T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ,
BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ
SATIŞ LİSTESİ
 
                         
1) SATIŞI YAPAN İDARE                  :  EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-226001
2) SATIŞ YERİ                                    : EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 BİNASI Kapıkule/EDİRNE
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ             :  04.01.2018 tarihinde ve saat 10:00' da başlayacaktır
4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :  a) Nakdi olarak ödenecek güvence 03.01.2018 tarih ve saat 16.30’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya  Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme  Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI                       :  100,00 TL.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ                         :   Satışın tamamlanmasını izleyen 2(iki) iş günü içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ  :  ihale bedelinin ödenmesini izleyen 3 (üç) gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI                                 : 
TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER               :  -YENİ SANAYİİ SİTESİ 21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
10) ÖZEL HÜKÜMLER   :  1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.
3- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5  maddesine göre;Bölge Müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminindeğiştirilmesine yetkilidir.
4- Güvence, eşyanın satışa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır.
5- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra  görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
6- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
7-Satın alınan eşyanın nakliye, yükleme ve hammaliye işlemleri alıcıya aittir.
8-Satış Şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında verilir.

9
-Bekletilmeyecek Eşya kapsamında satış yapıldığından ihale bedeli yatırma ve eşyayı teslim almak için belirlenen süreler dışında ek süre verilmeyecektir.. 
10- Söz konusu canlı hayvanların Tasfiye Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen süre içerisinde teslimatı gerçekleştirilecektir.
11-
Söz konusu canlı hayvanların sağlıklı olduğu ve satışında sakınca olmadığına dair Edirne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 15.12.2017 tarihli ve 3215256 sayılı raporu mevcuttur.
                           
SIRA NO (1) TESPİT -TAHAKKUK   TARİH VE NO
(2)
CİNSİ, MARKASI, MODELİ VE TİPİ  (3) EŞYANIN ÖZELLİĞİ
VEYA VASITANIN
MOTOR NO- ŞASİ NO (4)
GRUP NO MİKTARI (6) GTİP NO (7) MÜHÜR NUMARASI SATIŞA ESAS BEDEL (10) GÜVENCE TUTARI  (11) BULUNDUĞU YER (12)
1 19.12.20172201001700006 CANLI HAYVAN(YAVRU KÖPEKLER)/SHAR PEİ/-/- İLGIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.15.12.2017/3215256 SAYILI YAZILARINA İSTİNADEN 2017/2 1 Adet 010619009000 SARI RENKTE 2.124,00TL 212,40TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  2124,00TL 212,40TL  
2 19.12.20172201001700007 CANLI HAYVAN YAVRU KÖPEKLER/SEN BERNAND MELEZİ/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/3 1 Adet 010619009000 EDR00294384 1.416,00TL 141,60TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1416,00TL 141,60TL  
3 19.12.20172201001700008 CANLI HAYVANLAR YAVRU KÖPEKLER/BASSET/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/4 1 Adet 010619009000 EDR00294388

 
1.700,00TL 170,00TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1700,00TL 170,00TL  
4 19.12.20172201001700009 CANLI HAYVAN YAVRU KÖPEKLER/SEN BERNAND MELEZİ/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/5 1 Adet 010619009000 EDR00294385 1.416,00TL 141,60TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1416,00TL 141,60TL  
5 19.12.20172201001700010 CANLI HAYVAN YAVRU KÖPEKLER/BASSET/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/6 1 Adet 010619009000 EDR00294382 1.700,00TL 170,00TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1700,00TL 170,00TL  
6 19.12.20172201001700011 CANLI HAYVANLAR YAVRU KÖPEKLER/BASSET/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/7 1 Adet 010619009000 EDR00294383 1.700,00TL 170,00TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1700,00TL 170,00TL  
7 19.12.20172201001700012 CANLI HAYVAN YAVRU KÖPEKLER/KAFKAS ÇOBAN KÖPEĞİ/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/8 1 Adet 010619009000 EDR00294386 1.700,00TL 170,00TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1700,00TL 170,00TL  
8 19.12.20172201001700013 CANLI HAYVAN YAVRU KÖPEKLER/KAFKAS ÇOBAN KÖPEĞİ/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/9 1 Adet 010619009000 EDR00294387 1.700,00TL 170,00TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SERVİSİ MERKEZ/EDİRNE
  1700,00TL 170,00TL  
9 19.12.20172201001700006 CANLI HAYVAN(YAVRU KÖPEKLER)/SHAR PEİ/-/- İLGIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.15.12.2017/3215256 SAYILI YAZILARINA İSTİNADEN 2017/10 1 Adet 010619009000 KAHVERENGİ RENKTE 2.124,00TL 212,40TL YENİ SAN.SİT.21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SRV. EDİRNE
  2124,00TL 212,40TL  
10 19.12.20172201001700008 CANLI HAYVANLAR YAVRU KÖPEKLER/BASSET/-/- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 15.12.2017/3215256 SAYILI YAZIYA İSTİNADEN 2017/11 1 Adet 010619009000 EDR00294389

 
1.700,00TL 170,00TL YENİ SAN.SİT. 21B BLOK NO:5 ÖZEL BAKIM SRV. EDİRNE
  1700,00TL 170,00TL  
  İhale Toplamı 17280,00TL 1728,00TL