T.C  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
      ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      
                     ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ        
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI  KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60.MADDESİ UYARINCA BEKLETİLEMEYECEK EŞYA VE PAZARLIK USULÜ KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE   
 
BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALİNE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI  
   
         
               1- Satışa esas bedeli  en fazla 64.020,42-TL  en az 2.848,20 TL olan ; 14.11.2016 günü saat 16.00 ' ya kadar  yatırılması gereken güvence tutarı en fazla 6.403 TL en az  284 TL  olan , cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 7 Kalem (25 Adet) Bekletilmeyecek Eşya   (Canlı Hayvan  ) ;  açık artırma ve pazarlık usülü suretiyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara   adresindeki ihale salonunda 15.11.2016 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07)   dahili  116-131-153-162  numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
             2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
             3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye  İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
                İLAN OLUNUR                  
T.C    
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI    
                            ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ        
                                               ERGAZİ TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ          
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI  KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60.MADDESİ UYARINCA  BEKLETİLEMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA VE PAZARLIK USULÜ      
   
SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ    
 VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ     
     
           
         
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ            
2-SATIŞ YERİ : TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA           
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 15.11.2016 -- 09:30                  
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI  : Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 14.11.2016 tarih ve saat 16:00 '  ya kadar       
  a)  Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,    
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen  tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner  Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.    
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI  : 100 TL      
     
6-SATILAN EŞYA BEDELİNİN ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 2 ( İki ) gün içinde      
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  : Satışın tamamlanmasını izleyen 3 ( Üç) gün içinde          
8-SATIN ALINAN EŞYA İÇİN UYGULANACAK EK SÜRE :  Ek süre verilmeyecektir.              
9-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : 12%        
10-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER  : a) Satışı yapan idareden/İlgili Gümrük Müdürlüğünden  yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,    
   
b) Bulunduğu Yer:       AHakan Volkan Oto Kargo İnş. Tar. Hay.San.Tic.Ltd.Şti.-Eski San. Cad. No:24 Merkez AKSARAY
                                 B)Birlik Tarım ür. Hayv. Zirai Veteriner İlç.Yem Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Boztepe-KIRŞEHİR
                                 C)Fetullah YAVUZ / Yenikent Kasabası Karatoprak Mevkii Merkez/AKSARAY
                                 D)Çelebi Hayvancılık Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.Harmanaltı Köyü Boztepe KIRŞEHİR
                                 E)Ekin Tar. Ltd.Şti.-Külhöyük Köyü Boztepe KIRŞEHİR
                                 F)Fatma ÖZBEK- Körpınar No:100 KIRŞEHİR
                                 G)Refikoğlu Tar.ve Yakıt Ürün gıda Hayv. Nak. San. Ltd. Şti / Yeşilyurt Mah. 2764. sok. No:7/A
                                 Melikgazi/KAYSERİ
                                 
   
11-ÖZEL HÜKÜMLER :                          
1-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
2- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez.      
3-Tasfiye Yönetmeliğinin 35/3. maddesi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.    
4-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.    
5-Başkası adına katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği Aslı aranır.    
6-Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (KDV. Dahil) 10,00 TL.  bedel karşılığında verilir.      
7-Satış Listesinin 1. ve 7. sırasında kayıtlı Bekletilmeyecek Eşyalar Aksaray Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü tarafından,  2. , 3. , 4. ve 5. sırasında kayıtlı Bekletilmeyecek Eşyalar Kırşehir Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü tarafından, 6. sırasında kayıtlı Bekletilmeyecek Eşya Melikgazi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen sağlık raporuna istinaden tasfiye edilecektir.    
8-Satış istesinde   kayıtlı  Canlı Hayvanlar Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsatlı bir kesimhanede görevli Veteriner Hekim nezaretinde kesilerek teslim edilecektir.    
9-Satış listesinde yer alan  eşyaların yüklenmesi, taşınması, tahmil ve tahliyesi ile canlı hayvanların kesim masrafları alıcıya aittir.      
10-Satış Listesinin 7. sırasında kayıtlı olan eşya Tasfiye Yönetmeliğinin 59/3 maddesi uyarıca " Pazarlık usulü" ile satışa sunulacaktır.    
                         

 

Sıra No Tes. Tah. Tarih ve No CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ MİKTARI GTİP NO  Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YER
1 13.10.2016 2204001600018    Damızlık Dişi Sığır 1 Adet .0102 5.830,42 583,04 Hakan Volkan Oto Kargo İnş. Tar. Hay.San.Tic.Ltd.Şti.-Eski San. Cad. No:24 Merkez AKSARAY
2 13.10.2016 2204001600019  Damızlık Koyun 13 Adet .0104 5.666,10 566,61 Çelebi Hayvancılık Tar. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.-Harmanaltı Köyü Boztepe KIRŞEHİR
3 26.08.2016 616001600166    Besilik Sığır 5 Adet .0102 64.020,42 6.402,04 Ekin Tar. Ltd.Şti.-Külhöyük Köyü Boztepe KIRŞEHİR
4 03.10.2016 616001600180    Besilik Sığır 1 Adet .0102 4.242,00 424,20 Birlik Tarım ür. Hayv. Zirai Veteriner İlç.Yem Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Boztepe-Kırşehir
5 02.08.2016 616001600151    Besilik Sığır 2 Adet .0102 10.000,00 1.000,00 Fatma ÖZBEK- Körpınar No:100 KIRŞEHİR
6 11.07.2016 3413001602118    Besilik Dana 1 Adet .0102 2.848,20 284,82 Refikoğlu Tar.ve Yakıt Ürün Gıda Hayv. Nak. San. Ltd.Şti.(Yeşilyurt Mah. 2764 Sok. No:7/A Melikgazi/KAYSERİ
7 05.09.2016 616001600171    Besilik Sığır (Pazarlık Usülü) 2 Adet .0102 12.928,00 1.292,80 Fetullah YAVUZ - Yenikent Kasabası Karatoprak Mevkii Merkez/AKSARAY