T.C.

TİCARET BAKANLIĞII

GAP GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE

HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI

 

1.      a) GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünce aşağıda 3 üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 26/02/2020 tarihinde PAZARLIK USULÜ ile açık artırma suretiyle Nesimi Mh. Nesimi Kümeevleri No:20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü binası adresindeki İhale Salonunda anılan günde saat 10.00’da satışa sunulacaktır.

 

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellâliye ücreti ile katma değer vergisi, damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

 

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi (bu süre en fazla üç gün) ve satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder.

 

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

 

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgâh belgesinin verilmesi gerekir.

 

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekâletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

 

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

 

h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

 

I) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

 

2.      Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.

 

3.      Mahcuz mala ait bilgiler         

SIRA NO

MENKUL MALIN CİNSİ

MARKASI VE MODELİ

MOTOR
ve
ŞASİ NUMARASI

MİKTARI

SATIŞA ESAS BEDELİ

BULUNDUĞU YER

1.

 Hususi

Otomobil

1985 Model Renault R-1179

C1J791R020174-

0024989

1 Adet

6.000,00TL

Akçakale Gümrük Müd. Kaçak Araç Ambarı

2.

Hususi

Kamyonet (Kapalı Kasa)

 2009 Model Volkswagen 2K

BLS998847-WV2ZZZ2KZ9X074718

1 Adet

26.250,00TL

Akçakale Gümrük Müd. Kaçak Araç Ambarı

 

       İlan olunur.