T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP TASFİYE  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16. MADDELERİ VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU  
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI
1-a)Satışa esas bedeli en az 481,72 TL, en fazla 29,500,00 TL; 17/04/2013 tarihine kadar yatırılması gereken güvence tutarıda en az 48,00 TL, en fazla 2.950,00 TL olan, cinsi,miktarı,özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek oto, Hususi Minibüs, Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyonet, Kamyon ve Tanker-Kamyon cinsi 61 adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 18/04/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 
2-Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
 
3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

 

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
                                                     5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16. MADDELERİ VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNA TABİ OLUP,

                                                                                       TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA  AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK ARAÇLARIN SATIŞ TARİHİNİ, SAATİNİ VE BULUNDUĞU YERİ,                                                                                                                                                                  

İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaziantep Tasiş 2013/25                                                                                                                                                                                           
1) SATIŞI YAPAN İDARE                      : GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ
2) SATIŞ YERİ                                         : KOLEJTEPE MAHALLESİ MÜHENDİSEVLER SOKAK GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 4.KAT TOPLANTI SALONU ŞAHİNBEY / GAZİANTEP
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ                : 18.04.2013 Tarihinde ve saat 09.30 -12.00 saatleri arasında yapılacaktır.
4)GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:
  a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin,  Satış için 17.04.2013 tarih ve saat 16.00 'a kadar  Kolejtepe mahallesi mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası 3.kat Şahinbey / GAZİANTEP adresinde bulunan ve satışı yapan Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme  Müdürlüklerinde  bulunan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırılması,              
  b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI:  Satışa esas bedeli 1.000 TL nin üzerinde olanlar için 100 TL dir. Satış esas bedeli 1.000 TL ve altında olanlar için 20 TL dir.
6) SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: Satışın tamamlanmasını izleyen 10 (on) gün 
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK:  Satış Listesinin 1.sırasından 15.sırasına kadar (15.sıra dahil) kayıtlı araçlar hariç diğer araçların Satış Bedeli (İhale bedelinden yürülükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutar) en az 10.000 TL ve üzerinde olması halinde yıllık % 12 faiz alınmak koşuluyla taksitlendirme yapılacaktır.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: 
             a) Görülebileceği Yerler:   1- Vizyon Otoparkı/G.ANTEP,   2- Orient-2 Otoparkı/GAZİANTEP, 3- Deniz Otoparkı/GAZİANTEP, 4- Ölçer Otoparkı/GAZİANTEP, 5- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Serbest Bölge Gümrük Sahası/GAZİANTEP,  6- Furkan Yediemin Otoparkı/SİİRT, 7-İl Özel İdaresi Otoparkı/GAZİANTEP , 8- Şoforler ve Otmobilciler Derneği Kamyon Garajı /KAHRAMANMARAŞ, 9-Beyazıt Otoparkı/KAHRAMANMARAŞ, 10- Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Sundurması/KİLİS,  11- Gümrük Müdürlüğü Sundurması/MALATYA  12- Şırnak Yediemin Otoparkı/ŞIRNAK, 13- Gözde Otoparkı/OSMANİYE, 14-Geçici Depolama İşletmeciliği/ŞANLIURFA, 15- Şahinler Vinç Yediemin Otoparkı Otoparkı Suşehri/SİVAS 16-Akmelek-1 Otoparkı/GAZİANTEP, 17-Akmelek-2 Otoparkı/GAZİANTEP, 18-Protokol Otoparkı/GAZİANTEP,  19- Nizip Belediyesi Tır Garajı/GAZİANTEP, 20- İslahiye Gümrük Md./GAZİANTEP 21-Akçakale Gümrük Md./ŞANLIURFA  22-Keçik Yediemin Otoparkı/KİLİS
              b) Görülebileceğı Saatler : Satışa sunulan araçlara ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden başlayarak satıştan bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.
10)    ÖZEL HÜKÜMLER:
1-Şartnamenin 18. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan “Satış Kâğıdı” ve “Sözleşme” nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, söz konusu verginin KDV’si ve varsa ÖTV’si alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
2-Satışlarımız 4077 sayılı kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
3-Tasfiye yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
4-Eşya/araç mevcut durumuyla satışa sunulmakta olup, Listenin “HASAR ORANI” ve "KİLOMETRESİ" bölümlerinde belirtilen hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar İdarece reddedilir.
5-Satış şartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL.(KDV dahil) bedel karşılığında verilir.
6-Şartnamenin 20. Maddesi uyarınca ek süre verilmesi halinde İdare’ye ödenmesi gereken bedelden verilen ek sürenin her günü için 6183 sayılı Kanuna göre yıllık %12 tecil faizi üzerinden tecil faizi alınır.
7-Hurda Araçlara Trafik Şaadetnamesi verilmez.
8-Satış Listesinin 1. sırasından 15. sırasına kadar olanlar (15.sıra dahil) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 16.sırasından 61. sırasına kadar ise 4458 Sayılı Gümrük Kanunu kapsamında satışa sunulmaktadır. 
9-Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve kara yolları uygunluk belgesi alıcıya aittir.     
10-Satış Listesinin 38-75. sırasında kayıtlı araç HURDA olarak satışa sunulmaktadır.
11-Satış Listesinin 17-05. ve 33-44 üncü sırasında kayıtlı  araçlar SAĞDAN DİREKSİYONLU olduğundan alıcı tarafından üzerinde tadilat yaptırılarak direksiyonu sola aldırılmadığı sürece trafik tescil kuruluşlarında tescil işlemi yapılmayacaktır.
12-Satış Listesinin 33-44’üncü sırasında kayıtlı araç ön kısımdan hasarlı olması nedeniyle motor numarasının tespiti için motor kısmının komple sökülmesi gerektiğinden motor numarası tespit edilememiş olup, çelik mühürlemesi yapılamamıştır. Söz konusu aracın satışına müteakip Malatya Gümrük Müdürlüğü sahasında motor kısmı alıcısı tarafından söküldükten sonra motor numarası tespit ettirilmesine müteakip Malatya Gümrük Müdürlüğü sahasında çelik mührü yapılacaktır. 
13-Satış Listesinin 50-14 sırasında kayıtlı aracın kazalı olması nedeniyle şasi numarası etiketten tespit edilmiş olup, şasi ve motor numarası  aracın satışına müteakip Gaziantep Gümrük Müdürlüğü sahasında motor kısmı alıcısı tarafından söküldükten sonra motor numarası tespit ettirilmesine müteakip Gaziantep Gümrük Müdürlüğü sahasında çelik mührü yapılacaktır.
14-Satış Listenin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. sıra numarasında bulunan araçların üzerinde haciz ve rehin gibi takyidat bulunmakta olup, bu takyidatlar kaldırılmaksızın alıcı adına tescil işlemi yapılacaktır. Söz konusu takyidatlar araç ile ilgili olarak en geç                                                                                                             mahkemesince verilen kararın kesinleşmesi halinde takyidatların tamamı kaldırılacaktır. 
11) ARACIN BULUNDUĞU YER VE ARACA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:

 

SIRA NO  TESPİT  TAHAKKUK TARİH VE NO  CİNSİ MODELİ MARKASI VE TİPİ  EŞYANIN ÖZELLİĞİ VEYA VASITANIN                               MOTOR NO                ŞASİ NO Motor Hacmi MİKTAR GTİP Hasar Oranı Kilometresi  SATIŞA ESAS BEDEL      TL GÜVENCE TUTARI   TL BULUNDUĞU YER
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
1-03 21.02.2012/10 Kamyonet 2011 Model Hyundai 17HD35 Dizel D4GAA050287 - KMFGA17HDB0000383   1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 21.315,75 TL 2.132,00 TL MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
2-07 21.02.2012/05 Kamyon 2006 Model Iveco 80 T 12 FIAT8040250X4984214439 - NMSA858100T0077681 3908 1 Adet 8704  - Tespit Edilemedi 24.412,00 TL 2.441,00 TL MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
3-09 31.12.2010/1520 Binek Oto 1996 Model Daewoo Espero 2.0 152708 - KLAJF19W1TB445620 1998 1 Adet 8703  - 193152 7.850,31 TL 785,00 TL AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
4-11 18.08.2011/2580 Kamyon 1992 Model Ford Cargo 2520 86362 - SFACCCDJDCND86362 5947 1 Adet 8704  - 650149 22.125,00 TL 2.213,00 TL AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
5-19 21.12.2010/1512 Kamyonet 1998 Model Mıtsubıshı L300 4D56JC1476 - JMYJNP15VWA005625 2447 1 Adet 8702  - 217741 8.556,83 TL 856,00 TL AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
6-25 08.07.2011/1781 Tanker 1993 Model Ford Cargo 2520 90698 - SFACCCDJDCPB90698   1 Adet 8704  - 660090 25.955,28 TL 2.596,00 TL AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
7-10 28.02.2012/65 Kamyonet 2004 Model Fiat Doblo 1.6 223A50000700446 - NM422300007053025 1600 1 Adet 8704 20% Tespit Edilemedi 9.735,00 TL 973,50 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
8-09 26.07.2011/38 Kamyon 1982 Model Man 20.190.HN TH841090846HM - 23682075   1 Adet 8404 25% 93722 8.556,80 TL 857,00 TL GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ ŞANLIURFA
9-24 26.07.2011/29 Kamyonet 1996 Model Ford Transit 190 V 29233 - SFALXXDJVLST29233 2496 1 Adet 8704 10% 36878 5.889,68 TL 589,00 TL GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ ŞANLIURFA
10-05 27.01.2012/07 Binek Oto 2006 Model Renault Clio K7JA700R283297 - VF1LB17C534188895   1 Adet 8703 15% Tespit Edilemedi 5.356,12 TL 536,00 TL GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ ŞANLIURFA
11-03 01.08.2011/2050 Kamyon 1993 Model Ford Cargo 2520 90256 - SFACCCDJDCPP90256   1 Adet 8704  - 468938 17.700,00 TL 1.770,00 TL AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
12-12 21.06.2010/416 Binek Oto 1994 Model Hyundai Excel G4DJP985615 - KMHUF31SPRU843544   1 Adet 8703  - 179031 5.473,41 TL 547,50 TL AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
13-04 26.12.2012/954 Binek Oto 1987 Model Murat 131 Şahin 131A1.016.0223622 - 34Ş90975MÜH.   1 Adet 8703  - - 1.136,25 TL 114,00 TL KEÇİK YEDİ-EMİN OTOPARKI-KİLİS
14-28 12.12.2011/1440 Binek Oto 1968 Model Mercedes 200 11592610000481 - 11501510013150   1 Adet 8703 40% 61358 1.136,25 TL 114,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
15-13 19.09.2012/222 Kamyonet 1998 Model Iveco 35.9 804005230876451 - NMSA356100TB19699   1 Adet 8704 12% Tespit Edilemedi 11.210,00 TL 1.121,00 TL GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ ŞANLIURFA
16-04 22.01.2013/01 Binek Oto 1989 Model Mercedes 250 D 60291210139950 - WDB1241251B034977   1 Adet  8703  - Tespit Edilemedi 16.419,70 TL 1.642,00 TL Şahinler Vinç Yediemin Deposu-SİVAS
17-05 28.02.2013/282 Jeep 1986 Model Mıtsubıshı Gold (Sağdan Direksiyonlu) 4D56FF2646 - JMAL048GWGY400353 2346 1 Adet  8703 30% Tespit Edilemedi 5.373,72 TL 537,50 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
18-07 13.02.2013/238 Minübüs 1998 Model Mıtsubıshı L300 Panelvan 4D56HT7135 - JMYJNP15VWA000805 - 1 Adet  8704 30% Tespit Edilemedi 11.800,00 TL 1.180,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
19-18 07.12.2012/1288 Binek Oto 1988 Model Ford Taunus 1.6 GL 77251 - SFAFXXDJBFJE77251 1598 1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 5.050,00 TL 505,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
20-19 26.02.2013/294 Binek Oto 1977 Model Mercedes 250 27ATŞ5389MÜH. - 12302612034375 2500 1 Adet  8703 30% 68942 10.100,00 TL 1.010,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
21-20 28.02.2013/304 Binek Oto 1990 Model Tofaş-Fiat Kartal 131A10160440390 - 131AF10458807 1581 1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 3.535,00 TL 353,50 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
22-21 12.02.2013/206 Tanker 1997 Model Iveco 120 14 Otoyol FIAT8040454000860440 - NMSE1CA000TI00728 3908 1 Adet 8704 3% 780000 29.500,00 TL 2.950,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
23-22 25.02.2013/292 Binek Oto 1995 Model Tofaş-Fiat Şahin 131A20160824420 - NM4131B0000965523 1585 1 Adet 8703 10% 50471 5.050,00 TL 505,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
24-23 14.01.2013/09 K.Kasa Kamyonet 2002 Model Ford Transit Van 330S 1A02800 - WFOLXXTTFL1A02800 - 1 Adet 8704  - 203000 10.620,00 TL 1.062,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
25-24 11.03.2013/373 Kamyonet 1997 Model Levent MDS BD30045650 - 7103772 2953 1 Adet 8704  - 346000 9.440,00 TL 944,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
26-25 13.03.2013/392 Minübüs 1996 Model Magirus 80 S 5.5 9012570 - NLR12B18ATB025808 3770 1 Adet 8702  - 98840 5.900,00 TL 590,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
27-104 21.05.2012/287 Binek Oto 1991 Model Fiat Tempra  159A30008114044 - NM415900006005867 1585 1 Adet 8703 40% Tespit Edilemedi 3.408,75 TL 341,00 TL ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ -KİLİS
28-15 18.01.2013/01 Binek Oto 1995 Model Volkswagen Polo AEV026312 - WVWZZZ6NZSW028482 1043 1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 9.122,34 TL 912,50 TL BEYAZIT OTOPARKI - KAHRAMANMARAŞ
29-27 13.12.2011/350 Binek Oto 1991 Model RENAULT-L482 R003850 - 00502845 - 1 Adet 8703 15% Tespit Edilemedi 6.060,00 TL 606,00 TL ŞÖFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER DERNEĞİ KAMYON GARAJI - KAHRAMANMARAŞ
30-09 10.07.2012/752 Kapalı Kasa Kamyonet 2005 Model Volkswagen 2.5 TDI LWB (Panelvan) AXD072516 - WV1ZZZ7HZ5H046698 - 1 Adet 8703 20% Tespit Edilemedi 25.960,00 TL 2.596,00 TL FURKAN YEDİEMİN OTOPARK - SİİRT
31-20 26.09.2011/1024 Kamyonet 1996 Model Iveco 35.9 804005230839202 - 3514281 3908 1 Adet  8704 10% Tespit Edilemedi 12.832,50 TL 1.283,50 TL ŞIRNAK YEDİEMİN OTOPARKI - ŞIRNAK
32-106 26.05.2011/05 Binek Oto 1986 Model Murat 131A Serçe  131A60160178660 - MSTOFAŞTR09003021 - 1 Adet 8703 20% Tespit Edilemedi 2.000,54 TL 200,00 TL OSMANİYE GÖZDE OTOPARKI
33-44 26.09.2011/973 H. Minibüs 2001 Model VOLKSWAGEN 2.5 TDİ
(Sağdan direksiyonlu) 
Motor no tespit edilemedi-WV2ZZZ70Z2H030849 2461 1 Adet 8703 5% Tespit Edilemedi 24.629,55 TL 2.463,00 TL MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
34-06 12.02.2013/235 Kamyonet 1998 Model Renault F40RP5 C025165 - VF1F40RP51700475 - 1 Adet  8704 30% Tespit Edilemedi 7.080,00 TL 708,00 TL GAZİANTEP DENİZ OTOPARK
35-74 07.05.2012/535 Motorsiklet 2005 Model HAOJİN HJ-1108   HJ152FMH050787937 - LZL11P8085HG87937 109 1 Adet 8711 40% 3.430 885,00 TL 88,50 TL GAZİANTEP DENİZ OTOPARK
36-38 06.06.2012/675 Binek Oto 1997 Model Renault R19 Europa 1.6 RT R515256- VF1L53S05TR4233107 1600 1 Adet 8703 50% 120289 1.767,50 TL 177,00 TL GAZİANTEP DENİZ OTOPARK
37-39 11.09.2012/959 Kamyonet 2000 Model Mıtsubıshı L300 4D56JS4915 - JMYJNP15VYA001328 - 1 Adet 8704  - 252441 14.160,00 TL 1.415,00 TL GAZİANTEP DENİZ OTOPARK
38-75 28.03.2012/331 Motorsiklet 2005 model ZONGSHEN-03 H50394525152FMH-225500181 - LZSXCHLJ555161025 - 1 Adet 7204 HURDA Tespit Edilemedi 750,00 TL 75,00 TL GAZİANTEP ÖLÇER OTOPARKI
39-12 18.06.2012/703 Kamyonet 2004 Model Ford Transit 300 SFKOMBİVAN 4581016 - NMORXXTTFR4581016 - 1 Adet 8704  - Tespit Edilemedi 23.600,00 TL 2.360,00 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 2
40-13 18.06.2012/702 Kamyonet 1998 Model Levent 3.0 MDT BD30052566 - G2000515 2963 1 Adet  8704  - 304560 14.160,00 TL 1.416,00 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 2
41-02 08.07.2011/641 Binek Oto 2006 Model Dacia Logan Amience 1.4 K7JA7UB97015 - UU1LSDAAH35724244 1400 1 Adet 8703 5% Tespit Edilemedi 8.989,00 TL 899,00 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 2
42-35 12.02.2012/1299 Kamyonet 1994 ModelHyundai H-100 Çift sıralı D4BXP628997 - KMFFD27XPRU044475 - 1 Adet 8704  - 51076 7.080,00 TL 708,00 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 2
43-36 29.03.2013/481 Binek Oto 1985 Model Mercedes  280 SE 11098910013815 - WDB1260221A121489 - 1 Adet 8703 10% 82019 8.956,20 TL 896,00 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 2
44-33 28.02.2013/303 Binek Oto 1994 Model Tofaş-Fiat Serçe 131A60160795083 - NM4124B0009027030 - 1 Adet 8703 10% 408000 2.525,00 TL 252,50 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 1
45-34 18.06.2012/704 Kamyonet 2001 Model Opel Mavano 2.8 DTİ X28DTY126485 - VN1F9CCH522948756 2799 1 Adet 8704  - 260498 20.060,00 TL 2.006,00 TL GAZİANTEP AKMELEK OTOPARKI 1
46-14 06.05.2011/462 Motosiklet 2005 Model Mondial 125 MT ZY1P52QM105312513 - LMFTCJPB751010977 100 1 Adet 8711 20% Tespit Edilemedi 481,72 TL 48,00 TL GAZİANTEP VİZYON OTOPARKI
47-19 21.09.2011/986 Motosiklet 2006 Model Pexma KD-150T-11 ZS1P57QMJ96269007 - LZSTCKPLX66026111 150 1 Adet 8711 20% Tespit Edilemedi 1.180,00 TL 118,00 TL GAZİANTEP PROTOKOL OTOPARKI
48-37 25.01.2013/87 Kamyon (K.Kasa) 1990 Model Isuzu NPR595 04 AOS007774 - NP07854 3856 1 Adet 8704  - 504525 12.000,60 TL 1.201,00 TL GAZİANTEP ORİENT-2 OTOPARKI
49-28 22.06.2012/146 Minübüs 1998 Model Peugeut Boxer 350 LH 10FZ500206420- VF3233J4215486222 - 1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 6.785,00 TL 678,50 TL GEÇİCİ DEPOLAMA İŞLETMECİLİĞİ-Ş.URFA
50-14 20.03.2013/457 Binek Oto 1998 Model Opel Omega B2016 VCVA Tutanak - WOL000021T1187484 (Etiket) 1998 1 Adet 8703 30% Tespit Edilemedi 9.382,98 TL 938,50 TL GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST BÖLGE SAHASI
51-16 25.02.2013/293 Binek Oto 2001 Model Citroen Xsara Picasso FJFDEEW701817350915 - VF7CH6FZC38936863 1795 1 Adet 8703 20% Tespit Edilemedi 23.364,00 TL 2.336,50 TL GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST BÖLGE SAHASI
52-17 22.01.2013/40 Motosiklet 2004 Model Kanuni Seyhan-100 150FM646511511 - LTBZG8E0941005311 4,6 1 Adet 8711  - Tespit Edilemedi 1.770,00 TL 177,00 TL GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ K.E.A
53-30 03.12.2012/1270 Kamyonet (K.Kasa) 1998 Model Ford LYC Uzun Şasi VD71918 - SFALXXDJVLVD71918 2496 1 Adet 8704  - 412844 14.750,00 TL 1.475,00 TL GAZİANTEP İL ÖZEL İDARESİ OTOPARKI
54-31 03.12.2012/1271 Kamyonet (K.Kasa) 1998 Model Mıtsubıshı L300 1424 - JMYJNP15VWA001543 - 1 Adet 8704  - 260486 14.160,00 TL 1.416,00 TL GAZİANTEP İL ÖZEL İDARESİ OTOPARKI
55-32 03.12.2012/1269 Kamyonet (K.Kasa) 1997 Model Ford 120 VAN VM53045 - SFALXXDJVLVM53045 - 1 Adet 8704  - 254695 13.570,00 TL 1.357,00 TL GAZİANTEP İL ÖZEL İDARESİ OTOPARKI
56-25 08.08.2011/65 Binek Oto 1987 Model Renault R 1339 12 SN J1J791R056218 - 1038400 - 1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 2.525,00 TL 252,50 TL KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ - GAZİANTEP
57-26 26.03.2013/14 Minibüs 2001 Model Renault Master S91104143 - VF1FDCCHS22553925 - 1 Adet 8702  - Tespit Edilemedi 20.060,00 TL 2.006,00 TL NİZİP BELEDİYESİ TIR GARAJI - GAZİANTEP
58-27 26.03.2013/15 Binek Oto 1994 Model Renault Concorde J7RA790F446480 - VF1L48305TR063287 - 1 Adet 8703  - Tespit Edilemedi 6.817,50 TL 682,00 TL NİZİP BELEDİYESİ TIR GARAJI - GAZİANTEP
59-08 21.03.2013/123 Binek Oto 1990 Model Murat-Kartal (LPG'li) 131A10160428780 - 131AF10443591 1600 1 Adet 8703 10% Tespit Edilemedi 5.310,00 TL 531,00 TL İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SUNDURMASI-GAZİANTEP
60-10 16.11.2011/96 Binek Oto 1977 Model Renault  R 1170 810702022084659 - 4411448 - 1 Adet 8107  - Tespit Edilemedi 1.422,61 TL 142,50 TL GEÇİCİ DEPOLAMA İŞLETMECİLİĞİ-Ş.URFA
61-29 28.09.2012/223 Kapalı K.Kamyonet 1998 Model Peugeout Partner PSAD9B10CUP94054924 - VF35BD9BDWK005589 - 1 Adet  8704  - Tespit Edilemedi 6.490,00 TL 649,00 TL GEÇİCİ DEPOLAMA İŞLETMECİLİĞİ-Ş.URFA