T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN

MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

 

1- a) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, 09/04/2018 tarihinde BİRİNCİ defa satışa çıkarılıp satılamayan ve aşağıda 3’üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallar 17/04/2018 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 10:00’da satışa sunulacaktır.

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak ardiye, tellaliye ücreti ile katma değer vergisi, damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün)  satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder.

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgâh belgesinin verilmesi gerekir.

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekâletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

h) Satışa sunulan menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

I) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

       2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.

       3) Mahcuz mala ait bilgiler:

 

 

SIRA NO

MENKUL MALIN CİNSİ

MARKASI VE MODELİ

DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

MİKTARI

SATIŞA ESAS BEDELİ

BULUNDUĞU YER

 

        

    

        1

 

 

      

       KAĞIT

 

 

MENDİL VE TEMİZLİK KÂĞITLARI

 

 

Gtip No

481820100000

 

 

 

87.192 kg.

 

 

 

252.610, 00 TL

Toprak Temizlik Kağıdı San. ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Karayolu üzeri 7.km Bözüyük/BİLECİK