T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI
 
1- Satışa esas bedeli en az 10.946,81 TL ile en çok 47.493,11 TL arasında değişen ; 26/11/2013 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.094,68 TL, en çok 4.749,31 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 18 Adet Binek Oto ve Arazi Taşıtı ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah.Okul Sk.No:7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 27/11/2013 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
  İLAN OLUNUR        

 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ,  
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ  
VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ  
    SATIŞ LİSTESİ    
1-SATIŞI YAPAN İDARE : ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ              
2-SATIŞ YERİ : TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah.Okul Sk.No:7 Etimesgut/ANKARA        
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 27/11/2013 tarih ve saat 09:30-12:00 ile 13:00-16:00 arasında yapılacaktır.        
4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : Güvencenin Son Ödeme Zaman 26/11/2013 tarih ve saat 16:00 ' ya kadar    
  a) TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah.Okul Sk.No:7 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,  
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Bahçekapı Mah.Okul Sk. Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.  
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : En az pey miktarı 100,00 TL'dir.    
6-SATIN ALINAN ARAÇ BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün ( Satışın tamamlanmasından sonra )        
7-SATIN ALINAN ARACIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 10 GÜN (ihale bedelinin ödenmesinden sonra )      
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : % 12      
9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER : a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan vasıta ve eşyalara ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir  
b) Bulunduğu Yer ; ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ( ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI )  
10-ÖZEL HÜKÜMLER :      
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2- Şartnamenin 18.Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.  
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir.    
4-Araçlar için Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir                  
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinin (2) bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir.  
6-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.  
7-Araç satış listesinde gösterilen " KM " bilgi mahiyetinde olup,listede belirtilenden farklı çıkması halinde itiraz edilemez.
8-Şartnamenin 13/2 Maddesi uyarınca Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup,listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar "bilgi" mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez.Bu konuda yapılacak itirazlar idarece reddedilir.

 

SIRA NO : TESPİT TAHAKKUK TARİHİ / NO VASITANIN CİNSİ, MODELİ, MARKASI, VE TİPİ VASITANIN MOTOR HACMİ MİKTARI GTİP NO HASAR ORANI KİLOMETRESİ SATIŞA ESAS BEDEL (TL) GÜVENCE TUTARI (TL) BULUNDUĞU YER
MOTOR NO : ŞASİ NO :
1 05.01.2007 4 B.OTO 1983 BMW 5.25 E 276EA1111219 WBADB510301111219 2693 1 ADET 8703 %10 332.945 19.482,72 1.948,27 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
2 27.06.2013 615001301030 B.OTO 1995 TOYOTA COROLLA 1.3 4E273786 JT152EEA100157149 1332 1 ADET 8703 %5 203.955 10.946,81 1.094,68 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
3 19.08.2013 615001301556 B.OTO 1998 OPEL OMEGA 2.5 (LPG) ' Lİ X25XE08262457 W0L0VBM69W1145023 2498 1 ADET 8703 %5 220.054 20.981,39 2.098,14 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
4 20.09.2013 615001301670 B.OTO 1998 VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI AHU257747 WVWZZZ1HZWW092865 1896 1 ADET 8703 %25 - 14.663,25 1.466,32 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
5 16.07.2013 615001301291 B.OTO (ARAZİ TAŞITI) 1999 MITSUBISHI PAJERO 2.8 GL CS3535 JMYHNV360XJ001131 2800 1 ADET 8703 %5 134.100 35.968,10 3.596,81 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
6 11.02.2013 615001300345 B.OTO 2000 KIA CARNİVAL TAS10638 KNEUP7512Y6109565 2902 1 ADET 8703 %1 182.257 16.485,38 1.648,54 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
7 02.06.2013 615001301088 B.OTO 2001 FORD MONDEO 1B62807 WF05XXGBB51B62807 1998 1 ADET SATIŞ DIŞI %5   18.062,24 1.806,22 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
8 07.11.2012 3503001200553 B.OTO 2007 AUDI A3 BSE232078 WAUZZZ8P77A017981 1595 1 ADET SATIŞ DIŞI % -   47.493,11 4.749,31 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
9 27.08.2013 615001301597 B.OTO 1995 RENAULT 21 CONCORDE J7RA790F469413 VF1L48305TR219155 1995 1 ADET 8703 %10 - 11.728,73 1.172,87 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
10 20.09.2013 615001301674 B.OTO 1998 RENAULT ESPACE 2.2 DT G8T4716C105613 VF8JE0HL518482376 2188 1 ADET 8703 %10 - 40.473,10 4.047,31 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
11 27.08.2013 615001301601 B.OTO 2002 RENAULT ESPACE 2.2 DCI G9TA710C077221 VF8JE0K0527026915 2188 1 ADET 8703 %5 - 41.351,32 4.135,13 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
12 20.09.2013 615001301669 B.OTO 2004 RENAULT MEGANE SCENIC F9Q701C177418 VFIJM0GD631643875 1870 1 ADET 8703 %25 - 19.741,79 1.974,18 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
13 11.01.2013 615001300015 B.OTO 1985 MERCEDES 190 D 60191110105965 WDB2011221F130491 1997 1 ADET 8703 %10 342.533 15.216,85 1.521,69 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
14 21.01.2013 615001300086 B.OTO 1986 MERCEDES 300 D 60391210017282 WDB1241301A288388 2996 1 ADET 8703 %10 478.058 34.738,11 3.473,81 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
15 06.05.2013 615001300780 B.OTO 1987 MERCEDES 250 D 60291210058209 WDB1241251A447250 2497 1 ADET 8703 %5 160.778 19.405,10 1.940,51 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
16 05.05.2011 615001100205 B.OTO 1987 MERCEDES 300 D 60391210025729 WDB1241301A444476 2975 1 ADET 8703 %10 310.378 17.285,47 1.728,55 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
17 24.05.2013 615001300868 B.OTO 1988 MERCEDES 300 D TURBO 60396012017129 WDB1241331A791198 2975 1 ADET 8703 %5 259.980 12.150,58 1.215,06 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI
18 29.03.2012 615001200103 B.OTO 1989 MERCEDES 300 CE 10398312168485 WDB1240501B013066 2996 1 ADET 8703 %20 220.693 14.443,37 1.444,34 ERGAZİ TERK OTO SUNDURMASI