TC
 TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN  SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 3. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul malların satışı 20/01/2022 tarihinde saat 10:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 27/01/2022 tarihinde saat 10:00'da İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde satışa sunulacaktır.
          b) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar pulu ve Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
           ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Eşyalara ait Ardiye ücreti, tellaliye  ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
           3-Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
           4-Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
           5- Mahcuz mala ait bilgiler.
AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Bulunduğu Yer
1 2022-H001 ÇIRPICI 1500 ADET, 5 KOLİ, BRÜT 87 KG 8500
4000
0012
110,000.00 TL Port Deniz Loj. AŞ.
SERAMİK MUTFAK EŞYASI 92 ADET,4 KOLİ, BRÜT 82,90 KG 6912
0029
0000
1,400.00 TL
PAZARLIK USULÜ SATIŞ LİSTESİ
SIRA NO DOSYA NO Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Bulunduğu Yer
2 2021-H006 BOŞ KONTEYNER 1 ADET, 20'LİK, BRÜT: 2180 KG. 8609
0090
0000
          20,000.00 TL Marport Liman İşl. A.Ş.
3 2021-H007 ÖRME KUMAŞ NET: 6966,6 KG. 6001
1000
0011
        422,861.47 TL EGEMEN Antrepo
ÖRME KUMAŞ NET: 4770,20 KG. 6005
3700
0000
        289,543.50 TL EGEMEN Antrepo
ÖRME KUMAŞ NET: 5861,40 KG. 6005
3900
0000
        355,777.60 TL EGEMEN Antrepo
Murat ERTEN
İşletme Müdürü