TC.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  06/03/2018 tarihinde saat  9:30'da BİRİNCİ, satılmadığı taktirde 13/03/2018 tarihinde İKİNCİ  defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 9:30'da  satışa sunulacaktır.
          b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
           ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
           3- Listenin 1 ve 2'ıncı sırasındaki araç ikinci kez satışa çıkarıldığından Pazarlık Usulüyle satılacaktır.
           4- Mahcuz mala ait bilgiler.        
               
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ                                                                        (Şase No-Motor No) HASAR  % MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER
2017-1-(10) KAPALI KASA KAMYONET 2000 MODEL RENAULT KANGOO EXP 1.9 D ( Anahtarı yok ) VF1FC0EBF22300913-F8QK630C457789 40 1 8.000,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
2-(02) OTOMOBİL 2005 MODEL RENAULT CLİO SYMB. AUTH.1,5 VF11B240532494472- K9KA700D078673 15 1 23.750,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
3-(03) OTOMOBİL 2008 MODEL RENAULT MEGANE 1,5 DCI-(Anahtarı yok) VF1LM0TB539624197 -K9KD7D419156- 15 1 29.750,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
4-(04) MİNİBÜS 2008 MODEL FORD FSE6 TRANSİT 300SF KOMBİ JOURN 8G67373 -NM01XXTTF18G67373 10 1 23.000,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
               
               
  İlan olunur           Lütfi AKMAN
              Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürü