TC.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  31/07/2018 tarihinde saat  9:30'da BİRİNCİ, satılmadığı taktirde 07/08/2018 tarihinde İKİNCİ  defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 9:30'da  satışa sunulacaktır.
          b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
           ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
           3-  Listenin 1'ıncı sırasındaki araç üçüncü kez satışa çıkarıldığından Pazarlık Usulüyle satılacaktır.
           4- Mahcuz mala ait bilgiler.        
               
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ                                                                        (Şase No-Motor No) HASAR  % MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER
1-(05) JEEP 2004 MODEL VOLKSWAGEN TOUAREG 3.2 TIP KLM. WVGZZZ7LZ4D029757-AZZ013143 10 1 65.000,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
2-(08) OTOMOBİL 1992 MODEL MERCEDES BENZ E 190 WDB2010241A663392 -10296210304722     30 1 15.000,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
3-(09) OTOMOBİL 2015 MODEL FORD DM2 (Kuga) WF0AXXWPMAFL34549 - FL34549 5 1 90.000,00 TL Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
               
İlan olunur           Lütfi AKMAN
              Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürü