TASİŞ  İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE SATIŞA SUNULAN TAŞITLARIN YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
Vergiler / Ücretler 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar (Otobüs) Yarı römorklar için çekiciler / 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus(şoför dahil) (Midibüs) / Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ile özel amaçlı motorlu taşıtlar( tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcıları ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus taşıtlar, tohum,  gübre, zift, su ve benzerlerini saçan araçlar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış taşıtlar) dan Kayıt ve Tescile tabi olanlar / Fabrika, antrepo, liman veya havalimanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus kaldırma tertibatıyla donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları, demiryolu istasyon platformlarında kullanılan çekiciler  10 veya daha fazla kişi için taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar (Minibüs) Özelllikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı piston motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, Diğerleri (golf arabaları ,vb taşıtlar)                                                                                             Bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) sepetler (sepetler hariç) / Yatlar ve diğer eglence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) Motorsikletler motor hacmi 250 cc ve altı için Motorsikletler motor hacmi 250 cc'nin üstü için Binek otomobilleri ve esas itibari ile insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar(Steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar,yarış arabaları,arazi taşıtları, jipler vb) (para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb motorlu taşıtlar.)
Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları,itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırmalı ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (golf arabaları vb taşıtlar) hariç
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 871200 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 8713 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar
      Silindir Hacmi 1600 cm3 geçmeyenler Silindir Hacmi 1600 cm3 geçen fakat 2000 cm3 geçmeyenler Silindir Hacmi 2000 cm3 geçenler
Katma Deger Vergisi
KDV
%18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %18 %1
Özel Tüketim Vergisi
ÖTV
%1 %4 %9 %6,7 %8 %22 %37 %37 %60 %84 ---
Ardiye
Satış günü dahil satış bedelinin yüzde onbeşi oranında alınır. Satış tarihinin ertesi gününden itibaren de araç teslim alınıncaya kadar bulunduğu ambarın tarifesi uygulanır.
İlan Gideri
İG
Aynı İlandaki  araçların toplam ilan bedeli: ilandaki  aracın satışa esas bedelinin toplam satışa esas bedeli  içindeki %'si oranında paylaştırılır.
Tellaliye
S  a  t  ı  ş    B  e  d  e  l  i  n  i  n   %   1'i   (  y  ü  z  d  e  b  i  r  )   +   1   YTL  .   T  u  t  a  r  ı  d  ı  r  . 
Diğer Hiz.Karş. Gider
DHK
Araçlara yapılan masraflar,  şartneme eki listede veya satış anında duyurulan tutarlarda maktuen alınmaktadır.
Karar Pulu
KP
Satış Bedelinin bindedörtbuçuğu oranında hesaplanan ve satış belgesine yapıştırılması gereken Damga Pulu yerine nakten alınan Damga Vergisidir.
Sözleşme Pulu
SP
(Satış Bedeli + Ardiye Ücreti + İlan Gideri + Tellaliye Ücreti + Diğer Hizmet Karşılığı Giderler) toplamının bindeyedibuçuk oranında hesaplanır.
Katma Deger Vergisi
KDV
(Satış Bedeli +Ardiye Ücreti +İlan Gideri +Tellaliye Ücreti +Diğer Hizmet Karşılığı Giderler +Karar Pulu +Sözleşme Pulu +ÖTV) toplamına yukarııdaki  oranlar uygulanır.
Özel Tüketim Vergisi
ÖTV
(Satış bedeli + AÜ + İG + + TÜ + DHK + KP + SP) üzerine yukarıdaki oranlar uygulanır.
TRT
Bandrol
Araçlarda bulunan oto radyo, teyp ve cd çalarlar için önceden tespit edilen tutarların % 16'nu oranında hesaplanır.
Yaklaşık  Maliyet S  a  t  ı  ş   B  e  d  e  l  i   +   V  e  r  g  i  l  e  r   +   Ü  c  r  e  t  l  e  r   +   G  i  d  e  r  l  e  r
UYARI Binek otomobillerin kullanılmış olanlarına (daha önce kayıt ve tescili yapılmış olanlar) yüzde bir KDV uygulanır, ÖTV uygulanmaz.(Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze ve para arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçlı motorlu taşıtlar hariç). Türkiyede daha önce kayıt ve tescile tabi olmayanlar ise, yaşı ne olursa olsun, yeni araç statüsünde değerlendirilir.