T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
             
        1- a) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3 üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı  23/01/2018 tarihinde BİRİNCİ defa, satılamadığı takdirde 30/01/2018 tarihinde İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü D-400 karayolu üzeri 7. km Konaklar Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 9:30'da satışa sunulacaktır.
        b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile Katma değer Vergisi, Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
        c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
        d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan  belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
        e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
        f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
        g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
        h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
        ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
      2/a- Satışa konu eşyalar Serbest dolaşıma girmediğinden Gümrük Yönetmeliğinin 98/A maddesi uyarınca bir gümrük rejimi beyanı için gerekli işlemler alıcı tarafından yerine getirilmeden eşyaların teslim alınmasına izin verilmeyecektir.
      2/b- Listenin 1. sırasındaki motorin cinsi eşyalara Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ÖTV (1) sayılı listesinde yer alan güncel tutarlar üzerinden ÖTV alınmaktadır. Bu nedenle ihale bedelinin ödeneceği tarihteki güncel miktar üzerinden yeniden değerleme yapılarak, ihale bedelinden ayrıca KDV'si ile beraber Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir.[ 18/01/2018 tarihinde 2710.19.43.00.11 GTİP numarasında kayıtlı eşyalar için litre başına 1,7945 TL ÖTV (3.980,20TL) ve % 18 KDV (716,44 TL) ayrıca tahsil edilecektir. BİLGİ NİTELİĞİNDEDİR.]
     2/c-Listenin 1. sırasındaki motorin cinsi eşyalara rafinerici, ihrakiyeci veya dağıtıcı lisansına haiz olan firmalar tarafından teklif verilebilir.
     2/d- Listenin 1. sırasındaki motorin cinsi eşyalar için yasal fire oranları uygulanacaktır.
     3- Mahcuz mala ait bilgiler
             
SIRA NO MENKUL MALIN CİNSİ MARKASI VE MODELİ DİĞER
AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
MİKTARI SATIŞA ESAS BEDELİ BULUNDUĞU YER 
1 MOTORİN   Dökme Eşya 2218 LİTRE 4.036,76 TL CAN ASLAN PETROLCÜLÜK A.Ş. FİRMASININ ANTREPOSU T-300 NOLU TANKI
Adres:
Karaduvar/Mersin
2 KONTEYNER   CRSU925816-3
CRXU983759-4
2 ADET 11.800,00 TL MIP- MERSİN LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
Adres:
İstasyon Mahallesi Mersin Limanı
             
İlan olunur.