TC
 TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN  AÇIK ARTIRMA VE PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul malların satışı 19.09.2023 tarihinde saat 10:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 26.09.2023 tarihinde saat 10:00'da İKİNCİ defa açık artırma ve pazarlık usulü suretiyle Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde satışa sunulacaktır.
          b) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar pulu ve Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
           ı)- Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile  fark üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranından faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Eşyalara ait Ardiye ücreti, tellaliye  ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
           3-Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
           4-Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
           5-İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya değerinin %5 'i oranında teminatı Muratbey Mahallesi Güzide Sok. No:20 Çatalca-İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerin veznesine yatırılması gerekmektedir.
           6- Mahcuz mala ait bilgiler.
AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Güvence Bedeli (Teminat) Bulunduğu Yer
1 2023-H004 CEP TELEFONU (SAMSUNG SM-N935F/DS) 40 ADET 8517.13.00.00.00 135.440 ,00 TL 6772,00 TL MURATBEY TİM
PAZARLIK USULÜ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Güvence Bedeli (Teminat) Bulunduğu Yer
1 2023-H001 KUMAŞ 920 ADET (920 KAP,22.995 KG) 5515.11.90.00.00 ₺3,507,866.55 ₺205,861.00 KITA ANTREPO
%80 POLYESTER %20 VİSKON BOYANMAMIŞ KUMAŞ 100 ADET (100 KAP, BRÜT:2400 KG) 5515.11.90.00.00 ₺356,727.12 KITA ANTREPO
MENSUCAT (20 KAP, BRÜT:500 KG) 5407.51.00.90 ₺51,490.00 KITA ANTREPO
MENSUCAT (80 KAP,BRÜT: 2000 KG) _ ₺201,116.52 KITA ANTREPO
2 2023-H003 DIGITAL PHOTA FRAME (DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ) 710 ADET 8528.59.00.00.00 ₺133,835.00 ₺40,184.15 MANUPORT ANTREPO
CAR PARKİNG SENSOR (ARABA PARK SENSÖRÜ) 487 ADET (BRÜT: 182 KG) 8512.30.90.00.19 ₺137,300.00 MANUPORT ANTREPO
KULAKLIK  5632 ADET 8517.62.00.90.00 ₺105,882.00 MANUPORT ANTREPO
AHŞAP OYUNCAK 4737 ADET (BRÜT: 2780 KG) 9503.00.99.00.00 ₺418,112.00 MANUPORT ANTREPO
DAMACANALARDA KULLANILAN ELEKTRONİK SU POMPASI 650 ADET  8413.20.00.90.00 ₺8,554.00 MANUPORT ANTREPO
Murat ERTEN
İşletme Müdürü