TC        
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI
             
             
1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 2nci maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının  satışı  23.01.2018 tarihinde  saat  10:00'da Pazarlık Usulü Satış  suretiyle .Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda, anılan günde saat 10:00'da satışa sunulacaktır.
    b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak katma değer vergisi, damga vergisi gibi vergiler alıcıya ait olup ayrıca tahsil edilecektir.
    c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder. 
    d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
    e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
    f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
    g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satış iptalini isteyemez.
    h) satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
    ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
2- Eşyalara ait KDV, Ardiye Ücreti gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
3- Mahcuz mala ait bilgiler.
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI - MODELİ -DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ KDV% ARDİYE % MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER
1-H001 TELEVİZYON SAMSUNG / PS-42C91H
KULLANILMIŞ, 110 EKRAN
18% 15% 1 ADET 2.763,00 TL Büyükçekmece 9 Nolu Tasfiye Ambarı
Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL
BORU KAYNAK MAKİNASI GM COBRA 4 ADET
KÜRESEL VANA   50 ADET
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TOSHIBA / SATELLITE L6551K9 MODEL, SERİNO:ZA418059Q
KULLANILMIŞ
1 ADET
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TOSHIBA / SATELLITE L650-11F MODEL, SERİNO:6A111202Q
KULLANILMIŞ
1 ADET
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR LENOVO / 20060  MODEL, SERİNO:CBG4314171
KULLANILMIŞ
1 ADET
LAPTOP ŞARJ ALETİ 2 ADET TOSHİBA
1 ADET VALX
KULLANILMIŞ
3 ADET 
MAUSE 1 ADET KABLOLU AİDATA
1 ADET KABLOSUZ LOJİTECH
1 ADET KALBOSUZ TRUST
KULLANILMIŞ
3 ADET 
TORNAVİDA TAKIMI MARKASIZ
KULLANILMIŞ
6'LI TAKIM
KUMPAS ASİMETO
KULLANILMIŞ
1 ADET
               
İlan olunur.