T.C.                                                                                     

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ  TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ VE PAZARLIK USULÜSATIŞ  İLANI
1-   a) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kocaeli  Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 5'incı maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan listenin 1. , 2. ve 3.  sırasında bulunan  menkul malların  27.03.2019  tarihinde ikinci kez   Açık Artırma suretiyle  satışı yapılacak olup,      Sultanorhan Mah. Terminal Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ  adresindeki ihale salonunda,  saat 10:30'da satışa sunulacaktır.
       b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Özel Tüketim Vergisi,  Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
       c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
       d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan  belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
       e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
       f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
       g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
      h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
      ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
2- Mahcuz mallar Gümrük Yönetmeliği'nin 98/a maddesi '' Geçici depolama yerleri ile gümrük antrepolarında bulunan ve henüz gümrük işlemleri bitirilmemiş eşyanın cebr-i icra yoluyla satılması halinde, eşyanın tabi tutulacağı rejime ilişkin gümrük, dış ticaret ve sair mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükler eşyayı satın alan kişi tarafından yerine getirilir. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden eşyanın cebr-i icra kararına istinaden teslim alınmasına izin verilmez.'' hükmü kapsamında işleme tabi tutulacaktır.
3- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
4-Eşyanın Bulunduğu Yerin Adresleri ve Görüleceği Saatler:
       a) Görülebileceği Saatler   : İlan tarihinden sonra 09:00 - 12:00 ile 13:00 - 16:30 arasında idareden izin alınarak görülebilir.
    
  b) Bulunduğu Yerin Adresi :
        
1) Sağlık Transport Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. (A41000143) Fatih Mah. Süleyman Sağlık Cad. Vuslat Sok. no: 3 Orhanlı -Tuzla/İSTANBUL  (yeddiemin Erol AKSOY                TEL : 05497724332 )
      
  2)  1. OSB Doğu Kapısı Karşısı Nakliyeciler Sitesi Kamyon Tır Parkı D: 4 Arifiye/SAKARYA ( yeddiemin Namık DEMİR 05443214529)
      
  3)  Ömercikler Mah. 8057 Sk. No:4/2 Akyazı/SAKARYA ( yeddiemin Semra GÜREL TEL : 05327605336 )
   adresinde bulunmaktadır.                                                                                                                                                              
5- Mahcuz mala ait bilgiler.
AÇIK ARTIRMALI  SATIŞ 
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER 
1
227 Adet Hoparlör

Class- Climax Marka

Watt- Volt bilgisine rastlanılmamıştır.

227 adet

28.375 TL
Sağlık Transport Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti(A41000143) Fatih Mah. Süleyman Sağlık Cad. Vuslat Sok. no: 3 Orhanlı -Tuzla/İSTANBUL  
2 1 Adet Daktilo
3 Takım Masaüstü Bilgisayar
2 Adet Tarayıcı ( Hp-Canon)
1 adet Fotokopi Makinası
1 Adet Buzdolabiı
1 Adet Kahve Makinası
1 Adet Elektrikli Su Isıtıcı
1 Adet Çay Makinesi
1 Adet Tekli Ocak
2 Adet Dosya Dolabı
7 Adet Ofis Koltuğu
4 Adet Ofis Masa Takımı
1 Adet 2'li Bekleme Koltuğu
1 Adet Klima
2 Adet 3'lü Bekleme Koltuğu
1 Adet 2'li Dolap
1 Adet Kaset Çalar
1 Adet Vantilatör
3 Adet Sandalye
1 Adet Masa
1 Adet Vantilatör (Ayaklı)
3 Adet Bilgisayar Koltuğu
1 Adet Banko
1 Adet Masa
1 Adet Raflı 4 Kapaklı Dosya Dolabı
1 Adet Bilgisayar Masası
1 Adet 3'lü Çekmece
1 Adet Sehpa
2 Adet Tekli Deri Koltuk
1 Adet 3'lü Deri Koltuk
1 Adet Dilsiz Uşak
2 Adet Ayaklı Askılık
1 Adet 8 Kapaklı Dolap
1 Adet 4 Kapaklı Dolap
2 adet Bilgisayar Kasası

 
    56 adet 8.095 TL  1. OSB Doğu Kapısı Karşısı Nakliyeciler Sitesi Kamyon Tır Parkı D: 4 Arifiye/SAKARYA
3 2 Adet Duş Teknesi ve Kabini  markasız _ 2 Adet 1000 TL Ömercikler Mah. 8057 Sk. No:4/2 Akyazı/SAKARYA
İlan olunur.          
        Meral EKİCİ 
        Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürü