T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ UYARINCA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE                                                                                                                                                            TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
 
1-Satışa esas bedeli ayrı ayrı Satış Listesi/Şartnamede gösterilen 2 grup Eşya Tasfiye Yönetmeliğinin 41. ve 59/3. maddeleri uyarınca pazarlık usulüyle, Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 02/10/2019 tarihinde saat 10.00 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.tasis.gov.tr. internet adreslemiz ile 0 224 243 43 30 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda satış listesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Pazarlık Usulüyle Eşya/Araç Satış Listesi 10,00-TL( KDV Dahil) bedel karşılığında Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.
                                              
                                                                                                                                                                   T.C.                                                                                                                                                               2019/1
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ KAPSAMINDA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN 
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR SATIŞ LİSTESİ/ŞARTNAME
                                                                                                                                                                                                                                     Bursa-Tasiş
Sayfa -1
1- SATIŞI YAPAN İDARE                 : BURSA TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ                                        : Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ           : 02/10/2019 Tarihinde  Saat:10.00
4- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Pazarlık usulüyle yapılacak satışta istekli tarafından verilen teklifin Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Makamınca onaylanmasına müteakip istekliye yapılacak tebligat tarihini izleyen;
                                    * Satış Listesinde bulunan eşyalar 7 (yedi) gün içerisinde satış bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

                                    *
Tebligat evrakının 7 gün içerisinde alıcıya tebliğ edilememesi durumunda tebligat evrakının postaya veriliş tarihini takip eden 7. gün kararın alıcıya tebliğ edildiği sayılır.
                                        Teklif edilen satış bedeli ile satış bedeline ait hesaplanacak Damga Vergilerinin (Karar ve Sözleşme Damga Vergileri) süresi içerisinde ödenmemesi durumunda güvence tutarı döner sermayeye irat olarak kaydedilir.
5- İSTENECEK GÜVENCE TUTARI : İstekli tarafından verilecek teklifin %10' u güvence tutarı olarak ihale salonunda peşin olarak tahsil edilecektir. Teklifin kabulü halinde güvence tutarı satış bedelinden mahsup edilecek, teklifin reddi halinde ise güvence tutarı iade edilecektir.
6- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ:
   
          
           Satış Listesinde kayıtlı eşyalar satış bedelinin yatırılmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde teslim alınması gerekmektedir.
 
SIRA NO  TESPİT  TAHAKKUK TARİH VE NO  CİNSİ MODELİ MARKASI, TİPİ VE MİKTARI     GTİP Hasar Oranı SATIŞA ESAS                                                                                                         BEDEL                                                                                                                                                                         TL BULUNDUĞU YER AMBAR/SUNDURMA GİRİŞ TARİH NO 
[1] [2] [3]     [7] [8] [9] [10] [11]
1 24/07/2018-33

12/04/2019-20

25/10/2018-67
09/11/2018-73

22/01/2019-10

29/05/2019-134
16/05/2019-42

23/01/2019-01
23/01/2019-02
23/01/2019-03
23/01/2019-04
15/02/2019-06
21/12/2018-62
PVC Profil (Brüt:60 KG)

10 Adet "Donaldson" İbareli Çanak Takımı,10 Adet "Donaldson" İbareli Kelepçe,9 Adet Cıvata,17 Adet Somun,6 Adet Conta

65 Adet (Brüt: 156 KG) Oto Karoser Aksamı (Oto Ön Göğüs İskeleti)
427 Adet (Brüt: 790 KG) Plastik Levha(Oto Aksamı)
9 Adet Fren Kompleksi: 5 adedi büyük, 4 adedi küçüktür.

6 Adet Fren Kompleks Aksamı,2 Adet Fren Diski, 18 Adet Balata Parçası (Ürünler eski, kullanılmış ve hasarlıdır.)

111 Adet Adaptör: "WT24-1201500-A" İbareli,
1 Adet Akü: "600627543-001" İbareli

KULLANILMIŞ FREN AKSAMI 2 ADET (1 ADEDİ VESTENHAUS KÖRÜĞÜ- 1 ADEDİ FREN MERKEZİ),
KULLANILMIŞ  FREN AKSAMI 8 KAP 16 ADET  (VESTENHAUS KÖRÜĞÜ, YAĞ DEPOSU İLE BİRLİKTE),
KULLANILMIŞ  FREN AKSAMI 3 KAP 8 ADET (VESTENHAUS KÖRÜĞÜ),
KULLANILMIŞ  FREN AKSAMI 1 KAP 1 ADET (VESTENHAUS KÖRÜĞÜ),
FREN AKSAMI 1 KAP 1 ADET (VESTENHAUS KÖRÜĞÜ),
ENDEKSLEME PİMİ 518 ADET,
YAY PİSTONU 6 ADET,VİDA 10 ADET, ALİMİNYUM PARÇA 4 ADET, MAGNET 5 ADET,
PRİNTER AKSAMI 10 ADET
    391620000000
842131009000, 732690980011, 731815350012, 870829909011, 392190909000, 870830910000,
 850440829000, 850710200012,
870830990000,
731824000000,
732020810000,
731815750000,
761090900018,
850519900000,
844399909000
  22.800,00  BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE AMBARI VE RODAPORT LİMANI 29/06/2018-10874

22/05/2019-49

22/11/2018-166
22/11/2018-167

09/01/2019-05

31/05/2019-62
2019-55

13/02/2019-11
13/02/2019-12
13/02/2019-13
13/02/2019-14
19/02/2019-17
13/02/2019-15
2 08/06/2018-124 1 Kap (Net:50 KG) Dokunmamış Mensucat
 
    5601
4813
  1.000,00
(956,00 TL+KDV İlave Gümrük Vergisi Satış Bedeli Haricinde Ayrıca Tahsil Edilecektir.)
BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE AMBARI 13/03/2019-28