T.C.        
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ UYARINCA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA

SATIŞ İLANI

 
1-Satışa esas bedeli ayrı ayrı Satış Listesi/Şartnamede gösterilen Parfüm, Sigara Sarma kağıdı, Kolonya, Makyaj Malzemesi, Yüz Pudrası, Makaron, Güneş Gözlüğü, Elektronik Sigara, Elektronik Sigara Aparatı, Bayan Ruj, Deri Tozu ve Perlit, cinsi 10 grup Eşya Tasfiye Yönetmeliğinin 41. ve 59/3. maddeleri uyarınca pazarlık usulüyle, Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 23/01/2018 tarihinde saat 10.00 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 224 243 43 30 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda satış listesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Pazarlık Usulüyle Eşya/Araç Satış Listesi bedelsiz olarak Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.
                                                                                                                                                                   T.C.                                                                                                                                                                                
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ KAPSAMINDA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN 
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR SATIŞ LİSTESİ/ŞARTNAME
                                                                                                                                                                                                                                    
1- SATIŞI YAPAN İDARE                 : BURSA TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                        : Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ           : 23./01/2018 Tarihinde  Saat:10.00
4- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Pazarlık usulüyle yapılacak satışta istekli tarafından verilen teklifin Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Makamınca onaylanmasına müteakip istekliye yapılacak tebligat tarihini izleyen;
                                    * Satış Listesinde bulunan eşyalar 7 (yedi) gün içerisinde satış bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

                                    *
Tebligat evrakının 7 gün içerisinde alıcıya tebliğ edilememesi durumunda tebligat evrakının postaya veriliş tarihini takip eden 7. gün kararın alıcıya tebliğ edildiği sayılır.
                                        Teklif edilen satış bedeli ile satış bedeline ait hesaplanacak Damga Vergilerinin (Karar ve Sözleşme Damga Vergileri) süresi içerisinde ödenmemesi durumunda güvence tutarı döner sermayeye irat olarak kaydedilir.
5- İSTENECEK GÜVENCE TUTARI : İstekli tarafından verilecek teklifin %10' u güvence tutarı olarak ihale salonunda peşin olarak tahsil edilecektir. Teklifin kabulü halinde güvence tutarı satış bedelinden mahsup edilecek, teklifin reddi halinde ise güvence tutarı iade edilecektir.
6- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ:
   
           *) Satış Listesinin 1. sırasından (dahil) 8. sırasına (dahil) kadar kayıtlı eşyalar ise
YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI olarak satışa sunulmakta olup, iş bu eşyaların satış bedelinin yatırılmasını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde yurt dışına ihraç edilmesi gerekmektedir.
           *) Satış Listesinin 9. ve 10. sırasında (dahil) kadar kayıtlı eşyalar satış bedelinin yatırılmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde teslim alınması gerekmektedir.
 
7- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK: Taksitlendirme yapılmayacaktır.
8- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
           a) Görülebileceği Yerler:
 1
-Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ,          2-Eskişehir Gümrük Müdürlüğü K.E.A          3-Bandırma Gümrük Müdürlüğü K.E.A         4-Gemlik Gemport A.Ş.
                                                 
           b) Görülebileceği Saatler : Satış listesinin ilan panosuna asıldığı tarihten itibaren, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00-12.00 ile 13.00-16.30 saatleri arası.
9-    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Satış Listesinin 1. sırasından 8. (dahil)  sırasında kayıtlı eşyalar Yeniden İhraç Amaçlı olarak; satışa sunulmaktadır.
2-Satışlarımız 4077 sayılı kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
3-Tasfiye idaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
4-Eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususların hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
5-Tasfiye Yönetmeliğinin 67. Maddesine göre, kanunda öngörülen süreler dışında bu yönetmelikte yer alan süreler ile ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce Müdürlüğümüze başvurulması şartıyla en çok yönetmelikte belirtilen süreler kadar ek süre verilebilir. ihale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürenin her günü için 6183 sayılı Kanuna göre Tecil Faizi alınır.             
8- Satış Listesinin 1.sırasından 5. sırası (dahil) ve 10. sırasında bulunan eşyalar Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesi,  Listenin 6.,7.,8. ve 9. sırasında bulunan eşyalar da Tasfiye Yönetmeliğinin 59/3. maddesi kapsamında satışa sunulmaktadır.
9- Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı ve tescili için alınması gereken her türlü izin veya belgenin alınması, kayıt tescil ve bildirim işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilecek ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır.
10-  EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
SIRA NO  TESPİT  TAHAKKUK TARİH VE NO  CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ  EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN                               MOTOR NO                                      ŞASİ NO Motor Hacmi MİKTAR GTİP Hasar Oranı SATIŞA ESAS                                                                                                         BEDEL                                                                                                                                                                         TL BULUNDUĞU YER AMBAR/SUNDURMA GİRİŞ TARİH NO 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1 12.04.2016/06  Parfüm  (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)
(17 adet Change marka, 20 adet Bvlgari marka, 3 adet Blev marka, 16 adet Versace marka. 
            56 Adet 3303       2.800,00  BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK EŞYA AMBARI
28.09.2015/93
2 07.02.2017/08 Sigara Sarma Kağıdı  (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)
Sigara Filtresi
            3463 paket
108 paket
5601
4813
      3.200,00  ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK EŞYA AMBARI
09.06.2016/82
3 07.02.2017/07 Sigara Sarma Kağıdı  (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)              6690 paket 4813       5.900,00  ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK EŞYA AMBARI
09.06.2016/83
4 14.11.2014/345 Parfüm                 
Kolonya
Makyaj Malzemesi    (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)
Yüz Pudrası
            104 adet
13 adet
14 adet
3 adet
3303
3303
3304
3304
      6.200,00  BURSA-TASİŞ
 KAÇAK EŞYA AMBARI
14.02.2013/128
5 05.06.2014/17
24.06.2014/19
26.06.2014/38
Parfüm (My Scent marka)
Parfüm (My Scent marka)  (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)
Parfüm
            170 adet
365 adet
60 adet
3303
3303
3303
      2.100,00  BURSA-TASİŞ
 KAÇAK EŞYA AMBARI
15.08.2014/341
02.07.2013/229
02.09.2013/353
6 25.05.2017/03-A Makaron   (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)              380 paket 4813       900,00  BURSA-TASİŞ
 KAÇAK EŞYA AMBARI
12.03.2014/140
7 12.04.2016/04 Makyaj Malzemesi (Muhtelif)
Güneş Gözlüğü
Elektronik Sigara   (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)                                
Elektronik Sigara Aparatı
            993 adet
932 adet
7 adet
17 adet
3304
9004
8543
3824
      7.432,00  BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK EŞYA AMBARI
12.05.2015/53
8 13.03.2017/88  Ruj (Bayan) (Long lasting tester ) ibareli
 (Yeniden İhraç Amaçlı Satış)
            45 adet 3304       95,00  BURSA-TASİŞ
TASFİYE AMBARI
29.05.2017/76
9 08.06.2017/170 Deri Tozu             1 palet
(Brüt:210 kg.)
3504       1.050,00  BURSA-TASİŞ
TASFİYE AMBARI
02.03.2017/17154
10 15.06.2017/27 Perlit             2 kap 6806       944,00  GEMLİK-GEMPORT 10.04.2017/1730