TC
 TİCARET BAKANLIĞI 
DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İLANI
          1- a) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan  menkul malların satışı 28.11.2023 tarihinde saat 10:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 05.12.2023 tarihinde saat 10:00'da İKİNCİ defa açık artırma usulü suretiyle Muratbey Mah. Güzide Sk. No:20 Çatalca/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günlerde satışa sunulacaktır.
          b) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Karar Pulu ve Damga Vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.
          c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.
          d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
          e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.
          f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.
          g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
          h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
           ı)- Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile  fark üzerinden hesaplanacak tecil faiz oranından faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.
           2- Eşyalara ait ardiye ücreti, tellaliye ve İlan Bedeli gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
           3-Satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcı Gümrük Yönetmeliğinin 98/A-1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
           4-Gümrük idaresi tarafından yapılacak vergilendirmede kayıt belgesi kıymetleri dikkate alınacaktır.
           5-İhaleye katılacakların satışa sunulan eşya değerinin %5 'i oranında teminatı Muratbey Mahallesi Güzide Sok. No:20 Çatalca-İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğüne veya Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Sayman Mutemetliklerinin veznesine yatırılması gerekmektedir.
           6- Mahcuz mala ait bilgiler.
AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ LİSTESİ
Sıra No Dosya No Eşyanın Cinsi ve Özelliği Miktarı Tarife No Satışa Esas Bedel Güvence Bedeli (Teminat) Bulunduğu Yer
1 2023-H005 MUHTELİF EŞYA
(EŞYANIN CİNSİ VE MİKTARI 1 NO.LU EKLİ LİSTEDE AYRICA BELİRTİLMİŞTİR)
1 NO.LU EKLİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR _ ₺589,465,624.40 ₺29,473,281.22 MNG HANGARI BAKIRKÖY/İSTANBUL
2 2023-H006 MUHTELİF EŞYA (EŞYANIN CİNSİ VE MİKTARI 2 NO.LU EKLİ LİSTEDE AYRICA BELİRTİLMİŞTİR) 2 NO.LU EKLİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR _ ₺3,960,806.40 ₺198,040.32 AHL B KAPISI TEKNİK HANGAR YANI BAKIRKÖY/İSTANBUL
Murat ERTEN
İşletme Müdürü
1 Nolu Liste
DESCRIPTION MİKTAR BİRİM
TUBING 1 EA
SLEEVE 7.25 ME
MOD KIT 1 EA
VARIABLE LEVER ARM 1 EA
SEAL-STA AIR BRG 1 EA
COCKPIT VOICE RECORD 1 EA
POWER UNIT 1 EA
RELAY 1 EA
HEAD SET 1 EA
IMPELLER 1 EA
OIL PRESSURE INDICAT 1 EA
PACK FLOW INDICATOR 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 1 EA
MOD KIT 1 EA
PLATE 2 EA
SHROUD 2 EA
HANDLE 6 EA
PLATE 1 EA
PLATE 1 EA
PLATE 1 EA
PLATE 1 EA
BUSH 20 EA
LOWER 4 EA
LOWER 3 EA
KNOB 8 EA
LUMBAR REST 1 EA
SPACER 16 EA
ROD THREADED 1 EA
SHROUD 2 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
LENS 1 EA
LENS ASSY 14 EA
LENS 12 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
TAB - ELEC. BONDING 1 EA
STUD ASSY 155 EA
RELAY 1 EA
LINNING 96 EA
LINING 120 EA
LINING 12 EA
LINING 63 EA
LINING 53 EA
CARGO TRACK 10 EA
GUTTER ASSY 1 EA
FRAME ASSY 1 EA
TRACK 1 EA
SLEEVE-ELECTRIC WIRE 800 EA
SLEEVE-ELECTRIC WIRE 928 EA
SLEEVE-ELECTRICK WIR 450 EA
SLEEVE-ELECTRIC WIRE 930 EA
SLEEVE-ELECTRIC WIRE 920 EA
PLUG 1 EA
SECTION 1 EA
WASHER 7 EA
EXTURSION 1 EA
HAT 3 MT
CABLE 5 EA
STUD 2 EA
STUD 12 EA
HOUSING ASSY 35 EA
PSU BOARD 3 EA
ARM CAP ASSY 4 EA
LATCH 16 EA
NUT 2814 EA
T2CAS SUPPLEMENTAL K 2 EA
SEAL 1 EA
BASE 1 EA
BOLT 1 EA
BOLT 20 EA
CIRCUIT BREAKER 2 EA
BULB 44 EA
CLAMP 2 EA
HOSE ASSY 3 EA
SWITCH, REED 153 EA
DUCT 1 EA
PACKING 100 EA
PACKING 103 EA
PACKING 96 EA
CALL SYS LOG 1 EA
SPACER 1 EA
BRACKET 1 EA
WASHER 32 EA
WASHER 9 EA
PRESSURE TRANSDUCER 1 EA
ACCELEROMETER 1 EA
SWITCH 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
TEMP. IND. 1 EA
PACK OUTLET TEMP IND 1 EA
PACK OUTLET TEMP IND 1 EA
PACK OUTLET TEMP IND 1 EA
PACK OUTLET TEMP IND 1 EA
PACK OUTLET TEMP IND 1 EA
TURBIN INLET. TEMP. 1 EA
TURBIN INLET. TEMP. 1 EA
TURBIN INLET. TEMP. 1 EA
TURBIN INLET. TEMP. 1 EA
POSITION DEDECTOR 1 EA
THROTTLE INTERLOCK A 1 EA
CONTROL BOX 1 EA
CONTROL BOX 1 EA
TRANSFORMER 1 EA
TRANSFORMER 1 EA
POWER SUPPLY UNIT 1 EA
BALAST UNIT 1 EA
BALAST UNIT 1 EA
BALAST UNIT 1 EA
REPRODUCER-TAPE 1 EA
SENSOR KIT WATER SWI 1 EA
SENSOR KIT WATER SWI 1 EA
AUTO BROKE SELECTOR 1 EA
QAR 1 EA
QAR 1 EA
RACK 1 EA
STUD 90 EA
PANEL FASTENER 695 EA
STUD 124 EA
RING 36 EA
WASHER 50 EA
BOLT 39 EA
SCREW 16 EA
PACKING 57 EA
PACKING 65 EA
PIN 4 EA
RING BACKUP 24 EA
RING BACKUP 20 EA
SPACER 9 EA
SPRING 5 EA
TUBE 97 EA
PIN 5 EA
BRACKET 2 EA
PROBE 4 EA
BRACKET 1 EA
SCREW THERMAL FUSE 1 EA
BUSHING 1 EA
WASHER 5 EA
SEAL 10 EA
SEAL GREASE 9 EA
SPRING 1 EA
DIOT 3 EA
O-RING 1 EA
O-RING 1 EA
O-RING 1 EA
AIR OUTLET CAP 1 EA
RETAINNING RING 1 EA
RETAINING RING 1 EA
CONTROL 23 EA
WASHER 6 EA
GASKET 4 EA
GALLEY AIR FILTER 34 EA
ESCUTCHEON 2 EA
GASKET 1 EA
TRACK 12 EA
STEAWART STEP 1 EA
TRANSDUCER BRACKET A 50 EA
BUSHING 8 EA
COVER 1 EA
PLATE 1 EA
RAIL 6 EA
RAIL 2 EA
BAGGAGE 2 EA
IAT ARM 1 EA
SPRING 1 EA
CARTRIDGE 2 EA
CIRCILIP 16 EA
CAP 2 EA
GASKET 4 EA
HANDLE 1 EA
SELF LOCKING NUT 6 EA
WASHER 48 EA
HEATER PUMP OIL 1 EA
IGV ACTUATOR 1 EA
OIL QUANTITY TRANSMI 1 EA
T/R SWITCH INDICATOR 1 EA
EXCITER-IGNATION 1 EA
EXCITER IGNITION 1 EA
BODY-AFT 1 EA
BODY-AFT 1 EA
CONNECTOR ASSY 1 EA
LIGHT PLATE ASSY 1 EA
POWER SUPPLY STALL 1 EA
SUPPORT ASSY 1 EA
NITROGEN CYLINDER 1 EA
STANDBY COMPASS 1 EA
CARTRIDGE 1 EA
CARTRIDGE 1 EA
CARTRIDGE 1 EA
CABIN WINDOW SET 1 EA
CABIN WINDOW SET 1 EA
WINDOW-FIXED (LH) 1 EA
CONTROL BOX 1 EA
PIN 2 EA
ROLLER CAP LEVER 2 EA
SEAL 8 EA
SEAL 9 EA
NUT 2 EA
CLAMP 97 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 41 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
SCREW 4 EA
STUD 5 EA
PACKING 13 EA
MOD KIT 1 EA
RONDELA 8 EA
MOD KIT 1 EA
CARTRIDGE 45 EA
FILTER 1 EA
SPRING 16 EA
SCREW 11 EA
TIE 5 EA
RETAINER R+E1627+E16 7 EA
NUT 5 EA
WASHER 2 EA
OUTLET AIR 3 EA
NUT 1 EA
HOUSING-MODUL CLEAR 46 EA
LIGHT MODULE RED 122 EA
TRACK-EMERGENCY PAT 19 EA
LAMP HOLDER - EMERGE 12 EA
TRACK-EMERGENCY PAT 26 EA
TRACK LIGHT 5 EA
TRACK LIGHT 1 EA
TRACK LIGHT 2 EA
TRACK LIGHT 38 EA
FRONT LENS ASSY 1 EA
WIRE HARNESS ASSY 2 EA
NUT 2 EA
END CAP ASSY 31 EA
ACAC 1 EA
LIHGTING TRANSF FORM 1 EA
LIHGTING TRANSF FORM 1 EA
TRANSMITTER EMERGENC 1 EA
TRANSMITTER EMERGENC 1 EA
TRANSMITTER 1 EA
VALVE REGULATOR 1 EA
VALVE REGULATOR 1 EA
VALVE-HYDRAULIC SELE 1 EA
VALVE-HYDRAULIC SELE 1 EA
DEDECTOR 1 EA
STARTER VALVE 1 EA
CENTER BODY FWD 1 EA
BLOCKER DOOR 1 EA
BLADE 1 EA
FAN 1 EA
AIR BORNE TRANS LEIV 1 EA
AIR BARNE TRANS LEIV 1 EA
AIR BARNE TRANS LEIV 1 EA
AIRBORNE TRANSCEIVER 1 EA
AIR BORNE TRANS LEIV 1 EA
INDICATOR 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
SEAT ELECTRIC BOX 1 EA
CAM 1 EA
PIN 1 EA
SENSOR PIN 1 EA
SENSOR PIN 2 EA
HINGE PIN 2 EA
SPRING 1 EA
LIGHT 3 EA
ELEMENT 2 EA
SEAL 3 EA
BRACKET 2 EA
CAP. 2 EA
SPRING 1 EA
BOOT 1 EA
SWITCH ELEMENT 4 EA
SWITCH ELEMENT 4 EA
ELEMENT 3 EA
RHEOSTAT 1 EA
RHEOSTAT 1 EA
MOD KIT 2 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
FITTING 1 EA
WASHER 2 EA
CABLE ASSY 1 EA
TOOL FOR PRESSURE RE 1 EA
TOOL FOR INFLATION V 1 EA
CATCH-MAGNETIC 18 EA
ENG. HYD. PUMP 1 EA
HOSE-BLUE 1 EA
PACKING 11 EA
PACKING 5 EA
LIGHT READING 1 EA
SOCKET 2 EA
EMERGENCY PATH LIGHT 8 EA
SHELL 1 EA
CONNECTOR 1 EA
PLUG 11 EA
LAMP 1 EA
KNOB 5 EA
SEAL 3 EA
PROXIMITY SENSOR 1 EA
SWITCH TOGGLE 3 EA
HOSE 2 EA
DISCHARGER-STATIC 14 EA
DISCHARGER 4 EA
LAMP HOLDER 2 EA
SEAL 5 EA
BRACKET 1 EA
SLEEVE 8 ME
SPRING 3 EA
SUPPORT 9 EA
PLACARD 4 EA
PLACARD 4 EA
CLAMP 1 EA
ADAPTER 1 EA
PAD 1 EA
SEAL ASSY.-RECOUP. D 1 EA
DEFLECTOR 1 EA
SLIDER 1 EA
SEAL - DOVETAIL SLT 7 EA
PACKING 10 EA
PACKING 9 EA
LATCH 5 EA
TRK FTG ASSY 9 EA
NUT 7 EA
SCREW-SOCKET HEAD 8 EA
SCREW-SOCKET HEAD 10 EA
SCREW-SOCKET HEAD 2 EA
SCREW 10 EA
RIVETS 20 EA
RIVETS 20 EA
NUT 9 EA
BRACKET 1 EA
NUT 44 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 3 EA
LOCK SPLINED 1 EA
BRACKET GUIDE 1 EA
SPACER 1 EA
BALANCE WEIGHT 1 EA
SCREEN-FILTER BLEED 2 EA
SCREW 20 EA
O-RING 9 EA
CABLE ASSY 1 EA
HOUSING BEARING 1 EA
HUSING BRG. 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
BOLT 10 EA
SWITCH IND. 1 EA
SEALING RING 48 EA
RING 2 EA
DIODE 10 EA
SHIM 3 EA
BULB 155 EA
WASHER 5 EA
LOCKOUT 1 EA
UPPER ISLAND ASSY 1 EA
SPRING 19 EA
SHIM 2 EA
BAFFLE 8 EA
TUBE ASSY 1 EA
BRACKET ASSY 1 EA
CONE ASSY 2 EA
SHIM 1 EA
COVER ASSY 1 EA
SEAL 1 EA
BOLT-MOUNTING 3 EA
SEAL RING 4 EA
BOLT 6 EA
CAP 90 EA
MOD KIT 1 EA
PLATE 1 EA
MANIFLDY 1 EA
BRACKET 1 EA
BRACKETY 1 EA
SHAFT OUTPUT 1 EA
SEAL 2 EA
RONDALE 4 EA
WASHER 945 EA
WASHER 842 EA
WASHER 81 EA
WASHER 18 EA
WASHER 573 EA
WASHER 392 EA
WASHER 69 EA
WASHER 940 EA
WASHER 497 EA
WASHER 1215 EA
WASHER 834 EA
WASHER 177 EA
WASHER 4887 EA
WASHER 1201 EA
WASHER 425 EA
WASHER 4 EA
WASHER 7 EA
WASHER 10 EA
FUSE LIMITER TYPE 20 EA
O-RING 21 EA
PACKING 23 EA
BRACKET 1 EA
WIRE 14 EA
RIVET 74 EA
BOLT 1 EA
BOLT 39 EA
BOLT 15 EA
BOLT 13 EA
BOLT 4 EA
BOLT 3 EA
BOLT 1 EA
BOLT 2 EA
SWITCH 1 EA
SWITCH 2 EA
HOSE ASSY HYDRAULIC 1 EA
HOSE -OUTBOARD(RH) 1 EA
BASE 1 EA
SHIM 18 EA
WASHER 24 EA
LOCK BOLT 9 EA
PACKING 1 EA
LOCK BOLT 3 EA
WASHER 4 EA
O-RING 497 EA
PACKING 11 EA
PACKING 76 EA
GASKET 7 EA
VALVE 1 EA
CONESEAL ASSY 10 EA
MOD KIT 1 EA
CLAMP 5 EA
SHIM,LAMINATED 1 EA
STRIP 1 EA
RETAINER 1 EA
BUSH 2 EA
BUSH 1 EA
ANGLE 1 EA
BRACKET 1 EA
BEAM 1 EA
BEAM 1 EA
SUPPORT 1 EA
WEB 1 EA
EDGE 1 EA
RETAINER SEAL 1 EA
ROD SPRING 2 EA
FLAP SLOT 1 EA
PANEL 1 EA
SECOND OVERSIZE BUSH 2 EA
PLATE PROTECTIVE 1 EA
PANEL 1 EA
ANGLE 1 EA
ANGLE 1 EA
BRACKET 1 EA
ANGLE 1 EA
DOUBLER 1 EA
CLIP 1 EA
CLIP 1 EA
CLIP 1 EA
CLIP 1 EA
CLIP 1 EA
CILP 1 EA
CILP 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
CLIP 1 EA
SECTION 1 EA
CILP 1 EA
CLIP 1 EA
CLIP 1 EA
SECTION 1 EA
CLIP 1 EA
CILP 2 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 15 EA
FITTING ASSY 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 2 EA
SECTION 1 EA
BEARING 2 EA
BRACKET 8 EA
BRACKET 2 EA
CONNECTOR 4 EA
SPACER 12 EA
CLAMP-SHELL 1 EA
CONNECTOR 1 EA
RIVET 4 EA
SLEEVE 3 EA
SLEEVE 9.7 EA
SLEEVE 8 EA
SLEEVE 1 EA
NUT 12 EA
STUD 66 EA
SCREW 3 EA
SEAL 8 EA
SEAL 19 EA
SEAL 21 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 21 EA
CLAMP 63 EA
CLAMP 1 EA
BOLT 14 EA
SPACER 2 EA
BACKSHELL 1 EA
DUCT INLET FAN 1 EA
SPLICE 4 EA
LAMP 5 EA
FITTING 1 EA
BRACKET 13 EA
SOLID RIVET 22 EA
TORQ SETBIT 3 EA
OIL COOLER 1 EA
CABLE-VARIABLE BYPAS 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
TERMINAL 139 EA
TERMINAL 17 EA
TEE 2 EA
REDUCER 1 EA
REDUCER 2 EA
REDUCER 2 EA
WASHER 27 EA
HOSE 2 EA
HOSE 3 EA
HOSE 3 EA
HOSE 3 EA
EXTENDER 55 EA
COVER JOINT 40 EA
HOSE ASSY 1 EA
BOLT 13 EA
CABLE 284 EA
CABLE 269 MT
CABLE 277 MT
HOSE 6 EA
BLIND NUT 124 EA
BLIND NUT 29 EA
SWITCH 2 EA
BEARING 20 EA
RETAINING RING 45 EA
LIGHT FIXTURE WHITE 24 EA
ROD END 1 EA
ROD END 3 EA
ADAPTER 1 EA
PACKING 2 EA
ALLIGATOR CLIP 30 EA
HOLDER 3 EA
HOLDER 5 EA
CONNECTOR 1 EA
SPRING 48 EA
CLAMP 15 EA
STRAP 122 EA
SEAL 35 EA
SEAL 4 EA
SEAL 2 EA
RIBBON HEATER 1 EA
REING 5 EA
RING SEAL 2 EA
MICROSWITCH 3 EA
SWITCH 1 EA
ARM-REST 16 EA
BRACKET 2 EA
BUSHING 10 EA
SEAL 1 EA
SEAL 1 EA
STOP 1 EA
LIGHT GALLEY 2 EA
LEVEL ASSY 1 EA
CARGO TRACK 1 EA
CLAMP 40 EA
NUT 15 EA
SCREW 10 EA
SCREW 1 EA
BRACKETY 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
SB KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
COCKPIT DOOR KEY 17 EA
SPACER 1 EA
BORESCOPE PLUG 2 EA
SPACER 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
O-RING 8 EA
SCREW 1 EA
WEIGHT-BALANCE 1 EA
SPACER 4 EA
SPACER 2 EA
SPACER 2 EA
SEAL 2 EA
SEAL 1 EA
SEAL 1 EA
SEAL 1 EA
GASKET 5 EA
GASKET 10 EA
SLEEVE 1 EA
BRACKET 1 EA
BRACKET 1 EA
PACKING 3 EA
BOLT 3 EA
RING 1 EA
WASHER-FLAT 130 EA
SEAL 5 EA
RING 2 EA
O RING 1 EA
HP HOSE 4 EA
HOSE ASSY. 1 EA
BAFFLE ASSY 1 EA
BAFFLE ASSY 1 EA
TORSION SAHFT 1 EA
HOSE ASSY 1 EA
TPIS BALANCE WEIGHT 10 EA
SLEEVE 5 EA
SEAL 1 EA
SEAL 1 EA
BOLT 2 EA
FILTER KIT 4 EA
SPACER, RING 2 EA
CONNECTOR 2 EA
PACKING 3 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
SHIM 4 EA
GASKET 1 EA
SPACER 19 EA
PACKING 106 EA
DUCT ASSY 1 EA
PACKING PREFORMED 9 EA
RETAINER 3 EA
MOUNTING BRACKET 1 EA
COLLAR 2 EA
BRACKET 1 EA
NUT 6 EA
RETAINER ASSY 1 EA
BUSHING BLOCKER DOOR 4 EA
BUSHING 1 EA
NUT 1 EA
COVER 1 EA
MOUNTZ 1 EA
TEE 1 EA
BLADE 3 EA
WASHER ADJUSTING 39 EA
BALL 3 EA
SPACER 3 EA
SEAL 9 EA
SPRING 1 EA
BALL 2 EA
VALVE RELIEF 2 EA
WATER COUPLING 2 EA
GASKET 122 EA
MOD KIT 1 EA
BRACKET 1 EA
RIVETS 1 EA
WASHER 20 EA
VALVE HEAD ASSY 23 EA
SEAL 2 EA
BRACKETY 1 EA
BRACKET 1 EA
WASHER 12 EA
GASKETY 18 EA
SWITCH-TOGGLE BEACON LIGHT 1 EA
PACKING 3 EA
BOLT 15 EA
BOLT 4 EA
BOLT 2 EA
NUT 4 EA
PACKING 2 EA
O RING 1 EA
PACKING 8 EA
PACKING 26 EA
PACKING 2 EA
PACKING 35 EA
PACKING 5 EA
PACKING 39 EA
LABEL 2 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD SET-NUMBERIN 6 EA
PLACARD 10 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD 2 EA
WASHER 4 EA
WASHER 1 EA
WASHER 4 EA
WASHER 5 EA
STOPPER 5 EA
WASHER 4 EA
SPRING 1 EA
STOP 1 EA
BOLT 1 EA
LINING 1 EA
WASHER 1 EA
HANDLE 2 EA
HANDLE 5 EA
FITTING 1 EA
INSERT 2 EA
LOUVER 19 EA
GRID ASSY 1 EA
SPACER 15 EA
SPRING 1 EA
CLAW 1 EA
PIN 5 EA
CLAW ASSY 1 EA
BUSHING 2 EA
WASHER ADJUSTING 96 EA
PACKING PERFORMED 9 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 15 EA
LINING ASSY 1 EA
ATTACH FITTING 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION 1 EA
SECTION-SUPPORTING 1 EA
SEAL 14 EA
BUSHING 1 EA
BUSHING 32 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
BUSHING 6 EA
BUSH 14 EA
RING RETAINING 2 EA
BUSH 16 EA
SLEEVE 5 EA
JOINT 2 EA
JOINT 1 EA
BUSH 4 EA
BUSH 15 EA
BOLT 2 EA
PLATE 5 EA
OUTER SHIELD ASSY 1 EA
ROLLER ASSY 1 EA
SLAT TRACK SHUTTER 1 EA
STUB 1 EA
STUB 1 EA
BUSH 1 EA
DEFLECTOR ASSY 1 EA
BRACKET 1 EA
BRACKET 488 EA
MOISTURE BARRIER FOI 200 EA
RING 2 EA
RING 2 EA
SEAT CUP-NOT DRAWN 2 EA
TAP,RED 3 EA
OIL FILTER 1 EA
FILTER OIL 42 EA
FILTER 1 EA
FILTER FUEL 6 EA
SPRING 1 EA
PCLIP 1 EA
HOSE 1 EA
HOSE 1 EA
HOSE ASSY 1 EA
HOSE ASSY 3 EA
HOSE 3 EA
HOSE FLX 3 EA
HOSE 3 EA
HOSE 3 EA
HOSE 3 EA
HOSE ASSY 3 EA
HOSE ASSY 2 EA
HOSE 3 EA
HOSE 3 EA
HOSE 2 EA
HOSE 3 EA
HOSE 2 EA
HOSE 1 EA
HOSE 2 EA
HOSE ASSY 1 EA
HOSE 1 EA
HOSE A300 HYDROLIC B 6 EA
HOSE ASSY 1 EA
HOSE 1 EA
HOSE 1 EA
COUPLING HALF ASSY 1 EA
COUPLING HALF 7 EA
COLLIER 2 EA
LATCH 3 EA
OMEGA 1 EA
PRESS SWITCH 1 EA
LEVER-FOOT 1 EA
RELAY 7 EA
BASE 4 EA
RELAY 9 EA
BASE 4 EA
RELAY 1 EA
SOCKET 9 EA
CONTACT 50 EA
CABLE 280 MT
RETAINER 4 EA
CONNECTOR 3 EA
CONDUIT 1 EA
BRACKET 1 EA
PIN 7 EA
COLLAR 4 EA
DIAPHRAM 10 EA
BUTTON 5 EA
PLATE,BACK UP 10 EA
ARMING CABLE ASSY 4 EA
SHROUD ASSY 1 EA
VIBRATION ISOLATER 6 EA
VIBRATION ISOLATER 5 EA
SLIDING 3 EA
SECTION 1 EA
HINGE CABLE ASSY 30 EA
FULLEY HOUSING ASSEM 2 EA
MAGNETIC CHIP 1 EA
BOLT 42 EA
BOLT 13 EA
SHIM 14 EA
RETAINER 2 EA
PIN 1 EA
NUT Z 48 EA
BUSHING 10 EA
BUSHING 2 EA
PUSH-TO-TALK SWITCH 1 EA
PACKING 10 EA
PACKING 20 EA
PACKING 10 EA
CYLINDER 2 EA
JUMPER 4 EA
BEARING 1 EA
MOD KIT 1 EA
BRUSH ASSY 8 EA
SPACER 50 EA
FUSE 169 EA
NUT 3 EA
FUSE 8 EA
ROLLER 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MODKIT 1 EA
SPRING 2 EA
MOD KIT 1 EA
HOUSING 1 EA
PLATE 7 EA
PANEL FAN DUCT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 159 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 2 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 2 EA
MOD KIT 2 EA
NUT 2 EA
LOCK 10 EA
CABLE 1 EA
SPLICE 83 EA
O-RING 10 EA
STANDOFF 6 EA
WIRE 200 EA
PNEUMATIC HEAD INDIC 1 EA
SENSING ELEMENT 1 EA
VALVE DUCK 16 EA
WASHER 10 EA
EQUIPMENT ASSY-ELECT 2 EA
COVER 1 EA
RIVET 15 EA
BRACKET 3 EA
END WEB-RH UPPER 1 EA
SCREW 5 EA
HANDLE 1 EA
RETAINER 8 EA
BEZEL 1 EA
BRACKET 1 EA
LATCH 4 EA
PACKING PREFORMED 1 EA
FERRULE 1 EA
INSERT 5 EA
STRAINRY 2 EA
TRANSFORMER 1 EA
RESISTOR 10 EA
REGULATOR 2 EA
RELAY 3 EA
TRANSFORMER 2 EA
HAND PUMP 1 EA
SLEEVE 1 EA
SLEEVE 1 EA
BOLT 1 EA
BOLT 2 EA
PLUG 1 EA
HOSE 1 EA
STRNELMY 1 EA
NUT 4 EA
SCRAPER RING 1 EA
TCAS TRANSMITTER REC 1 EA
SCREW 1 EA
DUCK 2 EA
BOLT 4 EA
CAP Y 2 EA
TUBE ASSY OIL 1 EA
CONNECTOR 1 EA
SEAL 30 EA
ROD ASSY 17 EA
SPACER AND WASHER 11 EA
SPACER 42 EA
SPACER 50 EA
SPACER 44 EA
SPACER 1 EA
SPACER 1 EA
SPACER 1 EA
SPSCER 1 EA
SPACER 1 EA
SPACER 1 EA
DOWEL (LONG) 16 EA
DOWEL 13 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
PACKING PERFORMED 10 EA
PACKING PERFORMED 19 EA
O RING 5 EA
O RING 5 EA
PACKING 1 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 13 EA
CAP 1 EA
TRANSFORMER 19 EA
RING-BACKING 6 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
SEAL 31 EA
SPACER 15 EA
BRACKET 1 EA
FILTER 1 EA
TUBE 1 EA
BACKUP RING 2 EA
O-RING 44 EA
SWITCH 1 EA
CABLE,SEAT CONT. 1 EA
SPHERICAL BEARING 7 EA
E-ROTULE 64 EA
BEARING 7 EA
TUBE ASSY 1 EA
SWITCH 1 EA
HARNESS 1 EA
LAMP 14 EA
KEYBOARD USEDON:ST31 2 EA
ARMCAP 1 EA
RING 67 EA
BRAKE 3 EA
CIRCUIT BREAKER 4 EA
CAP 10 EA
CONNECTOR 2 EA
CONNECTOR 1 EA
CONNECTOR 1 EA
CONNECTOR 1 EA
VALVE 11 EA
SCREW 2 EA
SPRING 1 EA
SPRING 1 EA
CIRCUIT BRAKER 1 EA
WASHER 127 EA
ROD END 1 EA
ROD END 2 EA
STRUT ASSY 2 EA
STRUT 1 EA
STRUT ASSY 4 EA
TUBE 1 EA
SCREW 1 EA
CIRCUIT BREAKER 1 EA
SPRING 4 EA
WASHER 2 EA
BALL JOINT 3 EA
GASKET 4 EA
CONNECTOR 20 EA
RELAY 1 EA
FORK END ASSY 1 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
FASTENER 2 EA
CAP 2 EA
BOLT ASSY 3 EA
BRACKET 1 EA
SPRING 5 EA
SPRING 5 EA
O-RING 5 EA
TUBE ASSY 1 EA
BOLT 4 EA
CONNECTION 1 EA
HOSE 1 EA
HOSE 1 EA
HOSE 2 EA
SWITCH 2 EA
REPLACEMENT LAMP ASSY 3 EA
SPACER 11 EA
LINER 8 EA
SHROUD 3 EA
SHROUD 10 EA
PLATE 2 EA
PLATE 1 EA
BOLT 2 EA
PIPE 1 EA
BRACKET 73 EA
INDICATOR 3 EA
BUSH 7 EA
CLIPS 10 EA
PACKING 4 EA
RETAINER 4 EA
RETAINER PACKING 19 EA
BUSHING 8 EA
PROFILE 4 EA
SEAL BRUSH (LH) 2 EA
BOLT 1 EA
HILOCK 4 EA
HILOCK 4 EA
BOLT 2 EA
BOLT 1 EA
SPIGOT 2 EA
RIB ASSY 1 EA
BUSHING 4 EA
SEAL 7 EA
SEAL 2 EA
SEAL 1 EA
WASHER 2 EA
ROCKER ARM 2 EA
ROLLER 2 EA
PLUG 5 EA
ROD 1 EA
SPACER 2 EA
BRACKET 1 EA
BUSHING 1 EA
PLUG 9 EA
RETAINER 15 EA
PLACARD 2 EA
SPRING 1 EA
BRACKET 2 EA
SPRING 3 EA
SPRING 3 EA
CAP 1 EA
CAP 1 EA
HYDRAULIC DISCONNET 1 EA
SPEED PATCH 10 EA
BOLT HOUSING 2 EA
SEAL 2 EA
KNOB 1 EA
BOLT 1 EA
RIVET 100 EA
RIVET 10 EA
NUT 2 EA
BOLT 6 EA
NUT 35 EA
NUT 2 EA
 SCREW 31 EA
NUT 8 EA
NUT 6 EA
NUT 242 EA
NUT 38 EA
NUT 104 EA
NUT 135 EA
NUT 91 EA
BOLT 17 EA
BOLT 140 EA
BOLT 86 EA
BOLT 3 EA
BOLT 4 EA
BOLT 30 EA
BOLT 32 EA
BOLT 5 EA
NUT 1 EA
SCREW 34 EA
MICROSWITCH 2 EA
TRIM ROTATION SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
WINOG ICE SENSOR 1 EA
LENS 3 EA
SEAL 1 EA
HOSE 1 EA
SEAL 1 EA
SPLICE 59 EA
ROLLER 2 EA
BOLT 11 EA
BOLT 10 EA
BOLT 11 EA
BOLT 6 EA
BOLT 6 EA
BOLT 5 EA
BOLT 43 EA
BOLT 10 EA
BOLT 10 EA
BOLT 22 EA
BOLT 30 EA
BOLT 1 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 5 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 3 EA
CLIP 2 EA
CLAMP 3 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 2 EA
CLAP 2 EA
CLAMP 9 EA
CLAMP 21 EA
CLAMP 17 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 48 EA
CLAMP 28 EA
CLAMP 39 EA
CLAMP 29 EA
CLAMP 40 EA
CLAMP 6 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 19 EA
WASHER 1 EA
BOX PILOTE 1 EA
BLANKING PLATE 1 EA
RING RETAINER 2 EA
BOLT 9 EA
SPACER 4 EA
BUSHING 10 EA
PROBE 2 EA
DISPLAY CURCUTT 3 EA
DISPLAY CURCUTT 5 EA
BUSHING 2 EA
SCREW 10 EA
BOLT 4 EA
SCREW 248 EA
SCREW 17 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
FLAPPER 1 EA
SHILD 1 EA
PIN 1 EA
SEAT 1 EA
SCREEN 1 EA
TERMINAL 105 EA
TERMINAL 102 EA
TERMINAL 59 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
PIN 1 EA
PLUG 1 EA
MOD KIT 4 EA
COUPLING 10 EA
LABEL-LIGHTED(RH) 1 EA
TUBE ASSY ACTUATOR 1 EA
BEARING-SPLIT 1 EA
TERMINAL 36 EA
TERMINAL 34 EA
TERMINAL 56 EA
TERMINAL 32 EA
BLOCKER 1 EA
LAMP 25 EA
PLATQUTTE IDENTTITE 27 EA
BOLT 4 EA
CLAMP 6 EA
COLLAR 65 EA
HI-LOK COOLAR 30 EA
NUT 121 EA
NUT 104 EA
PICOFUSE 6 EA
HOSE 1 EA
RING-GUIDE 2 EA
SEAT 1 EA
SEAL 2 EA
TUBE 2 EA
FLAPPER ASSY. 3 EA
LOCKNUTZ 10 EA
SCREW 27 EA
SPACER 1 EA
SCREW 1 EA
MOD KIT 2 EA
MODKIT 1 EA
LINK 1 EA
ADJUSTER 13 EA
SPRING WASHER 10 EA
NUT 80 EA
SCREW 6 EA
BOLT 9 EA
PIN 10 EA
PULUG ,PRESSUERELEAS 3 EA
TUBE 2 EA
SPRING 8 EA
RETAINER 2 EA
WASHER 5 EA
HANDLE ASSY 1 EA
SLEEVE 1 EA
SPRING 3 EA
CABLE 1 EA
ROLLER ASSY L/H 3 EA
OUTLET 23 EA
OUTLET 25 EA
LIGHT ASSY 8 EA
O-RING 94 EA
O-RING 44 EA
RETAINING RING 1 EA
PIN QUICK RELEASE AN 17 EA
GASKET 2 EA
STRAPY 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
PACKING 2 EA
MOD KIT 1 EA
FAIRING 1 EA
LINK ASSY 8 EA
MOD KIT 1 EA
CAP-END 14 EA
BUSHING 31 EA
BOLT 1 EA
RELAY 2 EA
SETSCREW 1 EA
ELBOW 1 EA
WASHER 2 EA
WASHER 1 EA
HARNESS-ELECTRICAL 6 EA
CABLE 1 EA
PHONE JACK 4 EA
ANTI-ICE DUCT ACCESS 32 EA
INNER BARREL ACCESS 58 EA
MAIN FAN 1 EA
HF CONTROL UNIT 1 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
WASHER 4 EA
BOROSCOPE PLUG RETAI 5 EA
BRACKET 1 EA
GASKET 30 EA
GASKET 2 EA
BRACKET 2 EA
TUBA 1 EA
LEVER ASSY 16 EA
CLAMP 1 EA
CIRCUIT BREAKER 4 EA
CIRCUIT BREAKER 1 EA
SPRING 14 EA
MOD KIT 2 EA
EYELET 23 EA
MOUNT RESILIENT 1 EA
PIN HEADLESS 1 EA
RING 8 EA
NUT 2 EA
NUT 1 EA
SPACER 3 EA
RESISTOR 2 EA
COUPLING 1 EA
NUT Z 30 EA
SWITCH 1 EA
CONNECTR 1 EA
HOSE 1 EA
DIAPHRAGM 9 EA
BOLT 2 EA
LATCH ASSY 6 EA
PACKHLDR 1 EA
BOLT TENSION 1 EA
TUBE ASSY 1 EA
LAMP 84 EA
BRACKET 1 EA
PCB ASSY 4 EA
P.C.B 2 EA
MODULE 1 EA
FUSE 10 EA
ADAPTER 1 EA
BRACKET 1 EA
GASKET 1 EA
FILTER ASSY 2 EA
SEAL ASSY 1 EA
SOCKET 1 EA
SEAL 40 EA
LEDS 4 EA
BUSHING 1 EA
SWITCH 1 EA
SUPPORT 2 EA
MALE ELBOW GALLEY 1 EA
BOLT-MACH DBL HEX HD 3 EA
SEAL 2 EA
BOLT 20 EA
CLAMP 1 EA
ENGINE EXCITER MOUNT 2 EA
NUT 1 EA
TRANSLATING 2 EA
GUIDE COWL 1 EA
FAN DEFLECTOR 5 EA
SHUT OFF VALVE 1 EA
BOX 1 EA
ROD END 4 EA
PANEL LH 1 EA
BRACKET 4 EA
HOSE 2 EA
FITTING 3 EA
FILTER 6 EA
RELAY 2 EA
PUSH BUTTON 2 EA
CONTACT PIN 1 EA
BEARING 3 EA
SHEAR BOLT 1 EA
CONTACTOR 1 EA
WASHER 34 EA
WASHER 9 EA
CAP PROTECTIVE 3 EA
SCRAPPER 7 EA
PACKING 9 EA
PACKING 9 EA
ROD END 5 EA
HOOK LATCH 1 EA
LAMP 20 EA
WASHER 2 EA
BRACKET 1 EA
SWITCH 2 EA
WASHER 16 EA
WASHER 98 EA
RETAINING PLATE 4 EA
TAB LOCK 9 EA
MOD KIT 6 EA
BRACKET 2 EA
BRACKET 2 EA
TUBE ASSY 1 EA
PLACARD 1 EA
ADAPTER 1 EA
SPINDLE 10 EA
APU-TEE 1 EA
TEE 1 EA
LAMPHHOLDER ASSY 1 EA
FITTING 1 EA
SPRING 1 EA
SPRING UNIT 1 EA
BOLT 2 EA
EYE END. 2 EA
BUSHING 4 EA
BOLT 5 EA
EYEBOLT 1 EA
EYEEND 4 EA
COVER ASSY 1 EA
BOLT 2 EA
CHANNEL-NUT 2 EA
NUT 1 EA
SPRING 1 EA
STOP 2 EA
PLACARD 3 2 EA
PLACARD FC 100 1 EA
PLACARD FC 50 3 EA
PLACARD FC 10 3 EA
PLACARD YRC 100 3 EA
PLACARD YRC 50 3 EA
PLACARD YRC 10 3 EA
PLACARD G1 100 3 EA
PLACARD G1 50 3 EA
PLACARD G1 10 3 EA
CAP-LIGHT 4 EA
CAP 4 EA
PLACARD YCF 100 3 EA
PLACARD 3 EA
PLACARD 2 EA
CLAMP 1 EA
NUT 35 EA
CONNECTOR 3 EA
BOLT 10 EA
NUT 31 EA
FASTENER 30 EA
SECTION 5 MT
SECTION 5 EA
STRIP SEALING 5 EA
ROD END 2 EA
RING 2 EA
RING 1 EA
GUIDE PIN 14 EA
PACKING 9 EA
PACKING 9 EA
PACKING 4 EA
CLAMP 8 EA
CLAMP 20 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 7 EA
MAIN WHEEL PLUG 1 EA
NUT 4 EA
NUT 1 EA
NUT 19 EA
SLEEVE 44 EA
SLEEVE 51 EA
TEE 5 EA
TEE 1 EA
GASKET 8 EA
WASHER 7 EA
REDUCER-3/8''-5/16'' 6 EA
NUT 2 EA
CAP (FLARED) 46 EA
FITTING CAP ASSY REP 21 EA
PLUG 3 EA
CAP(FLARED) 22 EA
ROD ASSY 1 EA
BRAKE UNIT 1 EA
STRIP 2 EA
STRIP 1 EA
PIN 34 EA
PIN 43 EA
TEE 1 EA
JUMPER 14 EA
JUMPER 4 EA
JUMPER 24 EA
NUT PLATE 63 EA
NUT CLıP-10/32'' 480 EA
NUT 102 EA
NUT 10 EA
NUT 20 EA
PIN 26 EA
RIVET 66 EA
RIVET 479 EA
RIVET 800 EA
RIVET 370 EA
RIVET 100 EA
RIVET 75 EA
STUD 6 EA
STUD 27 EA
STUD 6 EA
STUD 142 EA
STUD 7 EA
STUD 5 EA
STUD 13 EA
TERMINAL 40 EA
TERMINAL-RING 39 EA
TERMINAL 13 EA
TERMINAL 10 EA
TERMINAL 30 EA
TERMINAL 75 EA
TERMINAL 72 EA
ADAPTER 5 EA
RELAY 3 EA
RELAY 1 EA
LOCK ASSY-DOOR 2 EA
EJECTION BAG 8 EA
CAP 9 EA
HOSE (BLUE) 2 EA
SEAL 20 EA
ARM REST 5 EA
WIRE 6 EA
WIRE 6 EA
GASKET 58 EA
PLATE 4 EA
OIL NOZZLE 1 EA
HOLD BAND 5 EA
BAND 10 EA
WIRE 2 RL
SEAL 20 EA
OIL SUPPLY ELBOW 1 EA
BRACKET 1 EA
LEAD 3 EA
PACKING 4 EA
BRACKET 6 EA
GASKET 6 EA
CONNECTOR 12 EA
HEAD LIGHT 1 EA
WASHER 1283 EA
WASHER 839 EA
WASHER -RING 1 EA
SHAFT EXT. 2 EA
SHAFT ASSY 1 EA
WASHER 2 EA
MS H FITTING 3 EA
MS H FITTING 3 EA
TUBE ASSY. 1 EA
SPEED SENSOR 1 EA
HEAT SHIELD 1 EA
MOD KIT 1 EA
GASKET 34 EA
TERMINAL 9 EA
CONTAINMENT RING TYE 1 EA
PACKING 7 EA
SHAFT 1 EA
AIR DUCT ELBOW 5 EA
NUT Z 100 EA
GASKET 30 EA
NUT Z 20 EA
ORING 54 EA
NUT 15 EA
NUT RETAINING 1 EA
SEPERATOR ASSY 1 EA
SCREW ,CAP 10 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 2 EA
MOD KIT 2 EA
WATER FIRE EXTINGUISHER 1 EA
WATER FIRE EXTINGUISHER 1 EA
TERMINAL 53 EA
TERMINAL 57 EA
TERMINAL 8 EA
PIN 1 EA
GASKET 1 EA
SCREW 3 EA
SPACER 2 EA
WASHER 11 EA
WASHER 2 EA
GASKET 2 EA
SWITCH 2 EA
NUT 19 EA
NUT 8 EA
NUT 9 EA
BOLT 5 EA
BOLT 6 EA
SCREW 2 EA
WASHER 43 EA
DIODE 25 EA
LIGHT 1 EA
SCREW 2 EA
LENS 5 EA
LENS 5 EA
LENS 5 EA
SPACER 2 EA
SCREW 1 EA
BRUSH APU STARTER 4 EA
SPACER 1 EA
COVER 1 EA
RETAINER 1 EA
SEAT BALL 10 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
MOD KIT 1 EA
TERMINAL 41 EA
BOLT 1 EA
MOD KIT 1 EA
CLAMP 3 EA
UPPER RIGHT PIVOTING 106 EA
LOWER LEFT PIVOTING 52 EA
LOWER RIGHT PIVOTING 61 EA
DEPLOY SWITCH ACCESS 48 EA
PIVOTING DOOR LOCK-O 52 EA
PIVOTING DOOR LOCK O 27 EA
KEEP AWAY 1 EA
CAUTION 43 EA
DISASSEMBLE PHONE JA 42 EA
4000DN 43 EA
1672GH OR 3672GM 62 EA
IDG OIL LEVEL 39 EA
P2-T2 ACCESS 64 EA
WASHER 1 EA
SREW 3 EA
SCREW 1 EA
GASKET 9 EA
NUT 1 EA
BOLT 2 EA
BOLT 1 EA
BOLT 5 EA
PIN 60 EA
CLAMP 22 EA
CLAMP 14 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 5 EA
RAIL GUIDE 2 EA
RAIL GUIDE 2 EA
SPRING 10 EA
CAP 11 EA
DIFFUSSER 1 EA
COIL SPRING 1 EA
DETEND 1 EA
SECTION 4 EA
ROD ASSY 1 EA
INSERT 1 EA
LINING 1 EA
GRILL 2 EA
CLIP GUIDE 24 EA
ARM 5 EA
LEVER ASSY 3 EA
LEVER 11 EA
LEVER ASSY 4 EA
LEVER 4 EA
LEVER 7 EA
PLACARD 11 EA
PLACARD 11 EA
PLACARD 23 EA
PLACARD 3 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD 1 EA
PLACARD 4 EA
PLACARD 6 EA
PLACARD 5 EA
PLACARD 6 EA
LABEL 1 EA
LABEL 1 EA
LABEL 1 EA
HI-LIFE PIN 28 EA
BOLT 5 EA
WASHER KEY 5 EA
NUT 3 EA
NUT 10 EA
BUSHING 8 EA
NUT 4 EA
NUT 11 EA
NUT 59 EA
NUT 15 EA
NUT 10 EA
ECROU 2 EA
NUT 256 EA
NUT 8 EA
NUT 39 EA
SCREW HEX SOCKET 4 EA
WASHER 45 EA
WASHER 7 EA
WASHER 1 EA
PIN 5 EA
PIN 31 EA
PIN 3 EA
PIN 6 EA
RIVET SOLID 2 EA
RIVET SOLID 2 EA
RIVET SOLID 20 EA
RIVET SOLID 100 EA
RIVET 73 EA
CAP 1 EA
REDUCER 2 EA
NIPEL 2 EA
NIPEL 1 EA
NIPEL 1 EA
REDUCER 1 EA
REDUCER 3 EA
ADAPTER 10 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 5 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP LOOP 7 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 1 EA
NUT 3 EA
NUT 15 EA
NUT 3 EA
NUT 11 EA
NUT 1 EA
NUT 8 EA
NUT 6 EA
NUT 24 EA
UNION 1 EA
UNION 15 EA
TEE 2 EA
PLUG 1 EA
PLUG BLEEDER 16 EA
PLUG 8 EA
SWITCH 1 EA
HI-LOCK 50 EA
HI-LOCK 50 EA
BOLT 50 EA
PIN 200 EA
CLAP 2 EA
NUT 44 EA
CLAMP 46 EA
CLAMP 23 EA
CLAMP 13 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 15 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 12 EA
SPACER 53 EA
SPACER 37 EA
CLAMP 11 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 5 EA
STUD-ASSY 10 EA
CLAMP 2 EA
CLAMP 23 EA
STUD 3 EA
JOINT-SWIVEL 2 EA
BEARING 6 EA
ROD END 1 EA
ROD END 2 EA
BUSHING 4 EA
BEARING 8 EA
O-RING 29 EA
GRILL-AIR OUTLET 17 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
SIDE PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
BOLT 2 EA
RIVET 2 EA
BOLT 8 EA
PIN 5 EA
BOLT 1 EA
BOLT 44 EA
BOLT 3 EA
NUT 36 EA
NUT 8 EA
LOCKOLT 5 EA
RIVET 513 EA
BEARING 6 EA
BEARING 1 EA
NUT 1 EA
RIVET 7 EA
RIVET 59 EA
SLEEVE 2 EA
SILICONE TAPE (GREY) 2.5 EA
CONNECTOR 1 EA
CONNECTOR 1 EA
CONNECTOR 3 EA
SWITCH 1 EA
LEAD 5 EA
RELAY 6 EA
BRACKET 1 EA
BRACKET 1 EA
SIRAPY ASSSY 1 EA
FASTANER 4 EA
ELBOW 1 EA
ELBOW 3 EA
ELBOW 3 EA
ELBOW 2 EA
ELBOW 3 EA
SCREW 3 EA
SCREW 76 EA
BOLT 12 EA
NUT 28 EA
NUT 7 EA
INSERT BLIND 100 EA
INSERT 48 EA
INSERT 92 EA
BLIND RIVET 9 EA
BLIND RIVET 12 EA
BLIND RIVET 100 EA
BLIND RIVET 20 EA
RIVET 100 EA
BLIND RIVET 9 EA
RIVET 4 EA
RIVET 4 EA
BLIND RIVET 3 EA
RIVET BLIND 4 EA
CLAMP 4 EA
CLAMP 16 EA
CLAMP 83 EA
CLAMP 16 EA
BACK SHELL 1 EA
UNION 1 EA
CLAMP 2 EA
BOLT 36 EA
NUT 12 EA
BOLT 18 EA
BOLT 5 EA
BOLT 1 EA
NUT 4 EA
NUT 56 EA
NUT 8 EA
NUT 10 EA
INSERT 4 EA
INSERT 5 EA
NUT 12 EA
NUT 41 EA
NUT 6 EA
NUT 2 EA
WASHER LOCK 1 EA
WASHER LOCK 1 EA
CLIP NUT 61 EA
NUT CLIP 25 EA
COLLAR 100 EA
NUT 30 EA
NUT 77 EA
NUT 2 EA
RETAINER 5 EA
SPACER 2 EA
NUT-CLIP 94 EA
BUSH 14 EA
BUSHING 9 EA
RIVET BLIND 24 EA
CHERRY RIVET 260 EA
PANEL 1 EA
PANEL ASSY-CEILING 1 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
TIE DOWN 24 EA
TIE DOWN 1 EA
TIE DOWN 1 EA
LINK 1 EA
CARGO PANEL 1 EA
PANEL 1 EA
BLANKET 2 EA
LOCKING WASHER 6 EA
HOUSING ASSY ACT. , 1 EA
BUSHING 1 EA
EJECTION BAG 5 EA
TUBE ASSY 1 EA
PLATE 1 EA
PIN SYSTEM 39 EA
HI-LOK 9 EA
PIN HI-LOK 22 EA
COLLAR 34 EA
RING 2 EA
TUBE 1 EA
LAMP 10 EA
WASHER 2 EA
WASHER 2 EA
CONNECTR 1 EA
REDUCER 1 EA
CONNECTR 1 EA
NUT 3 EA
LAMP 12 EA
MAST DRAINS ASSY. 1 EA
O-RING 13 EA
LIGT 1 EA
SEAL 9 EA
WASHER 9 EA
PLUG 1 EA
HOUSING 1 EA
HOUSING 1 EA
PICOFUSE 20 EA
PICOFUSE 20 EA
PICOFUSE 20 EA
PICOFUSE 5 EA
BOUCHON HEX METAL HP 200 EA
PACKING 17 EA
BUSHING 10 EA
PIN 290 EA
HI LOCK PIN 175 EA
PLUG SIGHT 2 EA
FUEL TAG 2 EA
BUSHING 16 EA
BUSHING 32 EA
RING - SUPPORT 1 EA
WASHER 19 EA
WASHER 100 EA
WASHER 14 EA
WASHER 2 EA
WASHER 62 EA
WASHER 77 EA
WASHER 63 EA
WASHER 114 EA
SPRING 50 EA
HOSE 4 EA
PACKING-PREFORMED 172 EA
SHIM 1 EA
PLATE 1 EA
WASHER 24 EA
CHERRY RIVET 40 EA
CHERRY RIVET 366 EA
RIVET 8 EA
RIVET 27 EA
RIVET 50 EA
CABLO TIE 109 EA
SOCET 109 EA
SCREW 1 EA
DEDECTOR CURRENT 1 EA
RELAY-PLUG 11 EA
SILENCER 2 EA
FUSE 30 EA
FITTING 6 EA
FITTING 7 EA
UNION 12 EA
UNION 12 EA
UNION 4 EA
UNION 12 EA
UNION 12 EA
RING 27 EA
JACKSCREW 1 EA
PLACARD 4 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD 6 EA
PLACARD 5 EA
CABLE 4 EA
CABLE 74.5 MT
HI-LOCK 6 EA
PIN 2 EA
PIN 50 EA
PIN 12 EA
PIN 14 EA
PIN 40 EA
PIN 14 EA
PIN 2 EA
PIN 10 EA
PIN 4 EA
PIN 5 EA
PIN 10 EA
PIN 3 EA
PIN 2 EA
COLLAR 20 EA
HI LOCK 50 EA
HI LOCK 50 EA
PIN 20 EA
PIN 65 EA
COLLAR 400 EA
COLLAR 88 EA
COLLAR 20 EA
COLLAR 1080 EA
COLLAR 478 EA
RIVET 5 EA
RIVET 17 EA
RIVET 10 EA
RIVET 10 EA
RIVET 35 EA
RIVET 10 EA
RIVET 10 EA
RIVET 15 EA
RIVET 5 EA
RIVET 12 EA
SCREW 12 EA
RIVET 5 EA
RIVET 10 EA
PIN 1 EA
HLT PIN 132 EA
SCREW 44 EA
SPRING 17 EA
LOCK PIN ASSY 8 EA
BUSHING 24 EA
ADAPTER 1 EA
SWITCH 1 EA
SEAL 32 EA
RELEASE ASSY 1 EA
NUT 4 EA
SPACER 1 EA
COVER 1 EA
BOLT 1 EA
WASHER 15 EA
GASKET 1 EA
BRACKET 4 EA
CYLINDER COVER 500 EA
TOW FITTING 1 EA
WASHER 10 EA
BUSHING 6 EA
WASHER 1 EA
WASHER 1 EA
WASHER 1 EA
WASHER 1 EA
WASHER 1 EA
WASHER 1 EA
WASHER 1 EA
BUNDLE 2 EA
BUNDLE 1 EA
BUNDLE 5 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD 1 EA
SHANK 10 EA
WASHER 6 EA
COVER 1 EA
GUIDE 1 EA
BRACKET 2 EA
PLATE 1 EA
CLIP LOCKING 6 EA
PLATE ASSY 2 EA
CABLE 1 EA
CONDUIT ASSY. 5 EA
PLACARD 1 EA
ASSY 1 EA
BRACKET 2 EA
BRACKET 2 EA
BRACKET 2 EA
RIVET 480 EA
RIVET 761 EA
SPLICE 34 EA
TCAS CABLE 75 MT
CAPSULE LAMP 1 EA
MOUNT 1 EA
CONDUIT 31 MT
CONDUIT 37 MT
CONDUIT 22.4 MT
RECEPTACLE 1 EA
TCAS CABLE CONNECTOR 1 EA
WRAPPING 15.7 MT
WRAPPING 13.85 MT
LOCK WASHER 12 EA
MOD KIT 8 EA
CLAMP 1 EA
EDR KIT 12 EA
MOD KIT 1 EA
NUT 31 EA
PACKING 57 EA
PACKING 1 EA
PACKING 8 EA
PACKING 10 EA
PACKING 1 EA
PACKING 1 EA
PLUG 1 EA
PIN 9 EA
PIN 9 EA
BOLT 10 EA
BOLT 10 EA
BOLT 23 EA
BOLT 7 EA
BOLT 7 EA
BOLT 3 EA
BOLT 10 EA
O-RING 71 EA
O-RING 8 EA
PACKING 26 EA
WASHER 5 EA
BUSHING 1 EA
CUP 1 EA
WASHER 6 EA
WASHER 44 EA
RIVET 11 EA
RIVET 29 EA
RIVET 85 EA
PIN 85 EA
RIVET 65 EA
RIVET 5 EA
RIVET 60 EA
RIVET 34 EA
LAMP 17 EA
PLUG MAGNETIC 2 EA
RIVET 35 EA
WIRE 428 MT
WIRE 408 EA
ORING 24 EA
PACKING 3 EA
PACKING 1 EA
PACKING 24 EA
CONTACT 129 EA
SPANNER 1 EA
WASHER 112 EA
WASHER 32 EA
WASHER 455 EA
RIVET 1471 EA
RIVET 402 EA
RIVET 546 EA
RIVET 47 EA
RIVET 352 EA
RIVET SOLID 35 EA
RIVET 22 EA
RIVET 85 EA
RIVET 100 EA
FLUSH 1542 EA
FLUSH 1330 EA
RIVET 10 EA
RIVET 77 EA
RIVET 25 EA
FLUSH 490 EA
RIVET 4 EA
RIVET 100 EA
RIVET 312 EA
RIVET 10 EA
RIVET 100 EA
RIVET 100 EA
RIVET SOLID 100 EA
FLUSH 350 EA
RIVET 100 EA
RIVET 100 EA
RIVET 658 EA
RIVET 56 EA
RIVET 447 EA
RIVET 796 EA
RIVET 70 EA
BOLT 16 EA
SCREW 440 EA
PIN 118 EA
PIN 2 EA
PIN 10 EA
SCREW 31 EA
SCREW 208 EA
SCREW 203 EA
SCREW 185 EA
SCREW 272 EA
TERMINAL 64 EA
TERMINAL 8 EA
JUMPER 1 EA
JUMPER 1 EA
LEAD 5 EA
SWITCH 1 EA
CLAMP 21 EA
PLUG 2 EA
SCREW 67 EA
GASKET, SEAL 11 EA
PLUG 19 EA
RETAINER 4 EA
BOLT 1 EA
BOLT 1 EA
BOLT 3 EA
BOLT 1 EA
BOLT 22 EA
BOLT 29 EA
O-RING 3 EA
PACKING 5 EA
O-RING 58 EA
PACKING 14 EA
PACKING 1 EA
O-RING 15 EA
SEAL 1 EA
RING 40 EA
UNION 6 EA
UNION 5 EA
FITTING 1 EA
CLAMP 1 EA
CLAMP 4 EA
BOBIN 1 EA
PLACARD 3 EA
PLACARD 1 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD 17 EA
PLACARD 10 EA
PLACARD 3 EA
PLACARD 5 EA
PLACARD 2 EA
PLACARD 3 EA
WASHER 57 EA
SCREW 147 EA
SCREW 16 EA
SCREW 68 EA
WASHER 1057 EA
WASHER 1373 EA
WASHER 477 EA
SCREW 85 EA
NUT 3 EA
NUT 3 EA
RIVET SOLID 33 EA
RIVET 399 EA
BOLT 37 EA
BOLT 166 EA
RIVET 1285 EA
WASHER-THIC.0.032 480 EA
WASHER 1230 EA
NUT 31 EA
BOLT 31 EA
BOLT 10 EA
PIN 175 EA
SPACER 25 EA
SPACER 6 EA
BOLT 10 EA
NUT 10 EA
NUT 5 EA
SCREW 310 EA
SCREW 8 EA
SCREW 62 EA
SCREW 34 EA
SCREW 107 EA
SCREW 8 EA
SCREW 4 EA
PIN 9 EA
SCREW 4 EA
SCREW-NON MAGNETIC 9 EA
PIN 37 EA
PIN 8 EA
PIN 19 EA
BOLT 4 EA
SCREW 50 EA
SCREW 9 EA
CLAMP 1 EA
BOLT 21 EA
BOLT 23 EA
BOLT 20 EA
BOLT 11 EA
SCREW 1 EA
NUT 30 EA
WASHER 50 EA
WASHER 13 EA
WASHER 24 EA
PIN 17 EA
PIN 3 EA
PIN 25 EA
WASHER 4 EA
COLLAR 440 EA
COLLAR 12 EA
COLLAR 2 EA
BOLT 4 EA
BOLT 4 EA
BOLT 8 EA
BOLT 4 EA