T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE 
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
        1- a) İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3 nci maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 30/03/2017 tarihinde BİRİNCİ defa, satılamadığı takdirde 06/04/2017 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Sevgi Mahallesi 905 Sokak No:1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.
        b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
        c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
       d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan  belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
       e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
       f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
      g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
       h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
       ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
      2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
      3- Mahcuz mala ait bilgiler
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER 
1 Çekici Tır DAF FT 85
 2007
Plaka: 35 BLB 86
Motor No: W36519
Şase No:XLRTE85XC0E731885
1 Adet 180.000,00 ULUSOY GEÇİCİ DEPOLAMA SAHASI
                  Çeşme/İZMİR
2 Çekici Tır DAF FT 85
 2007
Plaka: 35 CSC 78
Motor No: W36523
Şase No:XLRTE85XC0E731889
1 Adet 180.000,00 ULUSOY GEÇİCİ DEPOLAMA SAHASI
                  Çeşme/İZMİR
3 Kurşun Kalem İçin Ağaç Tahta                         600 Kap                           NET:
Kurşun Kalem Kurşunu                                    600 Kap                           NET:
7.000 Kg.
7.000 Kg.
87.834,00 Bumerang Loj. Taşm. Dağıtım Depo Hiz.A.Ş.
                Çiğli/İZMİR
4 Ateşa Dayanıklı Sürgü Plakası                        20 Kap                              NET: 17.280 Kg. 131.160,00 İzmir Demir Çelik A.Ş.
             Aliağa / İZMİR
  SATIŞ ŞARTNAMESİNİN 3. MADDESİNİN 4'NCÜ FIKRASI GEREĞİNCE PAZARLIK USULÜ SATIŞ 
5 Trafo Aksesuarı 2.246 Kg. 100.000,00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
          Gaziemir/İZMİR
İlan olunur.