T.C.                                                                                        
                                                                 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                                          EK-5
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI
 
         
            1-  Satışa esas bedeli en az 1.907,60 TL   ile en çok  59.946,83 TL  arasında değişen ; 02.10.2012 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı da en az 190,76 TL, en çok 5.994,68 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 adet  muhtelif   vasıta ( Binek Oto, Arazi Taşıtı, Hurda) ;  açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresindeki ihale salonunda  03/10/2012 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 2452432)  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
         
         
            2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR        
           
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ,   
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ  
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ   
    SATIŞ LİSTESİ    
1-SATIŞI YAPAN İDARE :  ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ              
2-SATIŞ YERİ : TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA       
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 03/10/2012  tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:00-16:00 arasında yapılacaktır.        
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  :  Güvencenin Son Ödeme Zaman 02/10/2012  tarih ve saat 16:00'  ya kadar     
  a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer  Tasfiye İşletme  Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,  
  b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.  
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 1.000,00 TL ve üzeri araç bedelleri için en az pey miktarı  100,00 TL'dir.     
   
6-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün ( Satışın tamamlanmasından sonra )        
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : 10 GÜN (Satışın tamamlanmasından sonra )         
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : % 12      
9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan vasıta ve eşyalara ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir  
b) Bulunduğu Yer  ;   a) Ankara TCDD Terk Oto Sundurması b ) Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Geçici Depolama Yeri          c ) Kayseri TCDD Terk Oto Sundurması  d)  Karaman Organize Sanayi Bölgesi Geçici Depolama Yeri                                                                                                                                                                          
10-ÖZEL HÜKÜMLER :      
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2- Şartnamenin 18.Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.  
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir.     
4-Araçlar için Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir                  
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinin (2)  bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.  
6-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.  
7-Satış listesinin 22.sıra numarasında kayıtlı olan araç "Sağdan direksiyonlu" olduğundan alıcı tarafından üzerinde tadilat yaptırılarak direksiyonu sola aldırılmadığı sürece  trafik tescil kuruluşlarında   tescil işlemi yapılmayacaktır.
8- Satışa sunulan " HURDA"  ibareli araçlara " Trafik Şahadetnamesi " verilmeyecektir. Bu araçların Trafiğe kayıt ve tescili yapılamaz.    
9- Satış listesinin 23 ve 26 sırasındaki " HURDA " ibareli araçlar için satışa esas bedeli üzerinden % 0.05 ( binde 5 ) oranında çevre katkı payı satış anında ayrıca tahsil edilecektir.  
                     
SIRA NO :  TESPİT  TAHAKKUK          TARİHİ    /   NO VASITANIN CİNSİ, MODELİ, MARKASI,  VE TİPİ  VASITANIN  MOTOR HACMİ MİKTARI GTİP NO HASAR ORANI SATIŞA ESAS BEDEL (TL) GÜVENCE TUTARI (TL) BULUNDUGU YER
MOTOR NO :                                 ŞASİ NO :
1 03,02,2011 615001100055               B.Oto                      (Arazi Taşıtı) 2003 VOLKSWAGEN TOUAREG JEEP AZZ002361 WVGZZZ7LZ3D002343 3189 1 Adet  8703 %30 49.456,14 4.945,61    ANKARA TCDD SUNDURMASI
2 01.02.2011 615001100053 B.Oto 2007 OPEL ZAFİRA Z19DT5631440 W0L0AHM7576168720 1910 1 Adet  8703 %20 16.278,89 1.627,89    ANKARA TCDD SUNDURMASI
3 18,11,2008 598 B.Oto 1990 BMW 5.24 TD 246TB21647080 WBAHA51070BA73236 2400 1 Adet  8703 %5 19.278,22 1.927,82 ANKARA TCDD SUNDURMASI
4 03,02,2011 615001100056 B.Oto 2003 RENAULT SCENİC TAS10516 VF1JM0F0529097325 1461 1 Adet  8703 %10 14.581,73 1.458,17    ANKARA TCDD SUNDURMASI
5 02,04,2009 104 B.Oto 1994 PEUGEOT 605 10FV2Y0049981 VF36BUFZ291001015 2963 1Adet 8703 %25 6.491,11 649,11 ANKARA TCDD SUNDURMASI
6   12,01,2009 10 B.Oto 1999 DAEWOO NUBİRA  CDX C206ED049558 KLAYF352EXV270077 2000 1 Adet  8703 %- 8.339,13 833,91    ANKARA TCDD SUNDURMASI
7 18.12.2008 1040 B.Oto 1989 PEUGEOT 405 GR TAS10487 VF315BD2208329159 1905 1 Adet  8703 %- 27.621,15 2.762,12 ANKARA TCDD SUNDURMASI
8 08.12.2009 472 B.Oto 1991 BMW 5,25 İ 32730223256S1 WBAHD61070BK34002 2494 1Adet 8703 %5 15.281,52 1.528,15 ANKARA TCDD SUNDURMASI
9 18,12,2008 1043 B.Oto 1985 PEUGEOT 305 DİZEL ATS8659A VF3581E40F9506440 1905 1 Adet 8703 %- 2.309,09 230,91 ANKARA TCDD SUNDURMASI
10 20,04,2007 241 B.Oto 1995 RENAULT SAFRANE J8ST760F921598 VF1B5460512789835 2100 1 Adet 8703 %5 10.885,56 1.088,56 ANKARA TCDD SUNDURMASI
11 04.02.2011 615001100059 B.Oto 1995 PONTİAC TRANS SPORT SEDAN TAS10521 1GMDU06G5ST323919 2260 1 Adet  8703 %5 12.364,03 1.236,40 ANKARA TCDD SUNDURMASI
12 11,02,2009 48 B.Oto 1993 VOLVO 960 B2048T682185400619 YV1964252P0027512 1800 1 Adet  8703 %5 11.240,66 1.124,07 ANKARA TCDD SUNDURMASI
13 23.11.2010 616001000167 Traktör 1978 Massey Ferguson 135 152UA60884D TAS.1.0528 - 1 Adet  8701 %- 7.560,00 756,00    ANKARA TCDD SUNDURMASI
14 15.06.2012 615001200219 B.Oto 1990 NİSSAN  PRAİRİE  SLX CA20723270B JN1000M11U0011907 1974 1 Adet 8703 %5 10.747,44 1.074,74 ANKARA TCDD SUNDURMASI
15 12.10.2011 615001100574 B.Oto 1988 VOLKSWAGEN GOLF S MH601964 WVWZZZ19JW151345 1300 1 Adet  8703 %10 10.669,56 1.066,96    ANKARA TCDD SUNDURMASI
16 07.02.2012 610001200005 B.Oto 1998 MAZDA 626 2.0 FS343597 JMZGF14S201142831 1991 1 Adet  8703 %- 11.044,01 1.104,40    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
17 19.12.2011 610001100028 B.Oto 1996 RENAULT LAGUNA DİZEL G8TV760C005747 VFLB5690E14767330 2188 1 Adet  8703 %20 11.989,37 1.198,94    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
18 19.12.2011 610001100030 B.Oto 2001 OPEL ZAFİRA 1.8 20R56428 W0L0TGF7512035753 1796 1 Adet  8703 %35 14.357,20 1.435,72    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
19 17.12.2010 610001000005 B.Oto 1995 OPEL OMEGA 31508088225DT W0L000026S1059228 2497 1 Adet  8703 %40 9.441,63 944,16    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
20 19.04.2012 32 B.Oto 1995 OPEL OMEGA 3326806425DT W0L00002651029025 2497 1 Adet  8703 %35 13.434,30 1.343,43    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
21 24.06.2011 610001100009 B.Oto 1988 FORD TAUNUS 1.6 GL 67515 SFAFXXDJBFHP67515 1595 1 Adet  8703 %5 1.907,60 190,76    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
22 19.12.2011 610001100031 B.Oto 2004 BMW                 3.20 D                      (Sağdan Direksiyonlu) 84425600 WBAA572090FY70716 1995 1 Adet  8703 %- 34.582,00 3.458,20    AKSARAY OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
23 12.08.2010 621001000011 Transporter  1997 VOLKSWAGEN TRANSPORTER TDİ WVZZZZ70ZVH098314 ACV048792 1997 1 Adet  7204 HURDA 2.500,00 250,00    KARAMAN ORGANİZE SAN. BÖLGESİ GEÇ. DEP.YERİ
24 08.02.2011 606001100030 B.Oto 2006 CHRYSLER CRD 300 C 64298540051121 1C3H8E3D56Y105977 2987 1 Adet  8703 %50 53.952,15 5.395,22    KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
25 21.03.2011 606001100051               B.Oto                      (Arazi Taşıtı) 2006 VOLKSWAGEN TOUAREG DİZEL BKS019822 WVGZZZ7LZ6D038333 2967 1 Adet  8703 %25 53.952,15 5.395,22    KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
26 02.02.2011 606001100022 B.Oto 2007 VOLKSWAGEN PASSAT BKP175490 WVWZZZ3CZ7P056890 1968 1 Adet  7204 HURDA 3.500,00 350,00 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
27 07.02.2011 606001100029               B.Oto                      (Arazi Taşıtı) 2002 BMW X5 3. 0 D 22685032306D1 WBAFA710X0LN18689 2685 1 Adet  8703 %35 59.946,83 5994,68 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
28 17.10.2011 606001100203 B.Oto 1988 MERCEDES 190 D 60191110275940 WDB2011221F536286 1983 1 Adet  8703 %25 5.864,36 586,44 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
29 16.02.2011 606001100038 B.Oto 1999 RENAULT ESPACE G8T4716C076836 VF8JE0PL519631568 2200 1 Adet  8703 %20 23.978,73 2397,87 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
30 31.10.2011 606001100210 B.Oto 2000 OPEL ZAFİRA DİZEL X20DTL17592844 W0L0TGF75Y2151265 1995 1 Adet  8703 10% 23.550,91 2355,09 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
31 21.09.2011 606001100191 B.Oto 1997 OPEL ASTRA  X16XEL20991691 W0L000051V2228320 1598 1 Adet  8703 %- 14.226,08 1422,61 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
32 30.11.2011 606001100323 B.Oto 1995 OPEL ASTRA 1.7 DİZEL TC4EE100789620 W0L000051S2565917 1686 1 Adet  8703 %- 12.850,20 1285,02 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
33 13.10.2011 606001100202 B.Oto 2007 AUDİ A3 DİZEL FM62Q008R8P60T40GG WAUZZZ8P87A145677 1968 1 Adet  8703 %35 46.914,91 4691,49 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
34 01.03.2011 606001100042 B.Oto 1998 AUDİ A6 AFB022173 WAUZZZ4BZWN101645 2496 1 Adet  8703 %10 23.978,73 2397,87 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
35 13.01.2011 606001100004 B.Oto 1991 MERCEDES 190 E 10296210275537 WDB2010241F765941 1998 1 Adet  8703 %- 11.025,00 1102,50 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
36 16.02.2012 606001200074 B.Oto 1984 MERCEDES 190 D 60191112002788 WDB2011221A092724 1983 1 Adet  8703 %- 14.018,40 1401,84 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
37 18.04.2012 606001200116 B.Oto 1995 SEAT TOLEDO ADZ056361 VSSZZZ1LZZR027126 1781 1 Adet  8703 %5 14.018,40 1401,84 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
38 25.04.2012 606001200117 B.Oto 1997 MERCEDES E 230  11197012081800 WDB2102371A431744 2295 1 Adet  8703 %- 34.469,43 3446,94 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
39 05.04.2012 606001200111               B.Oto        (Arazi Taşıtı) 1999 HYUNDAİ GALLOPER D4BFW138788 KMPKR17BPWU291266 2500 1 Adet  8703 %- 26.868,80 2686,88 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
40 18.04.2012 606001200114 B.Oto 1992 MERCEDES 200 D 60191210170855 WDB1241201B605243 1997 1 Adet  8703 %5 18.765,96 1876,60 KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ