TC
 TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN  SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul malların satışı 09.06.2022 tarihinde saat 10:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 16.06.2022 tarihinde saat 10:00'da İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde satışa sunulacaktır.
          b) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar pulu ve Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
           ı)- Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile  fark üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranından faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Eşyalara ait Ardiye ücreti, tellaliye  ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
           3-Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
           4-Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
           5-İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya değerinin %5 'i oranında teminatı 08.06.2022 tarih ve saat 16.00'a kadar Murat Bey Mahallesi Güzide Sok. No:20 Çatalca-İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerin veznesine yatırılması gerekmektedir.
           6- Mahcuz mala ait bilgiler.
PAZARLIK  USULÜ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Güvence Bedeli (Teminat) Bulunduğu Yer
1 2022-H001 ÇIRPICI 1500 ADET, 5 KOLİ, BRÜT 87 KG 8500
4000
0012
110,000.00 TL ₺5,570.00 Port Deniz Loj. AŞ.
SERAMİK MUTFAK EŞYASI 92 ADET,4 KOLİ, BRÜT 82,90 KG 6912
0029
0000
1,400.00 TL
AÇIK ARTTIRMA USULÜ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Güvence Bedeli (Teminat) Bulunduğu Yer
2 2022-H002 DOKUMA KUMAŞ 495 KAP, 62.298 M2,BRÜT 14.152 KG 1190
0000
 1.133.674,08 TL  ₺56,684.00 TEKSİM ANTREPO
3 2022-H003 MENSUCAT 1021 KAP, BRÜT 24.504, 153.150 METREKARE  5407
5200
9019
 2.260.000,00 TL  ₺113,000.00 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
4 2022-H004 POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 11.030 KG
BRÜT 11.430KG
6001
9200
0000
        551,500.00 TL         827,896.00 TL BARSAN GLOBAL ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 5.389 KG
BRÜT 5.607 KG
6005
3900
0000
        269,450.00 TL BARSAN GLOBAL ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 4.793 KG
BRÜT 5.004 KG
6005
3900
0000
        239,650.00 TL GÜNPORT ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 11.713 KG
BRÜT 12.133 KG
6001
9200
0000
          11,713.00 TL GÜNPORT ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 9.458 KG
BRÜT 9.827 KG
6001
9200
0000
        472,880.00 TL DEPO GLOBAL 
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 8.094 KG
BRÜT 8.331 KG
6001
1000
0011
        404,700.00 TL TEKSİM ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 24.972 KG
25.900 KG
3923
1310
0000
        998,880.00 TL MERTEL ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 17.963 KG
18.840 KG
3923
1310
0000
        718,520.00 TL EMS ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 11.176 KG
BRÜT 11.500 KG
6001
1000
0011
        558,800.00 TL ULUSAL LOJİSTİK
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 8.119 KG
BRÜT 8.603 KG
6005
3700
0000
        405,925.00 TL ULUSAL LOJİSTİK
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 16.714 KG
BRÜT 17.608 KG
6001
9200
0000
        835,700.00 TL GÜNEY DOĞU ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 9.443 KG
BRÜT 9.884 KG
6001
9200
0000
        472,150.00 TL ADA ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 2.501 KG
BRÜT 2.630 KG
6001
9200
0000
        125,050.00 TL AKSA ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 3.702 KG
BRÜT 3.827 KG
6001
1000
0011
        185,100.00 TL ADA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 17.022 KG
BRÜT 17.438 KG
3923
1310
0000
        680,880.00 TL ADA ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 8.800 KG
BRÜT 9.360 KG
6001
9200
0000
        439,985.00 TL ELÇEOĞLU ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 27.237 KG
BRÜT 28.276 KG
3923
1310
0000
     1,089,480.00 TL NETA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 4.026 KG
BRÜT 4.076 KG
5903
2090
9000
        161,040.00 TL EMS ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 800 KG
BRÜT 820 KG
3921
1200
0000
          32,000.00 TL EMS ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 11.300 KG BRÜT 11.400 KG 3921
1310
0000
        452,000.00 TL EMS ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 9.600 KG
BRÜT 9.700 KG
5903
2090
1000
        384,000.00 TL EMS ANTREPO
TAKLİT KÜRK (ZEBRA) NET 197 KG
BRÜT 202 KG
5906
9100
0000
            7,880.00 TL EMS ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 3.244 KG
BRÜT 3.345 KG
6001
1000
0011
        162,200.00 TL AKSA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 18.112 KG
BRÜT 18.212 KG
5903
2090
9000
        724,480.00 TL ÖRTAŞ ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 5.234 KG
BRÜT 5.334 KG
3921
1310
0000
        209,360.00 TL ÖRTAŞ ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 1.393 KG
BRÜT 1.413 KG
3921
1200
0000
          55,720.00 TL ÖRTAŞ ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 16.413 KG
BRÜT 16.700 KG
5407
5300
90..
        820,650.00 TL SERTRANS ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 345 KG
BRÜT 360 KG
3921
1310
0000
          13,800.00 TL SERTRANS ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 1.584 KG
BRÜT 1.640 KG
5903
2090
1000
          63,360.00 TL SERTRANS ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 4.552 KG
BRÜT 4.700 KG
6001
1000
0011
        227,600.00 TL EDA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 5.398 KG
BRÜT 5.600 KG
3923
1310
0000
        215,920.00 TL EDA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 25.662 KG
BRÜT 26.500 KG
3921
1310
0000
     1,026,480.00 TL HERMES ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 7.086 KG
BRÜT 7.286 KG
6001
1000
0011
        354,300.00 TL ADA ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 11.383 KG
BRÜT 13.814 KG
6001
9200
0000
        569,135.00 TL HÜNER ANTREPO
POLYESTER ÖRME KUMAŞ NET 17.861 KG
BRÜT 18.739 KG
6001
1000
0011
        893,050.00 TL GÖKBORA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 6.460 KG
BRÜT 6.782 KG
3921
1310
0000
        258,400.00 TL GÖKBORA ANTREPO
POLYESTER KUMAŞ NET 24.943 KG
BRÜT 26.000 KG
5407
6130
90..
     1,247,150.00 TL LOTUS ANTREPO
5 2022-H005 MAKYAJ KUTUSU
221 ADET
51 KAP, BRÜT:836 KG
4202
1910
0000
₺36,563.00 ₺1,829.00 ASBİR ANTREPO
6 2022-H006 17'LİK SABİT AĞIZLI ANAHTAR 120 ADET
BRÜT 27 KG
8204
1100
0000
₺7,900.00 ₺9,123.00 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
18'LİK SABİT AĞIZLI ANAHTAR 120 ADET
BRÜT 27 KG
8204
1100
0000
₺7,900.00 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
AHŞAP SAP 43300 ADET
BRÜT 17.324 KG
4417
0000
0000
₺28,348.61 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
TORNAVİDA 240 ADET
BRÜT 25 KG
8205
4000
0000
₺7,350.00 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
AĞZI AYARLANABİLİR ANAHTAR 720 ADET
BRÜT 432 KG
8204
1200
0000
₺127,000.00 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
ELDİVEN 228 ÇİFT
BRÜT 20 KG
6116
1020
0000
₺111.49 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
ŞAL 400 ADET
BRÜT 29 KG
6214
3000
0019
₺3,841.39 KARGO LOJİSTİK ANTREPO
7 2022/H007 KUMAŞ 571 KAP
5932,10 KG
6006
3200
0000
₺521,502.77 ₺533,521.00 ERPORT ANTREPO
KUMAŞ 846 KAP
17.613 KG
6005
3900
0000
₺1,548,394.06 ERPORT ANTREPO
KUMAŞ 880 KAP
22.000 KG
6006
3200
0000
₺1,859,400.34 ERPORT ANTREPO
KUMAŞ 816 KAP
21.147 KG
6004
1000
0011
₺1,859,075.06 ERPORT ANTREPO
KUMAŞ 422 KAP
11.747 KG
6006
3200
0000
₺1,032,702.26 ERPORT ANTREPO
KUMAŞ 663 KAP
20.005,20 KG
6006
3200
0000
₺1,758,697.14 ERPORT ANTREPO
KUMAŞ 375 KAP,
15.040 KG
6001
1920
0000
₺1,322,196.48 ERPORT ANTREPO
ÖRME KUMAŞ 475 KAP
BRÜT 10.147 KG
6005
3900
0000
₺768,438.30 MİRA ANTREPO
8 2022/H008 ÖRME KUMAŞ  4805 KAP
BRÜT 156.240 KG
6006
9000
0000
   12,557,100.00 TL         627,855.00 TL KUMPORT LİMAN HZ.
Murat ERTEN
İşletme Müdürü