T. C.                                                                                           
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MEVZUATI  UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI
             1- Satışa esas bedeli en az 3.000,00 TL ile en çok 46.016,80 TL arasında değişen; 05/12/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 300,00 TL, en çok 4.401,68 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto vb cinsi 20 (yirmi) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 06/12/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.                          
            

           2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

        

       3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

             

         İLAN OLUNUR.

 

T. C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü
TASFİYE YÖNETMELİĞİ   AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, 
BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
                         
1) SATIŞI YAPAN İDARE : Antalya Tasfiye İşletme  Müdürlüğü
2) SATIŞ YERİ : Antalya Tasfiye İşletme  Müdürlüğü İhale Salonu - Liman Cd. T. M. O. Yanı Büyükliman/ANTALYA
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 06.12.2013 tarihinde, saat: 09.30'da
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 05/12/2013 saat : 16.00'a kadar Liman Cd. T. M. O. Yanı Büyükliman/ANTALYA adresinde bulunan ve satışı yapan Antalya Tasfiye  İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı diğer Tasfiye İşletme  Müdürlükleri  bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü  Veznesine yatırılması,
 
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  "Şaşmaz mevkii  Ergazi Tesisleri Türk kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
 
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI              : 100TL               
 
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : Satışa esas bedeli 1.000,00 TL'nin üzerinde olanlar için 100,00 TL, satış esas bedeli 1.000,00 TL'nin altında olanlar için 50,00 TL'dir.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içinde 
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : İhale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Eşyanın satış bedelinin 10.000 TL ve üzerinde olması halinde yıllık %12 faiz alınmak koşuluyla bu bedel en çok oniki taksitle ödenebilir.Vergi,Resim,Harç ve diğer giderlerde taksitlendirme yapılmaz.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR : Satış ilanının  idarenin ilan tahtasına asıldığı günden satıştan  önceki gün mesai bitimine kadar saat: 09.30 - 12.00 ile 13.30 - 16.00 saatleri arasında aşağıdaki yazılı adresde tasfiye idaresi veya ilgili gümrük biriminden alacakları belge ile görülebilir.
 
Bulunduğu yer ; Antalya Tasfiye İşletme  Müdürlüğü  Oto Sundurması Milas Havalimanı Oto Sundurması
10) ÖZEL HÜKÜMLER : a) Şartnamenin 20. maddesi uyarınca on günü geçmemek üzere eksüre verilmesi halinde idareye ödenmesi gereken bedelden yıllık %12 tecil faizi alınır.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d maddesine göre; İhale yoluyla yapılacak satışlarda, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. 
c) Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve  Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.
d)   İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir.  
d) Eşya/Araç mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, şartname eki listelerde yer alan hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca "bilgi" mahiyetindedir.Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun yada olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece red edilir.
e) Satış şartnamesi ve şartname eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL bedel karşılığında verilir.
f) Araç Satış Listesinde gösterilen "km" bilgi mahiyetinde olup, listede belirtilenden farklı çıkması halinde itiraz edilemez.
11) EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER   :

 

SIRA NO TESPİT VE TAHAKKUK KAĞIDI TARİH/NO CİNSİ MARKASI MODELİ TİPİ EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN VASITANIN MOTOR HACMİ (Cm³) MİKTARI GTİP NO KİLOMETRESİ HASAR ORANI SATIŞA ESAS BEDEL (TL) GÜVENCE TUTARI (TL) BULUNDUĞU YER AMBAR/SUNDURMAYA GİRİŞ TARİHİ-NO
MOTOR NO ŞASİ NO
1 10.12.2011-0701001100580 B.OTO BMW 1992 5.25 I 31927541256 WBAHJ51040GB81719 2.494 1 Adet 870323901300 Okunamadı %45 8.000,00 800,00 Antalya Tas.Oto Sundurması 26/09/2011-101
2 21/08/2013-0701001301025 B.OTO BMW 1997 3.16 I 04608798164E2 WBACG11070KD88071 1.596 1 Adet 870323901100 128.384 %40 9.540,30 954,03 Antalya Tas.Oto Sundurması 16/08/2013-63
3 23/08/2013-0701001301031 B.OTO VOLKSWAGEN 2000 SHARAN TDI AVG249450 WVWZZZ7MZYV031527 1.896 1 Adet 870332901200 264.512 %30 23.457,46 2.345,75 Antalya Tas.Oto Sundurması 22/08/2013-68
4 23/08/2013-0701001301034 B.OTO RENAULT 1996 19 CABRİO F3PH760C008311 VF1853A0513706367 1.783 1 Adet 870323901200 231.013 %10 24.503,23 2.450,32 Antalya Tas.Oto Sundurması 27/08/2013-70
5 28/08/2013-0701001301033 B.OTO MERCEDES 1997 C-180 11192110041809 WDB2020781F594945 1.799 1 Adet 870332901200 245.648 %45 23.457,46 2.345,75 Antalya Tas.Oto Sundurması 27/08/2013-69
6 17/09/2013-0701001301037 B.OTO BMW 1997 5.28 I 2311865828651 WBADD61060BR28209 2.793 1 Adet 870323901300 214.068 %10 23.379,26 2.337,93 Antalya Tas.Oto Sundurması 04/09/2013-75
7 19/02/2013-0713001300028 B.OTO ALFA ROMEO 1992 164 TSPARK AK06420026633 ZAR16400006253645 2.000 1 Adet 870323191300 Okunamadı %25 3.000,00 300,00 Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 28.07.2003
8 24/07/2013-0701001300998 B.OTO FORD 2003 MONDEO D6A2G42384 WFOWXXGBBW2G42384 1.998 1 Adet 870332901200 Okunamadı %50 15.247,35 1.524,74 Antalya Tas.Oto Sundurması 23/07/2013-54
9 21.08.2013-0701001301029 B.OTO MITSUBISHI 1998 SPACE WAGON GLXİ 4G63UF0852 JMBLNN33WWZ000891 1.997 1 Adet 870332901200 268817 %5 14.074,47 1.407,45 Antalya Tas.Oto Sundurması 06/08/2013-59
10 14/08/2013-0701001301018 B.OTO MAZDA 1999 MPV WL405989 JMZLV12L200105637 2.500 1 Adet 870333901011 196.101 %5 13.488,04 1.348,80 Antalya Tas.Oto Sundurması 23/07/2013-55
11 14/08/2013-0701001301017 B.OTO OPEL 1999 ZAFİRA X16XE1627500 WOLOTGF75Y2007405 1.600 1 Adet 870323901100 271523 %40 10.903,20 1.090,32 Antalya Tas.Oto Sundurması 06/08/2013-58
12 01/08/2013-0701001301009 B.OTO BMW 1999 330 30209329306D1 WBAAL91010FS01026 2.926 1 Adet 870333901011 248.807 %40 23.883,20 2.388,32 Antalya Tas.Oto Sundurması 30/07/2013-56
13 04.11.2013-0701001301057 B.OTO VOLKSWAGEN 1998 PASSAT TDİ AFN695563 WVWZZZ3BZXE168625 1.896 1 Adet 870332901200 279582 %0 27.163,73 2.716,37 Antalya Tas.Oto Sundurması 21/10/2013-88
14 04/05/2012-0701001200209 B.OTO MERCEDES 1988 250-D 60291210098664 WDB1241251A706277 2.497 1 Adet 870332901300 253610 %15 19.482,72 1.948,27 Antalya Tas.Oto Sundurması 30/10/2013-91
15 17/09/2013-0701001301038 B.OTO VOLKSWAGEN 1999 GOLF AHF226980 WVWZZZ1JZXB143634 1.896 1 Adet 870332901200 244005 %15 17.839,40 1.783,94 Antalya Tas.Oto Sundurması 05/09/2013-76
16 21/08/2013-0701001301028 B.OTO RENAULT 1998 SCENIC K7MA02DF99308 VF1JA0F0518425563 1.600 1 Adet 870323901100 295223 %5 16.899,96 1.690,00 Antalya Tas.Oto Sundurması 19/08/2013-64
17 21/08/2013-0701001301026 B.OTO RENAULT 1999 ESPACE G8T1716C105680 VF8JEOEL521092685 2.188 1 Adet 870332901300 316207 %20 44.016,80 4.401,68 Antalya Tas.Oto Sundurması 20/08/2013-66
18 17/09/2013-0701001301035 B.OTO FIAT 1996 BRAVA 182A40009531528 ZFA18200004083712 1.581 1 Adet 870323901100 263671 %20 10.946,81 1.094,68 Antalya Tas.Oto Sundurması 09/09/2013-78
19 21/08/2013-0701001301027 B.OTO FORD 2002 MONDEO D6BA1C14553 WF04XXGBB41C14553 1.998 1 Adet 870332901200 203322 %30 23.457,46 2.345,75 Antalya Tas.Oto Sundurması 20/08/2013-65
20 05/07/2013-0701001300952 B.OTO CITROEN 2001 C 5 HDI PSA4HX10DZ104025515 VF7DC4HXB76030804 2.179 1 Adet 870332901300 113782 %5 20.693,65 2.069,37 Antalya Tas.Oto Sundurması 28/08/2013-72