, AXXIUM 205 65 15, YOKO HAMA 175 70 14, YOKO HAMA 205 16, CHOMPIRO 195 65 15, VREDESTEIN 175 14, DISCOVERER 225 75 16, SECURO 175 70 14, KORMORAN 195 65 15, VIKING 175 70 13, GRUPMA X 185 70 14, MARIX 185 65 15, FOLKEN 185 65 15, SOVA 195 65 15)51 parça muhtelif oto teybi, oto parçası (Oto panjur parçası Opel, Oto TeypBLAUPUNKT, Oto teyp OPEL SC 202, Oto farı MERCEDES, Reflektör , Radyotör , Otomatik Anten, ), 49 adetOtoJantı (kull.eski)  8527-4012-8512 71.746,95 7.174,70
30 13.10.2010 615001000214 75 Adet Belgacom Maestro markalı Masa Telefonu,11 Adet Speaker Caller ID LCD Touch markalı Masa Telefonu,21 Adet Panasonic markalı Masa Telefonu,2 Adet Pioneer markalı Oto Hoparlörü, 1 Adet Pioneer markalı Oto Hoparlörü, 10 Adet Braun markalı Epilasyon Cihazı 8517-8518-851 7.131,47 713,15
31 04.12.2008 816 4 Adet Panasonic A 100 markalı Cep telefonu, 1 AdetNokia 3120 markalı Cep Telefonu 851712000011 442,50 44,25
32 22,08,2013 6150013001577 11 Adet Muhtelif Oto Motoru, 18 Adet Denso markalı Klima Kompresörü   97.641,30 9.764,13
33 17.02.2014 615001400651 113 adet Nokia araç için cep telefonu şarj aleti , 177 adet Nokia cep telefonu şarj aleti - 228 adet Samsung cep telefonu şarj aleti , 33 adet araç için cep telefonu şarj aleti , 34 adet LG cep telefonu şarj aleti , 1100 adet Nokia cep telefonu bataryası, 570 adet Samsung cep telefonu bataryası, 139 adet LG cep telefonu bataryası, 25 adet Sony ericsson cep telefonu bataryası ,15 adet Benq Siemens cep telefonu bataryası , 22 adet Motorola cep telefonu bataryası 8504-8507 18.495,37 1.849,54
34 20.12.2013 615001302104 1380 adet Nokia cep telefonu bataryası , 30 adet Samsung cep telefonu bataryası, 100 adet muhtelif cep telefonu bataryası 8507 45.141,79 4.514,18
35 07.04.2014 615001400983  7 adet muhtelif marka kol saaati   431,59 43,16 ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARI
36 24.06.2014 615001401817 25 adet Pioneer marka oto radyo teyp,36 adet Pioneer marka hoparlör 8527-8518 34.714,66 3.471,47
37 12.03.2014 615001400864 198adet kol saati, 1131 adet muhtelif kemer  9102-4203 12.578,40 1.257,84
38 22.04.2014 615001401090 250 adet Nokia marka batarya ,505 adet muhtelif marka kulaklık , 450 adet muhtelif marka şarj aleti 8507-8518-8504 22.485,25 2.248,53
39 22.04.2014 615001401096 100 adet muhtelif marka uydu alıcısı  8528 24.400,58 2.440,06
40 04.04.2014 615001400973 2000 Adet Sigara Sarma Makinası 8422 24.001,20 2.400,12
41 22.04.2014 615001401100 50 adet muhtelif marka sigara sarma makinası  8422 120,01 12,00
42 02.05.2014 615001401119 580 adet dedo marka sigara sarma makınası  8422 2.088,10 208,81
43 22.04.2014 615001401106 2000 adet sigara sarma makinası 8422 7.200,36 720,04
44 22.04.2014 615001401104 164 paket sigara filtresi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 33,00 3,30
45 20.05.2014 615001401202 250 paket sigara filtresi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 2402 375,00 37,50
46 21.04.2014 615001401079 150 paket sigara filtresi " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 600,00 60,00
47 12.05.2014 615001401158 100 paket sigara filtresi " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 400,00 40,00
48 05.05.2014 615001401123 500 paket sigara filtresi " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 2.000,00 200,00
49 23.12.2013 615001302112  50 paket sigara sarma makinası  4813-8422 118,00 11,80
50 10.04.2014 615001401028 321 Adet Kol Saati 9102 7.916,50 791,65
51 26.11.2013 615001301913 26 Adet MR güç kaynağı, 2 Adet Ultrasyon film cihazı, 5 Adet Mr Cihaz parçası,1 Adet Bilgisayar kasası, 26 Adet Medikal cihaz elektrik, 1 Adet Helyum ölçer MR cihazı, 1 Adet Tomografi Yazıcısı, 3 adet Soğutucu Semikron, 2 Adet Tomografi yüksek gerilim pili, 2 Adet Mr cihazı masa motor, 1 Adet Tomografi güç kaynağı, 1 Adet Güç kaynağı, 75 Adet Tomografi MR Röntgen cihazı Hard-Diski 8504-9022-8473-8443-8501 149.951,00 14.995,10
52 03.06.2014 615001401338 22 Adet Playstation joistick, 3 Adet Playstation Portable, 7 Adet Playstation 2 oyun konsolu,4 Adet MP3 çalar, 2 Adet MP 4 çalar   4.855,55 485,56
53 18.12.2013 615001302058 6220 adet Nokia markalı Cep telefonu bataryası, 1380 Adet Samsung markalı Cep telefonu bataryası   46.050,68 4.605,07
54 18.04.2014 615001401063 13440 adet porselen tabak muhtelif, 720 adet muhtelif marka zikirmatik   38.142,23 3.814,22
55 18.04.2014 615001401068 937 adet muhtelif marka kol saati, 91 adet muhtelif markalı çakmak, 2 adet muhtelif marka sarj makinası   23.341,09 2.334,11
56 18.04.2014 615001401061 50990 adet baide marka çakmak ,1990 adet kkk marka çakmak ,16990 adet ıcq marka çakmak    15.262,89 1.526,29 ERGAZİ KAÇAK EŞYA AMBARI
57 26.03.2014 615001400918 600 Paket sigara filtresi " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA "   9.000,00 900,00
58 04.03.2013 615001300470 136 paket sigara filtresi ,15 paket sigara tablası " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA "   2.870,00 287,00
59 20.06.2014 615001401776 50 paket markasız sigara filtresi " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA "   500,00 50,00
60 10.06.2014 615001401508 58 kutu muhtelif sıgara filtresi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA "   1.160,00 116,00
61 03.06.2014 615001401341 600 adet muhtelif sigara sarma makinası  8478 14.400,72 1.440,07
62 03.06.2014 615001401340 130000 adet muhtelıf filitre " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 13.000,00 1.300,00
63 06.01.2014 615001400044 200 paket makaron" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 4813 1.200,00 120,00
64 22.04.2014 615001401099 50 paket makaron " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 4813 200,00 20,00
65 06,08,2013 615001301481 997 Paket sigara filtresi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 20.000,00 2.000,00
66 19.08.2013 0615001301555 1000 Paket Markasız Sigara Filtresi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 6.000,00 600,00
67 09.01.2014 0615001400094 200.000 Adet Stadium markalı Sigara Filtresi " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 4.000,00 400,00
68 05.07.2013 0615001301136 600.000 Adet Sigara Filtresi ( Melek,Web,Wrb, Desperado markalı ) " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 60.000,00 6.000,00
69 16.08.2013 0615001301542 800.000 Adet Sigara Filtresi( Imperator,Cartel,Maxi Gold markalı )" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 80.000,00 8.000,00
70 03.06.2013 0615001301097 250 Paket Bosse markalı Sigara Filtresi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 5.000,00 500,00
71 24.07.2013 0615001301317 400.000 Adet Sigara Filtresi( Beriut,Stadium ve 3.000 Adet markasız ) " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 40.000,00 4.000,00
72 13,03,2013 615001300507 1.340.000 Adet sigara filtresi,1900 adet sigara makinesi" YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA " 5601 153.000,00 15.300,00
73 09,12,2009 173 8 adetFotokopi Makinası ( RİCOH-MİTA markalı) 844313100000 1.407,15 140,72 KAYSERİ  TCDD  GEÇİCİ   DEPOLAMA AMBARI
74 10,02,2012 606001200072 1 Adet Fotokopi Makinesi RİCOH marka FT4727 ( Kullanılmış- Eski ) 8443 407,01 40,70 Kayseri TCDD LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI 
75 10,02,2012 606001200061 1 Adet toplama Bilgisayar kasası 8471 354,00 35,40 KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK EŞYA AMBARI