T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
           
        1- a) Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3 üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  11/03/2020 tarihinde BİRİNCİ satılamadığı takdirde, 18/03/2020 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü D-400 karayolu üzeri 7. km Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 9:30'da satışa sunulacaktır.
        b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak ardiye ücreti ve tellaliye ücreti ile Katma değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
        c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
        d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan  belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
        e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
        f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
        g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
        h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
        ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
      2- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithali için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilir.
      3- Mahcuz mala ait bilgiler
             
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MODELİ/ MARKASI/TİPİ DİĞER
AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER 
1. Otobüs 1999 Peugeot J9 Şase No:TR2400419 MotorNo:P157MG062368 1 adet 5.000,00 TL Mersin Tasfiye İşletme  Oto Sundurma Sahası
2. Motorlu bisiklet 2004 Mobylette 52VS Şase No:BY647409 MotorNo:BYO0703039 1 adet 500,00 TL Mersin Tasfiye İşletme  Oto Sundurma Sahası
3. Yarı Römork 1983 Bezirciler Şase No:027 1 adet 4.000,00 TL Mersin Eren Otoparkı
İlan olunur.          
          Mahmut DEMİR
                                 Mersin Tasfiye İşletme Müdürü