T.C.
 TİCARET BAKANLIĞI
GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİ İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA  
BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI
 
 
Satışa esas bedeli 23.065,88  TL ; 10/01/2019 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 2.307,00 TL olan , cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen 1 grup Arpa cinsi eşyalar açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler Sokak No: 20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 11/01/2019 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.ticaret.gov.tr  internet adresimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
 
İLAN OLUNUR.
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP  TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜNCE
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİ İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA
 BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA CIKARILACAK EŞYANIN
SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA
 İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ 
SATIŞ LİSTESİ
                    Gaziantep - 2019/01
1 ) SATIŞI YAPAN İDARE : GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2 ) SATIŞ YERİ : NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜMEEVLER SOKAK NO:20 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
3 ) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 11.01.2019 Tarihinde ve saat 9.30' da
4 ) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI   :      
  a - Nakdi olarak ödenecek güvencenin  : Satış için 10.01.2019 tarih ve saat 16.00 'a kadar Şehitkamil / Gaziantep Nesimi Mahallesi Nesimikümeevler Sokak Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası adresinde bulunan ve satışı yapan Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine veya  Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,                                                                                                                                                          
  b - Tasfiye Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında  kalan diğer  değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz  Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA  adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5 ) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI :Satışa esas bedeli 1.000 TL'ninüzerinde olanlar için 100 TL dir.
6 ) SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ :Satışın tamamlanmasından itibaren 2 (İki) iş günü içinde
7 ) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ :İhale bedelinin yatırılmasını izleyen 3 (üç) gün içinde.
8 ) TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI,YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE  UYGULANACAK FAİZ ORANI
: Taksitlendirme yapılmayacaktır.
9 ) EŞYANIN  BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :
  a - Görülebileceği Yerler :           1- Karkamış Karanfil Köyü Yıldız Yılmaz Yerli Mahsulleri Alım Satım  
b - Görülebileceğı Saatler : Satış ilanının idarenin ilan tahtasına asıldığı günden başlayarak (mesai saatleri içerisinde)  satıştan bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.
10 ) ÖZEL HÜKÜMLER                  
1-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d maddesine göre; ihale yoluyla yapılacak satışlarda, Damga Vergisi ve Damga Vergisine ait KDV ile varsa ÖTV'si satış anında alıcı tarafından ödenir.
2-Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
3-Tasfiye Yönetmeliğinin 38/c maddesine göre; Tasfiye İdaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
4-Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
5-Şartnamenin 13/2 maddesi uyarınca; eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususların hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir.
6-Satış şartnamesi ve  liste talep edilmesi halinde isteklilere 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığında verilir.
7-Şartnamede  belirtilen Arpa cinsi eşyalar satışa sunulacaktır.
 
8-Şartname eki listede belirtilen Arpa cinsi eşyaların hayvan yemi olarak satışa uygun olduğuna dair ,  Karkamış  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen  20.12.2018 tarihli 1801903181 sayılı rapor mevcuttur.
, BULUNDUĞU EŞYANIN YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
  TESPİT TAH.
 TARİH VE NO
      (2)
 CİNSİ, MARKASI, MODELİ  VE TİPİ
(3)
EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA
VASITANIN
MOTORNO-ŞASİ NO
(4)
MOTOR
HACMİ

(5)
MİKTARI
(6)
GTİP NO
(7)
HASAR ORANI
(8)
SATIŞA ESAS BEDEL
(9)
GÜVENCE TUTARI
(10)
BULUNDUĞU YER
(11)
AMBAR /SUNDURMAYA
GİRİŞ TARİHİ VE NO
(12)
  03.01.2019/01-02  Bütün Arpa     21.750 Kg 1003   23.065,88 TL 2.307,00 TL
 
Karkamış Karanfil Köyü Yıldız Yılmaz Yerli Mahsulleri Alım Satım