EK-3
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
             
        1- a) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3 üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  05/04/2018 tarihinde BİRİNCİ defa, satılamadığı takdirde 12/04/2018 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü D-400 karayolu üzeri 7. km Konaklar Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 9:30'da satışa sunulacaktır.
        b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Katma değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
        c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
        d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan  belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
        e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
        f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
        g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
        h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
        ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
      2- Satışa konu eşyalar Serbest dolaşıma girmediğinden Gümrük Yönetmeliğinin 98/A maddesi uyarınca bir gümrük rejimi beyanı için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilmeden eşyaların teslim alınmasına izin verilmeyecektir.
     3- Mahcuz mala ait bilgiler
             
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ DİĞER
AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER 
1 KONTEYNER   40'LIK-21 ADET
20'LIK-4 ADET
(Konteynerler Boş ve Beklemiş vaziyettedir.)
25 ADET 123.000,00 TL NOKTA DEPOLAMA A.Ş.
Adres:Çilek Mah. 136. sok.no:1
2 KONTEYNER   CRSU925816-3
CRXU983759-4
(Konteynerler Boş ve Beklemiş vaziyettedir.)
2 ADET 11.800,00 TL MIP- MERSİN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
Adres:
İstasyon Mahallesi Mersin Limanı
3 KAMYONET 
KAMYONET 2012 PEUGEOT BİPPER
 
Plaka:34 GJ 9907
Motor No:10FDCD3014467
Şase No:VF3AB8HSCC8261005
1 ADET 25.000,00 TL MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Adres:d-400 Karayolu üzeri 7. km
İlan olunur.